skip to main content

DPS - PREDSTAVNIK PODNOSIOCA IZBORNE LISTE U PROŠIRENOM SASTAVU IZBORNE KOMISIJE GLAVNOG GRADA PODGORICE

     Na osnovu člana 9. Zakona o izboru Predsjednika Republike (''Sl.list CG'' br.17/07) a u vezi člana 25 stav 1. i članom 26. Zakona o izboru odbornika i poslanika (''Sl.list CG'' br. 4/98, 5/98, 17/98, 14/00, 18/00, 9/01, 41/02 46/02, 45/04, 48/06, 56/06), te shodno Zaključku Državne izborne komisije br. 122/4 od 22. februara 2013.godine, Izborna komisija Glavnog grada Podgorice, donijela je

 

 

Z A K LJ U Č A K

 

UTVRĐUJE SE da je u postupku za izbor Predsjednika Crne Gore, . . .

više ▾

Dokument koji možete preuzeti: