skip to main content

PREDSTAVNICI PODNOSIOCA IZBORNE LISTE U PROŠIRENOM SASTAVU IZBORNE KOMISIJE GLAVNOG GRADA PODGORICE

Na onovu člana 18 stav 2, člana 25 stav 1 i člana 26 stav 1 Zakona o izboru odbornika i poslanika (“Službeni list RCG", br.4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02 i 48/06 i "Službeni list CG", broj 46/11) Izborna komisija Glavnog grada Podgorica donijela je

ZAKLJUČAK

ZA ODREĐIVANJE PREDSTAVNIKA PODNOSIOCA IZBORNE LISTE

U PROŠIRENI SASTAV IZBORNE KOMISIJE GLAVNOG GRADA PODGORICE

 1. Utvrđuje se da je . . .


Dokumenta koja možete preuzeti: