skip to main content

RJEŠENJE O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA

 

 

 Na osnovu člana 65. stav 2 Zakona o izboru odbornika i poslanika ("Službeni list RCG", br. 4/98, 5/98, 17/98, 14/00, 18/00, 9/01, 41/02, 46/02, 45/04, 48/06, 56/06 i "Službeni list CG", br. 46/11, 14/14, 47/14,12/16,60/17 i 10/18), Izborna komisija Glavnog grada PODGORICA donoijela je


 RJEŠENJE

O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA


Na teritoriji Glavnog grad Podgorica određuju se sljedeća biračka mjesta i to:

1.

BIRAČKO MJESTO BROJ 1,MZ „Blok V“,(Klub penzionera), Vijenac Kosovskih junaka br.1 – Podgorica – na kome će glasati biračisa adresom prebivališta u ul. Blaža Jovanovića (svi parni i neparni brojevi ulice do 7 i BB), Blok V, ul. Prolaz Jovana Cvijića, ul. Velimira Terzića i ul. Vijenac kosovskih junaka i to oni birači čije prezime počinje po azbučnom redu sa slovom „A“ zaključno sa slovom „LJ“.

2.

BIRAČKO MJESTO BROJ 1-A,Biotehnički fakultet, Bulevar Mihajla Lalića – Podgorica – na kome će glasati biračisa adresom prebivališta u ul. Blaža Jovanovića (svi parni i neparni brojevi ulice do 7 i BB), Blok V, ul. Prolaz Jovana Cvijića, ul. Velimira Terzića i ul. Vijenac kosovskih junaka i to oni birači čije prezime počinje po azbučnom redu sa slovom „M“ zaključno sa slovom „Š“.

3.

BIRAČKO MJESTO BROJ 2,JZU Dom zdravlja – Zdravstvena stanica „Blok V“, Trg Nikole Kovačevića br. 5 – Podgorica – na kome će glasati birači sa adresom prebivališta u ul. Blaža Jovanovića (svi parni i neparni brojevi ulice od 8 do broja 23), ul. Milutina Vučinića i Trg Nikole Kovačevića i to oni birači čije prezime počinje po azbučnom redu sa slovom „A“ zaključno sa slovom „LJ“.

4.

BIRAČKO MJESTO BROJ 2-A,JU OŠ „Štampar Makarije“, Vijenci Danila Kiša bb – Podgoricana kome će glasati biračisa adresom prebivališta u ul. Blaža Jovanovića (svi parni i neparni brojevi ulice od 8 do broja 23), ul. Milutina Vučinića i Trg Nikole Kovačevića i to oni birači čije prezime po azbučnom redu počinje sa slovom „M“ zaključno sa slovom „Š“.

5.

BIRAČKO MJESTO BROJ 3,JU OŠ „Štampar Makarije“, Vijenci Danila Kiša bb – Podgorica – na kome će glasati biračisa adresom prebivališta u ul. Blaža Jovanovića (svi parni i neparni brojevi ulice od broja 24 do kraja), ul. Meše Selimovića, Prolaz Arsenija III Čarnojevića, ul. Prolaz Gavrila Dožića i ul. Vijenac Danila Kiša i to oni birači čije prezime po azbučnom redu počinje sa slovom „A“ zaključno sa slovom „LJ“.

6.

BIRAČKO MJESTO BROJ 3-A,JU OŠ „Štampar Makarije“, Vijenci Danila Kiša bb – Podgorica – na kome će glasati birači sa adresom prebivališta u ul. Blaža Jovanovića (svi parni i neparni brojevi ulice od broja 24 do kraja), ul. Meše Selimovića, Prolaz Arsenija III Čarnojevića, ul. Prolaz Gavrila Dožića i ul. Vijenac Danila Kiša i to oni birači čije prezime po azbučnom redu počinje sa slovom „M“ zaključno sa slovom „Š“.

7.

BIRAČKO MJESTO BROJ 4,JU OŠ „Radojica Perović“, Blok VI, Đoka Miraševića br.4 – Podgorica – na kome će glasati biračisa adresom prebivališta Bulevar Mihaila Lalića, Đoka Miraševića, ul. Jelene Ćetković, ul. Jovana Popovića Lipovca, Petra Zvicera, ul. Rista Dragićevića, Sava Čelebića, Slovačka i ul. Vlada Ćetkovića (parni brojevi ulice i bb) i to oni birači čije prezime po azbučnom redu počinje sa slovom „A“ zaključno sa slovom „Z“.

8.

BIRAČKO MJESTO BROJ 4-A,JU OŠ „Radojica Perović“, Blok VI, Bulevar Mihaila Lalića, Đoka Miraševića, ul. Jelene Ćetković, ul. Jovana Popovića Lipovca, Petra Zvicera, ul. Rista Dragićevića, Sava Čelebića, Slovačka i ul. Vlada Ćetkovića (parni brojevi ulice i bb) i to oni birači čije prezime po azbučnom redu počinje sa slovom „I“ zaključno sa slovom „O“.

9

BIRAČKO MJESTO BROJ 4-B,JU OŠ „Radojica Perović“, Blok VI, Đoka Miraševića 4 – Podgorica – na kome će glasati biračisa adresom prebivališta Bulevar Mihaila Lalića, Đoka Miraševića, ul. Jelene Ćetković, ul. Jovana Popovića Lipovca, Petra Zvicera, ul. Rista Dragićevića, Sava Čelebića, Slovačka i ul. Vlada Ćetkovića (parni brojevi ulice i bb) i to oni birači čije prezime po azbučnom redu počinje sa slovom „P“ zaključno sa slovom „Š“.

10.

BIRAČKO MJESTO BROJ 5,Omladinski dom „TOLOŠI“, ul. Ivangradska broj 19 – Podgorica – na kome će glasati biračisa adresom prebivališta ul. Aleksandra Ace Prijića, ul. Beranska, ul. Bjelopoljska, ul. Boška Buhe, ul Budvanska, ul. Dalmatinska (parni brojevi ulice od broja 150 do kraja, svi neparni brojevi i bb.), ul. Dušana Vuksana, Gornji Vranići, ul. Kninska, ul. Kraljice Jakvinte, ul. Luke Gojnića, ul. Obodska, ul. Šavnička, Tološi, ul. Tivatska, ul.Trebinjska, ul. Vlada Ćetkovića (neparni brojevi ulice), ul. Živojina Perića i Vranići i to oni birači čije prezime po azbučnom redu počinje sa slovom „A“ zaključno sa slovom „V“.

11.

BIRAČKO MJESTO BROJ 5-A,Omladinski dom „TOLOŠI“, ul. Ivangradska broj 19 – Podgorica – na kome će glasati biračisa adresom prebivališta ul. Aleksandra Ace Prijića, ul. Beranska, ul. Bjelopoljska, ul. Boška Buhe, ul Budvanska, ul. Dalmatinska (parni brojevi ulice od broja 150 do kraja, svi neparni brojevi i bb.), ul. Dušana Vuksana, Gornji Vranići, ul. Kninska, ul. Kraljice Jakvinte, ul. Luke Gojnića, ul. Obodska, ul. Šavnička, Tološi, ul. Tivatska, ul.Trebinjska, ul. Vlada Ćetkovića (neparni brojevi ulice), ul. Živojina Perića i Vranići i to oni birači čije prezime po azbučnom redu počinje sa slovom „G“ zaključno sa slovom „J“.

12.

BIRAČKO MJESTO BROJ 5-B,Omladinski dom „TOLOŠI“, ul. Ivangradska broj 19 – Podgorica – na kome će glasati biračisa adresom prebivališta ul. Aleksandra Ace Prijića, ul. Beranska, ul. Bjelopoljska, ul. Boška Buhe, ul Budvanska, ul. Dalmatinska (parni brojevi ulice od broja 150 do kraja, svi neparni brojevi i bb.), ul. Dušana Vuksana, Gornji Vranići, ul. Kninska, ul. Kraljice Jakvinte, ul. Luke Gojnića, ul. Obodska, ul. Šavnička, Tološi, ul. Tivatska, ul.Trebinjska, ul. Vlada Ćetkovića (neparni brojevi ulice), ul. Živojina Perića i Vranići i to oni birači čije prezime po azbučnom redu počinje sa slovom „K“ zaključno sa slovom „M“.

13.

BIRAČKO MJESTO BROJ 5-C,Omladinski dom „TOLOŠI“, ul. Ivangradska br. 19 – Podgorica – na kome će glasati biračisa adresom prebivališta ul. Aleksandra Ace Prijića, ul. Beranska, ul. Bjelopoljska, ul. Boška Buhe, ul Budvanska, ul. Dalmatinska (parni brojevi ulice od broja 150 do kraja, svi neparni brojevi i bb.), ul. Dušana Vuksana, Gornji Vranići, ul. Kninska, ul. Kraljice Jakvinte, ul. Luke Gojnića, ul. Obodska, ul. Šavnička, Tološi, ul. Tivatska, ul.Trebinjska, ul. Vlada Ćetkovića (neparni brojevi ulice), ul. Živojina Perića i Vranići i to oni birači čije prezime po azbučnom redu počinje sa slovom „N“ zaključno sa slovom „R“.

13.

BIRAČKO MJESTO BROJ 5-D,Omladinski dom „TOLOŠI“, ul. Ivangradska br. 19 – Podgorica – na kome će glasati biračisa adresom prebivališta ul. Aleksandra Ace Prijića, ul. Beranska, ul. Bjelopoljska, ul. Boška Buhe, ul Budvanska, ul. Dalmatinska (parni brojevi ulice od broja 150 do kraja, svi neparni brojevi i bb.), ul. Dušana Vuksana, Gornji Vranići, ul. Kninska, ul. Kraljice Jakvinte, ul. Luke Gojnića, ul. Obodska, ul. Šavnička, Tološi, ul. Tivatska, ul.Trebinjska, ul. Vlada Ćetkovića (neparni brojevi ulice), ul. Živojina Perića i Vranići i to oni birači čije prezime po azbučnom redu počinje sa slovom „S“ zaključno sa slovom „Š“.

15.

BIRAČKO MJESTO BROJ 6,JU OŠ „Radojica Perović“- Područna jedinica Tološi (ulaz sa zapadne strane), ul. Ivangradska broj 25 – Podgorica – na kome će glasati biračisa adresom prebivališta ul. Andrije Jovićevića, ul. Andrije Lainovića, ul. Barska, ul. Ceklinska, ul. Crnogorske solidarnosti, ul. dr.Blaža Raičevića, ul. dr. Filipa Šoća, dr. Mihaila Radulovića, ul.Džejmsa Joka Meštrovića, ul. Đura Čagorovića, ul. Ilije Peka Peličića, ul. Ivangradska, ul. Jefta Milovića, ul. Joka Adžića, ul. Jozefa Bajze, ul. Knjaza Danila, ul. Krsta Popivode, ul. Kotorska, Lužnica, Mareza, ul. Marka Rašovića, ul. Mašana Božovića, ul. Milana Raičkovića, ul. Miloša Vuškovića, ul. Partizanski put, ul. Petra Šobajića, ul. Serdara Mira Vlahovića, ul. Sule Radova, Sadine, ul. SKOJ-a, ul. Tripka Džakovića, ul. Veliše Popovića, ul.Vilotija Blečića i ul. Vlada Raičevića i to oni birači čije prezime po azbučnom redu počinje sa slovom „A“ zaključno sa slovom „V“.

16.

BIRAČKO MJESTO BROJ 6-A,JU OŠ „Radojica Perović“- Područna jedinica Tološi, ul. Ivangradska broj 25 – Podgorica – na kome će glasati biračisa adresom prebivališta ul. Andrije Jovićevića, ul. Andrije Lainovića, ul. Barska, ul. Ceklinska, ul. Crnogorske solidarnosti, ul. dr.Blaža Raičevića, ul. dr. Filipa Šoća, dr. Mihaila Radulovića, ul.Džejmsa Joka Meštrovića, ul. Đura Čagorovića, ul. Ilije Peka Peličića, ul. Ivangradska, ul. Jefta Milovića, ul. Joka Adžića, ul. Jozefa Bajze, ul. Knjaza Danila, ul. Krsta Popivode, ul. Kotorska, Lužnica, Mareza, ul. Marka Rašovića, ul. Mašana Božovića, ul. Milana Raičkovića, ul. Miloša Vuškovića, ul. Partizanski put, ul. Petra Šobajića, ul. Serdara Mira Vlahovića, ul. Sule Radova, Sadine, ul. SKOJ-a, ul. Tripka Džakovića, ul. Veliše Popovića, ul.Vilotija Blečića i ul. Vlada Raičevića i to oni birači čije prezime po azbučnom redu počinje sa slovom „G“ zaključno sa slovom „J“.

17.

BIRAČKO MJESTO BROJ 6-B,JPU „Ljubica Popović“ – vaspitna jedinica “Lane”, ul. Ivangradska br. 28 – Podgorica – na kome će glasati biračisa adresom prebivališta ul. Andrije Jovićevića, ul. Andrije Lainovića, ul. Barska, ul. Ceklinska, ul. Crnogorske solidarnosti, ul. Dr.Blaža Raičevića, ul. Dr. Filipa Šoća, dr. Mihaila Radulovića, ul.Džejmsa Joka Meštrovića, ul. Đura Čagorovića, ul. Ilije Peka Peličića, ul. Ivangradska, ul. Jefta Milovića, ul. Joka Adžića, ul. Jozefa Bajze, ul. Knjaza Danila, ul. Krsta Popivode, ul. Kotorska, Lužnica, Mareza, ul. Marka Rašovića, ul. Mašana Božovića, ul. Milana Raičkovića, ul. Miloša Vuškovića, ul. Partizanski put, ul. Petra Šobajića, ul. Serdara Mira Vlahovića, ul. Sule Radova, Sadine, ul. SKOJ-a, ul. Tripka Džakovića, ul. Veliše Popovića, ul.Vilotija Blečića i ul. Vlada Raičevića i to oni birači čije prezime po azbučnom redu počinje sa slovom „K“ zaključno sa slovom „NJ“.

18.

BIRAČKO MJESTO BROJ 6-C,JU OŠ „Radojica Perović“- Područna jedinica Tološi, ul. Ivangradska broj 25 – Podgorica – na kome će glasati biračisa adresom prebivališta ul. Andrije Jovićevića, ul. Andrije Lainovića, ul. Barska, ul. Ceklinska, ul. Crnogorske solidarnosti, ul. dr.Blaža Raičevića, ul. dr. Filipa Šoća, dr. Mihaila Radulovića, ul.Džejmsa Joka Meštrovića, ul. Đura Čagorovića, ul. Ilije Peka Peličića, ul. Ivangradska, ul. Jefta Milovića, ul. Joka Adžića, ul. Jozefa Bajze, ul. Knjaza Danila, ul. Krsta Popivode, ul. Kotorska, Lužnica, Mareza, ul. Marka Rašovića, ul. Mašana Božovića, ul. Milana Raičkovića, ul. Miloša Vuškovića, ul. Partizanski put, ul. Petra Šobajića, ul. Serdara Mira Vlahovića, ul. Sule Radova, Sadine, ul. SKOJ-a, ul. Tripka Džakovića, ul. Veliše Popovića, ul.Vilotija Blečića i ul. Vlada Raičevića i to oni birači čije prezime po azbučnom redu počinje sa slovom „O“ zaključno sa slovom „R“.

19.

BIRAČKO MJESTO BROJ 6-D,JPU „Ljubica Popović“ – vaspitna jedinica “Lane”, ul. Ivangradska broj 28 – Podgorica – na kome će glasati biračisa adresom prebivališta ul. Andrije Jovićevića, ul. Andrije Lainovića, ul. Barska, ul. Ceklinska, ul. Crnogorske solidarnosti, ul. dr.Blaža Raičevića, ul. dr. Filipa Šoća, dr. Mihaila Radulovića, ul.Džejmsa Joka Meštrovića, ul. Đura Čagorovića, ul. Ilije Peka Peličića, ul. Ivangradska, ul. Jefta Milovića, ul. Joka Adžića, ul. Jozefa Bajze, ul. Knjaza Danila, ul. Krsta Popivode, ul. Kotorska, Lužnica, Mareza, ul. Marka Rašovića, ul. Mašana Božovića, ul. Milana Raičkovića, ul. Miloša Vuškovića, ul. Partizanski put, ul. Petra Šobajića, ul. Serdara Mira Vlahovića, ul. Sule Radova, Sadine, ul. SKOJ-a, ul. Tripka Džakovića, ul. Veliše Popovića, ul.Vilotija Blečića i ul. Vlada Raičevića i to oni birači čije prezime po azbučnom redu počinje sa slovom „S“ zaključno sa slovom „Š“.

20.

BIRAČKO MJESTO BROJ 7, Poslovni objekat vlasništvo Zorana Adžića, Ul. Studenska 16. Podgorica – na kome će glasati biračisa adresom prebivališta ul. Arsenija Boljevića, ul. Baku, Cetinjski put, ul dr. Božidara Darmanovića, ul. dr. Ljubomira Rašovića, ul. dr. Milutina Kažića, ul. Dr Vukašina Markovića, Kruševac, ul. Jeglike Adžić, ul. Ljubljanska, ul. Marka Radovića, ul. Nika Lukovca, naselje 1. Maj, ul. Popa Sima Radulovića, ul. Pera Šoća, ul. Radnička, ul. Radoja Dakića, ul. Sima Barovića, ul. Srednjoškolska, ul. Studentska, ul. Šeika Zaida, ul. Vladike Visariona Borilovića i ul. Vojvode Maša Đurovića i to oni birači čije prezime po azbučnom redu počinje sa slovom „A“ zaključno sa slovom „V“.

21.

BIRAČKO MJESTO BROJ 7-A,Poslovni objekat vlasništvo Zorana Adžića,ul. Studenska 16. Podgorica – na kome će glasati biračisa adresom prebivališta ul. Arsenija Boljevića, ul. Baku, Cetinjski put, ul dr. Božidara Darmanovića, ul. dr. Ljubomira Rašovića, ul. dr. Milutina Kažića, ul. Dr Vukašina Markovića, Kruševac, ul. Jeglike Adžić, ul. Ljubljanska, ul. Marka Radovića, ul. Nika Lukovca, naselje 1. Maj, ul. Popa Sima Radulovića, ul. Pera Šoća, ul. Radnička, ul. Radoja Dakića, ul. Sima Barovića, ul. Srednjoškolska, ul. Studentska, ul. Šeika Zaida, ul. Vladike Visariona Borilovića i ul. Vojvode Maša Đurovića i to oni birači čije prezime po azbučnom redu počinje sa slovom „L“ zaključno sa slovom „P“.

22.

BIRAČKO MJESTO BROJ 7-B,Poslovni objekat vlasništvo Zorana Adžića, ul. Studenska 16. Podgorica – na kome će glasati biračisa adresom prebivališta ul. Arsenija Boljevića, ul. Baku, Cetinjski put, ul dr. Božidara Darmanovića, ul. dr. Ljubomira Rašovića, ul. dr. Milutina Kažića, ul. Dr Vukašina Markovića, Kruševac, ul. Jeglike Adžić, ul. Ljubljanska, ul. Marka Radovića, ul. Nika Lukovca, naselje 1. Maj, ul. Popa Sima Radulovića, ul. Pera Šoća, ul. Radnička, ul. Radoja Dakića, ul. Sima Barovića, ul. Srednjoškolska, ul. Studentska, ul. Šeika Zaida, ul. Vladike Visariona Borilovića i ul. Vojvode Maša Đurovića i to oni birači čije prezime po azbučnom redu počinje sa slovom „R“ zaključno sa slovom „Š“.

23.

BIRAČKO MJESTO BROJ 7-C, Poslovni objekat vlasništvo Zorana Adžića, ul. Studenska br 16 Podgorica – na kome će glasati biračisa adresom prebivalištaul. Arsenija Boljevića, ul. Baku, Cetinjski put, ul dr. Božidara Darmanovića, ul. dr. Ljubomira Rašovića, ul. dr. Milutina Kažića, ul. Dr Vukašina Markovića, Kruševac, ul. Jeglike Adžić, ul. Ljubljanska, ul. Marka Radovića, ul. Nika Lukovca, naselje 1. Maj, ul. Popa Sima Radulovića, ul. Pera Šoća, ul. Radnička, ul. Radoja Dakića, ul. Sima Barovića, ul. Srednjoškolska, ul. Studentska, ul. Šeika Zaida, ul. Vladike Visariona Borilovića i ul. Vojvode Maša Đurovićai to oni birači čije prezime po azbučnom redu počinje sa slovom „G“ zaključno sa slovom „K“.

24.

BIRAČKO MJESTO BROJ 8,JU OŠ „Sutjeska“, ul. Nikca od Rovina broj 2 – Podgorica – na kome će glasati biračisa adresom prebivališta u ul. 18. Februar, ul. Bregalnička, ul. Gavra Vukovića, Malo Brdo, ul. Serdara Jola Piletića, ul. VII Omladinske brigade i ul. Vladike Danila i to oni birači čije prezime po azbučnom redu počinje sa slovom „A“ zaključno sa slovom „Đ“.

25.

BIRAČKO MJESTO BROJ 8-A,JU OŠ "Sutjeska", ul. Nikca od Rovina broj 2 – Podgorica – na kome će glasati biračisa adresom prebivališta u ul. 18. Februar, ul. Bregalnička, ul. Gavra Vukovića, Malo Brdo, ul. Serdara Jola Piletića, ul. VII Omladinske brigade i ul. Vladike Danila i to oni birači čije prezime po azbučnom redu počinje sa slovom „E“ zaključno sa slovom „O“.

26.

BIRAČKO MJESTO BROJ 8-B,JU OŠ „Sutjeska“, ul. Nikca od Rovina broj 2 – Podgorica – na kome će glasati biračisa adresom prebivališta u ul. 18. Februar, ul. Bregalnička, ul. Gavra Vukovića, Malo Brdo, ul. Serdara Jola Piletića, ul. VII Omladinske brigade i ul. Vladike Danila i to oni birači čije prezime po azbučnom redu počinje sa slovom „P“ zaključno sa slovom „Š“.

27

BIRAČKO MJESTO BROJ 9, JU OŠ „Sutjeska“, ul. Nikca od Rovina broj 2 – Podgorica – na kome će glasati birači sa adresom prebivališta u ul. 18. Jul, ul. Baja Pivljanina, ul. Belvederska, ul Dalmatinska (parni brojevi ulice od broja 2 do broja 148), ul. Fruškogorska, ul. Mila Radunovića, Momišići i ul. Nikca od Rovina i to oni birači čije prezime po azbučnom redu počinje sa slovom „A“ zaključno sa slovom „G“.

28.

BIRAČKO MJESTO BROJ 9-A,JU OŠ "Sutjeska", ul. Nikca od Rovina broj 2 – Podgorica – na kome će glasati biračisa adresom prebivališta u ul. 18. Jul, ul. Baja Pivljanina, ul. Belvederska, ul Dalmatinska (parni brojevi ulice od broja 2 do broja 148), ul. Fruškogorska, ul. Mila Radunovića, Momišići i ul. Nikca od Rovina i to oni birači čije prezime po azbučnom redu počinje sa slovom „D“ zaključno sa slovom „LJ“.

29.

BIRAČKO MJESTO BROJ 9-B,JU OŠ „Sutjeska“, ul. Nikca od Rovina broj 2 – Podgorica – na kome će glasati biračisa adresom prebivališta u ul. 18. Jul, ul. Baja Pivljanina, ul. Belvederska, ul Dalmatinska (parni brojevi ulice od broja 2 do broja 148), ul. Fruškogorska, ul. Mila Radunovića, Momišići i ul. Nikca od Rovina i to oni birači čije prezime po azbučnom redu počinje sa slovom „M“ zaključno sa slovom „P“.

30.

BIRAČKO MJESTO BROJ 9-C,JU OŠ „Sutjeska“, ul. Nikca od Rovina broj 2 – Podgorica – na kome će glasati biračisa adresom prebivališta u ul. 18. Jul, ul. Baja Pivljanina, ul. Belvederska, ul Dalmatinska (parni brojevi ulice od broja 2 do broja 148), ul. Fruškogorska, ul. Mila Radunovića, Momišići i ul. Nikca od Rovina i to oni birači čije prezime po azbučnom redu počinje sa slovom „R“ zaključno sa slovom „Š“.

31.

BIRAČKO MJESTO BROJ 10,JU Srednja stručna škola „Ivan Uskoković“, ul. Vasa Raičkovića broj 1. – Podgorica – na kome će glasati biračisa adresom prebivališta ul.Bulevar Svetog PetraCetinjskog (parni brojevi ulice od broja 2. do broja 40. I bb), ul. Jovana Tomaševića, ul. Svetozara Markovića (parni brojevi), i ul. Vasa Raičkovića (svi parni i neparni brojevi ulice od broja 1. do broja 13.) i to oni birači čije prezime po azbučnom redu počinje sa slovom „A“ zaključno sa slovom „K“.

32.

BIRAČKO MJESTO BROJ 10-A,JU Srednja stručna škola "Ivan Uskoković", ul. Vasa Raičkovića broj 1– Podgorica – na kome će glasati biračisa adresom prebivališta ul.Bulevar Svetog PetraCetinjskog (parni brojevi ulice od broja 2. do broja 40. I bb), ul. Jovana Tomaševića, ul. Svetozara Markovića (parni brojevi), i ul. Vasa Raičkovića (svi parni i neparni brojevi ulice od broja 1. do broja 13.) i to oni birači čije prezime po azbučnom redu počinje sa slovom „L“ zaključno sa slovom „Š“.

33.

BIRAČKO MJESTO BROJ 11, Ženski frizerski salon „Luna“, ul. Svetozara Markovića broj 29 – Podgorica – na kome će glasati biračisa adresom prebivališta ul.Bulevar Svetog PetraCetinjskog (parni brojevi ulice od broja 42. do kraja ), ul. Moskovska (parni brojevi ulice od broja 22. do broja 62. i neparni brojevi ulice od 31. do kraja i BB), ul. Svetozara Markovića (neparni brojevi ulice od broja 1. do broja 15), i ul. Vasa Raičkovića ( neparni brojevi ulice od 15. do kraja i bb),i to oni birači čije prezime po azbučnom redu počinje sa slovom „A“ zaključno sa slovom „Ž“.

34.

BIRAČKO MJESTO BROJ 11-A,Mjesna zajednica „13 Jul“, (ranije MZ Novi Grad), ul. Svetozara Markovića broj 19 – Podgorica – na kome će glasati biračisa adresom prebivališta ul.Bulevar Svetog PetraCetinjskog (parni brojevi ulice od broja 42. do kraja ), ul. Moskovska (parni brojevi ulice od broja 22. do broja 62. i neparni brojevi ulice od 31. do kraja i BB), ul. Svetozara Markovića (neparni brojevi ulice od broja 1. do broja 15), i ul. Vasa Raičkovića ( neparni brojevi ulice od 15. do kraja i bb),i to oni birači čije prezime po azbučnom redu počinje sa slovom „Z“ zaključno sa slovom „N“.

35.

BIRAČKO MJESTO BROJ 11-B,JU Srednja stručna škola „Ivan Uskoković“, (ranije muški frizerski salon), ul. Vasa Raičkovića broj 1– Podgorica – na kome će glasati biračisa adresom prebivališta ul.Bulevar Svetog PetraCetinjskog (parni brojevi ulice od broja 42. do kraja ), ul. Moskovska (parni brojevi ulice od broja 22. do broja 62. i neparni brojevi ulice od 31. do kraja i BB), ul. Svetozara Markovića (neparni brojevi ulice od broja 1. do broja 15), i ul. Vasa Raičkovića ( neparni brojevi ulice od 15. do kraja i bb),i to oni birači čije prezime po azbučnom redu počinje sa slovom „NJ“ zaključno sa slovom „Š“.

36.

BIRAČKO MJESTO BROJ 12,MZ „13.jul“ (prostorije Kluba penzionera) Ul. Vasa Raičkovića bb – Podgorica – na kome će glasati biračisa adresom prebivališta ul. 13. Jul, ul. Moskovska (parni brojevi ulice od broja 64. do kraja), Novi Grad, ul. Svetozara Markovića (neparni brojevi ulice od broja 17. do kraja i BB) i ul. Vasa Raičkovića (parni brojevi ulice od broja 14. do kraja) i to oni birači čije prezime po azbučnom redu počinje sa slovom „A“ zaključno sa slovom „Đ“.

37.

BIRAČKO MJESTO BROJ 13,JU Srednja građevinsko-geodetska škola „Inž. Marko Radović“, ul. Vasa Raičkovića broj 26 – Podgorica – na kome će glasati biračisa adresom prebivališta ul. 13. Jul, ul. Moskovska (parni brojevi ulice od broja 64. do kraja), Novi Grad, ul. Svetozara Markovića (neparni brojevi ulice od broja 17. do kraja i BB) i ul. Vasa Raičkovića (parni brojevi ulice od broja 14. do kraja) i to oni birači čije prezime po azbučnom redu počinje sa slovom „E“ zaključno sa slovom „O“ .

38.

BIRAČKO MJESTO BROJ 13-A,JU Srednja građevinsko-geodetska škola "Inž. Marko Radović", ul. Vasa Raičkovića br.26 – Podgorica – na kome će glasati biračisa adresom prebivališta ul. 13. Jul, ul. Moskovska (parni brojevi ulice od broja 64. do kraja), Novi Grad, ul. Svetozara Markovića (neparni brojevi ulice od broja 17. do kraja i BB) i ul. Vasa Raičkovića (parni brojevi ulice od broja 14. do kraja) i to oni birači čije prezime po azbučnom redu počinje sa slovom „P“ zaključno sa slovom „Š“.

39.

BIRAČKO MJESTO BROJ 14,MZ ,,Kruševac’’, ul. Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br.17 – Podgorica – na kome će glasati biračisa adresom prebivališta ul. Arhitekte Milana Popovića, ul. Bulevar Revolucije (parni brojevi ulice od broja 2. do broja 52. i BB), ul. Bulevar Svetog Petra Cetinjskog (neparni brojevi ulice od broja 1 do broja 39), ul. Dragana Radulovića, ul. Džona Džeksona, ul. Ivana Milutinovića, ul. Ivana Vujoševića (parni brojevi i BB) i ul. Svetlane Kane Radović - i to oni birači čije prezime po azbučnom redu počinje sa slovom „A“ zaključno sa slovom „J“.

40.

BIRAČKO MJESTO BROJ 14-A,JP „Centar Morača“, (centralni ulaz), ul. Ivana Milutinovića bb – Podgorica – na kome će glasati biračisa adresom prebivališta ul. Arhitekte Milana Popovića, ul. Bulevar Revolucije (parni brojevi ulice od broja 2. do broja 52. i BB), ul. Bulevar Svetog Petra Cetinjskog (neparni brojevi ulice od broja 1 do broja 39), ul. Dragana Radulovića, ul. Džona Džeksona, ul. Ivana Milutinovića, ul. Ivana Vujoševića (parni brojevi i BB) i ul. Svetlane Kane Radović - i to oni birači čije prezime po azbučnom redu počinje sa slovom „K“ zaključno sa slovom „P“.

41.

BIRAČKO MJESTO BROJ 14-B, JP „Centar Morača“, (centralni ulaz), ul.Ivana Milutinovića bb – Podgorica – na kome će glasati birači sa adresom prebivališta ul. Arhitekte Milana Popovića, ul. Bulevar Revolucije (parni brojevi ulice od broja 2. do broja 52. i BB), ul. Bulevar Svetog Petra Cetinjskog (neparni brojevi ulice od broja 1 do broja 39), ul. Dragana Radulovića, ul. Džona Džeksona, ul. Ivana Milutinovića, ul. Ivana Vujoševića (parni brojevi i BB) i ul. Svetlane Kane Radović - i to oni birači čije prezime po azbučnom redu počinje sa slovom „R“ zaključno sa slovom „Š“.

42.

BIRAČKO MJESTO BROJ 15, JU OŠ „Maksim Gorki“, ul. Ivana Vujoševića broj 1 – Podgorica – na kome će glasati biračisa adresom prebivališta ul. Bulevar Džordža Vašingtona, ul. Bulevar Revolucije (parni brojevi ulice od broja 54. do kraja i neparni brojevi), ul. Bulevar Svetog Petra Cetinjskog (neparni brojevi ulice od broja 41.do kraja), ul. Ivana Vujoševića (neparni brojevi),ul. Moskovska (parni brojevi ulice od broja 2. do broja 20. i neparni brojevi ulice od 1. do broja 29), Rimski trg i Univerzitetski trg i to oni birači čije prezime po azbučnom redu počinje sa slovom „A“ zaključno sa slovom „I“.

43.

BIRAČKO MJESTO BROJ 15-A, JU OŠ „Maksim Gorki“, ul. Ivana Vujoševića broj 1 – Podgorica – na kome će glasati biračisa adresom prebivališta ul. Bulevar Džordža Vašingtona, ul. Bulevar Revolucije (parni brojevi ulice od broja 54. do kraja i neparni brojevi), ul. Bulevar Svetog Petra Cetinjskog (neparni brojevi ulice od broja 41.do kraja), ul. Ivana Vujoševića (neparni brojevi),ul. Moskovska (parni brojevi ulice od broja 2. do broja 20. i neparni brojevi ulice od 1. do broja 29), Rimski trg i Univerzitetski trgi to oni birači čije prezime po azbučnom redu počinje sa slovom „J“ zaključno sa slovom „O“.

44.

BIRAČKO MJESTO BROJ 15-B,JU OŠ „Maksim Gorki“, ul. Ivana Vujoševića broj 1 – Podgorica – na kome će glasati biračisa adresom prebivališta ul. Bulevar Džordža Vašingtona, ul. Bulevar Revolucije (parni brojevi ulice od broja 54. do kraja i neparni brojevi), ul. Bulevar Svetog Petra Cetinjskog (neparni brojevi ulice od broja 41.do kraja), ul. Ivana Vujoševića (neparni brojevi),ul. Moskovska (parni brojevi ulice od broja 2. do broja 20. i neparni brojevi ulice od 1. do broja 29), Rimski trg i Univerzitetski trgi to oni birači čije prezime po azbučnom redu počinje sa slovom „P“ zaključno sa slovom „Š“.

45.

BIRAČKO MJESTO BROJ 16,Galerija savremene umjetnosti „Centar” ul. Njegoševa br. 2 – Podgorica – na kome će glasati biračisa adresom prebivališta ul. Karađorđeva, ul. Njegoševa (parni brojevi od 2 do broja 22. i neparni brojevi od 1 do broja 13. i BB) , ul. Slobode (neparni brojevi od 1 do 35.), Trg Nezavisnosti (brojevi od 1 do 15 i BB) i ul. Vučedolskai to oni birači čije prezime po azbučnom redu počinje sa slovom „A“ zaključno sa slovom „Š“.

46.

BIRAČKO MJESTO BROJ 17, Centralna banka Crne Gore, filijala Podgorica, ul. Novaka Miloševa bb – Podgorica – na kome će glasati biračisa adresom prebivališta ul. Balšića (parni brojevi od 2. do broja 20. i neparni brojevi od 1. do broja 31 i BB), ul. Marka Miljanova (neparni brojevi od 1. do 29), ul. Miljana Vukova, ul. Novaka Miloševa (parni brojevi od 2. do broja 40. i neparni brojevi od 1.do broja 35. i BB), naselje Nova Varoš, ul. Slobode (parni brojevi od 2 do 60 i BB) i ul. Vuka Karadžića (parni brojevi, neparni brojevi od 1. do broja 21. i BB) i to oni birači čije prezime po azbučnom redu počinje sa slovom „A“ zaključno sa slovom „LJ“.

47.

BIRAČKO MJESTO BROJ 17-A,Centralna banka Crne Gore,Filijala Podgorica, ul. Novaka Miloševa bb – Podgorica – na kome će glasati biračisa adresom prebivališta ul. Balšića (parni brojevi od 2. do broja 20. i neparni brojevi od 1. do broja 31 i BB), ul. Marka Miljanova (neparni brojevi od 1. do 29), ul. Miljana Vukova, ul. Novaka Miloševa (parni brojevi od 2. do broja 40. i neparni brojevi od 1.do broja 35. i BB), naselje Nova Varoš, ul. Slobode (parni brojevi od 2 do 60 i BB) i ul. Vuka Karadžića (parni brojevi, neparni brojevi od 1. do broja 21. i BB) i to oni birači čije prezime po azbučnom redu počinje sa slovom „M“ zaključno sa slovom „Š“.

48.

BIRAČKO MJESTO BROJ 18,Sala za vjenčanjeGlavnog grada - ugao Ul. Bokeške 2.– Podgorica - na kome će glasati birači sa adresom prebivališta ul. Bokeška, Bulevar Ivana Crnojevića (neparni brojevi ulice od broja 103. do kraja), ul.Hercegovačka (parni i neparni brojevi ulice do broja 57), ul. I Bokeške brigade, ul. Njegoševa (parni brojevi od 24 do kraja i neparni brojevi od 15. do kraja), ul. Slobode (neparni brojevi od 37 do kraja), ul. Stanka Dragojevića i Trg Nezavisnosti (brojevi od 16 do kraja) i to oni birači čije prezime po azbučnom redu počinje sa slovom „A“ zaključno sa slovom „Š“.

49.

BIRAČKO MJESTO BROJ 19,KIC-a „Budo Tomović“, ulaz sa sjeverne strane (“Meeting room”), ul. Vaka Đurovića 12– Podgorica – na kome će glasati birači sa adresom prebivališta ul. 19. Decembar, ul. Balšića (parni brojevi od 22. do kraja i neparni brojevi od 33. do kraja), Bulevar Ivana Crnojevića (parni brojevi ulice od broja 36. do kraja i neparni brojevi ulice od broja 67. do broja 101 i bb), ul. Hercegovačka (brojevi ulice od broja 58. do kraja i BB), ul. Marka Miljanova (neparni brojevi od 31. do kraja), ul. Slobode (parni brojevi od 62 do kraja) i ul. Vaka Đurovića i to oni birači čije prezime po azbučnom redu počinje sa slovom „A“ zaključno sa slovom „LJ“.

50.

BIRAČKO MJESTO BROJ 19-A, KIC „Budo Tomović“, ulazni hol, ul. Vaka Đurovića 12– Podgorica – na kome će glasati birači sa adresom prebivališta ul. 19. Decembar, ul. Balšića (parni brojevi od 22. do kraja i neparni brojevi od 33. do kraja), Bulevar Ivana Crnojevića (parni brojevi ulice od broja 36. do kraja i neparni brojevi ulice od broja 67. do broja 101 i bb), ul. Hercegovačka (brojevi ulice od broja 58. do kraja i BB), ul. Marka Miljanova (neparni brojevi od 31. do kraja), ul. Slobode (parni brojevi od 62 do kraja) i ul. Vaka Đurovića i to oni birači čije prezime po azbučnom redu počinje sa slovom „M“ zaključno sa slovom „Š“.

51.

BIRAČKO MJESTO BROJ 20,JU OŠ „Savo Pejanović“, ul. IV proleterske br. 5 – Podgorica – na kome će glasati biračisa adresom prebivališta ul. Atinska, ul. Beogradska, Bulevar Ivana Crnojevića (parni brojevi od 2 do 34. i neparni brojevi ulice od broja 1 do broja 65.), ul. IV proleterske, ul. Marka Miljanova (parni brojevi i BB), ul. Novaka Miloševa (parni brojevi od 42 do kraja i neparni brojevi od 37.do kraja), ul. Obala Ribnice, ul. Omladinskih brigada, Podgorica, ul. Rista Stijovića, ul. Ulcinjska, ul. Vuka Karadžića (neparni brojevi od 23. do kraja) i ul. Vukice Mitrović - i to oni birači čije prezime po azbučnom redu počinje sa slovom „A“ zaključno sa slovom „Đ“.

52.

BIRAČKO MJESTO BROJ 20-A, JU OŠ „Savo Pejanović“, ul. IV proleterske br. 5– Podgorica – na kome će glasati birači sa adresom prebivališta ul. Atinska, ul. Beogradska, Bulevar Ivana Crnojevića (parni brojevi od 2 do 34. i neparni brojevi ulice od broja 1 do broja 65.), ul. IV proleterske, ul. Marka Miljanova (parni brojevi i BB), ul. Novaka Miloševa (parni brojevi od 42 do kraja i neparni brojevi od 37.do kraja), ul. Obala Ribnice, ul. Omladinskih brigada, Podgorica, ul. Rista Stijovića, ul. Ulcinjska, ul. Vuka Karadžića (neparni brojevi od 23. do kraja) i ul. Vukice Mitrović i to oni birači čije prezime po azbučnom redu počinje sa slovom „E“ zaključno sa slovom „N“.

53.

BIRAČKO MJESTO BROJ 20-B,JU OŠ „Savo Pejanović“, ul. IV proleterske br. 5 – Podgorica – na kome će glasati biračisa adresom prebivališta ul. Atinska, ul. Beogradska, Bulevar Ivana Crnojevića (parni brojevi od 2 do 34. i neparni brojevi ulice od broja 1 do broja 65.), ul. IV proleterske, ul. Marka Miljanova (parni brojevi i BB), ul. Novaka Miloševa (parni brojevi od 42 do kraja i neparni brojevi od 37.do kraja), ul. Obala Ribnice, ul. Omladinskih brigada, Podgorica, ul. Rista Stijovića, ul. Ulcinjska, ul. Vuka Karadžića (neparni brojevi od 23. do kraja) i ul. Vukice Mitrović i to oni birači čije prezime po azbučnom redu počinje sa slovom „NJ“ zaključno sa slovom „Š“.

 

54.

BIRAČKO MJESTO BROJ 21,MZ „Zagorič“, ul. Drugog crnogorskog bataljona zgrada A-8 – Podgorica – na kome će glasati biračisa adresom prebivališta ul. Borislava Pekića, ul.Božidara Vukovića Podgoričanina, ul.Bratonožićka, ul. Brskutska, ul. dr. Petra Miljanića, ul. dr. Saše Božovića, ul. Dušana Vukotića, ul. II Crnogorskog bataljona, ul. Lazara Mijuškovića, ul. Lutovačkih barjaktara, ul. Nika Đurkovića, ul. Piperska, ul. Radomira Vešovića, ul. Radovana Vukanovića, ul. Rogamska, ul. Trifuna Đukića, ul. Vojvode Mijajla Nišina Vučinića i Zagorič i to oni birači čije prezime po azbučnom redu počinje sa slovom „A“ zaključno sa slovom „G“.

55.

BIRAČKO MJESTO BROJ 21-A,MZ„Zagorič“, ul. Drugog Crnogorskog bataljona zgrada A-8 – Podgorica – na kome će glasati birači sa adresom prebivališta ul. Borislava Pekića, ul.Božidara Vukovića Podgoričanina, ul.Bratonožićka, ul. Brskutska, ul. dr. Petra Miljanića, ul. dr. Saše Božovića, ul. Dušana Vukotića, ul. II Crnogorskog bataljona, ul. Lazara Mijuškovića, ul. Lutovačkih barjaktara, ul. Nika Đurkovića, ul. Piperska, ul. Radomira Vešovića, ul. Radovana Vukanovića, ul. Rogamska, ul. Trifuna Đukića, ul. Vojvode Mijajla Nišina Vučinića i Zagorič i to oni birači čije prezime po azbučnom redu počinje sa slovom „D“ zaključno sa slovom „K“.

56.

BIRAČKO MJESTO BROJ 21-B,MZ „Zagorič“, ul. Drugog Crnogorskog bataljona zgrada A-8 – Podgorica – na kome će glasati birači sa adresom prebivališta ul. Borislava Pekića, ul.Božidara Vukovića Podgoričanina, ul.Bratonožićka, ul. Brskutska, ul. dr. Petra Miljanića, ul. dr. Saše Božovića, ul. Dušana Vukotića, ul. II Crnogorskog bataljona, ul. Lazara Mijuškovića, ul. Lutovačkih barjaktara, ul. Nika Đurkovića, ul. Piperska, ul. Radomira Vešovića, ul. Radovana Vukanovića, ul. Rogamska, ul. Trifuna Đukića, ul. Vojvode Mijajla Nišina Vučinića i Zagorič i to oni birači čije prezime po azbučnom redu počinje sa slovom „L“ zaključno sa slovom „P“.

57.

BIRAČKO MJESTO BROJ 21-C,MZ „Zagorič“, ul. Drugog Crnogorskog bataljona zgrada A-8 – Podgorica – na kome će glasati birači sa adresom prebivališta ul. Borislava Pekića, ul.Božidara Vukovića Podgoričanina, ul.Bratonožićka, ul. Brskutska, ul. dr. Petra Miljanića, ul. dr. Saše Božovića, ul. Dušana Vukotića, ul. II Crnogorskog bataljona, ul. Lazara Mijuškovića, ul. Lutovačkih barjaktara, ul. Nika Đurkovića, ul. Piperska, ul. Radomira Vešovića, ul. Radovana Vukanovića, ul. Rogamska, ul. Trifuna Đukića, ul. Vojvode Mijajla Nišina Vučinića i Zagorič i to oni birači čije prezime po azbučnom redu počinje sa slovom „R“ zaključno sa slovom „Š“.

58.

BIRAČKO MJESTO BROJ 22,JU OŠ "Branko Božović", ul. Iva Andrića br. 40 – Podgorica - na kome će glasati biračisa adresom prebivališta ul. Alfreda Tenisona, ul. Andrijevička, ul. Bokeljske mornarice, ul. Danilovgradska, ul. Dragana Đurovića, ul. Dragoljuba Milačića, ul. Hercegnovska, ul. Iva Andrića, ul. IX Crnogorske brigade, ul. Jaroslava Čermaka, ul. Ljubotinjskih junaka, ul. Ludviga Kube, ul. Predraga Golubovića, ul. Rovačka, ul. Slavonska, ul. Velimira Stojanovića, ul. Veliše Mugoše i ul. Vitomira Vita Nikolića i to oni birači čije prezime po azbučnom redu počinje sa slovom „A“ zaključno sa slovom „Z“.

59.

BIRAČKO MJESTO BROJ 22-A,JU OŠ „Branko Božović„, ul. Iva Andrića br. 40 – Podgorica – na kome će glasati biračisa adresom prebivališta ul. Alfreda Tenisona, ul. Andrijevička, ul. Bokeljske mornarice, ul. Danilovgradska, ul. Dragana Đurovića, ul. Dragoljuba Milačića, ul. Hercegnovska, ul. Iva Andrića, ul. IX Crnogorske brigade, ul. Jaroslava Čermaka, ul. Ljubotinjskih junaka, ul. Ludviga Kube, ul. Predraga Golubovića, ul. Rovačka, ul. Slavonska, ul. Velimira Stojanovića, ul. Veliše Mugoše i ul. Vitomira Vita Nikolića i to oni birači čije prezime po azbučnom redu počinje sa slovom „I“ zaključno sa slovom „O“.

60.

BIRAČKO MJESTO BROJ 22-B,JU OŠ "Branko Božović", ul. Iva Andrića br. 40 – Podgorica – na kome će glasati biračisa adresom prebivališta ul. Alfreda Tenisona, ul. Andrijevička, ul. Bokeljske mornarice, ul. Danilovgradska, ul. Dragana Đurovića, ul. Dragoljuba Milačića, ul. Hercegnovska, ul. Iva Andrića, ul. IX Crnogorske brigade, ul. Jaroslava Čermaka, ul. Ljubotinjskih junaka, ul. Ludviga Kube, ul. Predraga Golubovića, ul. Rovačka, ul. Slavonska, ul. Velimira Stojanovića, ul. Veliše Mugoše i ul. Vitomira Vita Nikolića i to oni birači čije prezime po azbučnom redu počinje sa slovom „P“ zaključno sa slovom „Š“.

61

BIRAČKO MJESTO BROJ 23,JU OŠ „Branko Božović“ ul. Iva Andrića br. 40 – Podgorica - na kome će glasati biračisa adresom prebivališta ul. Alekse Lesa Ivanovića, ul.Branka Stamatovića, ul. Bjelasička, ul. Ivana Antuna Nenadića, ul. Kralja Bodina, ul. Ljevorečka, ul. Ljuba Čupića, ul. Nikole Tesle, ul. Starozlatička, ul. Stefana Zanovića, ul. Stevana Mokranjca, ul. Stoje Marković, ul. Tešana Podrugovića i ul. Tina Ujevića i to oni birači čije prezime po azbučnom redu počinje sa slovom „A“ zaključno sa slovom „LJ“.

62.

BIRAČKO MJESTO BROJ 23-A, JU OŠ„Branko Božović“, ul. Iva Andrića br. 40 – Podgorica – na kome će glasati biračisa adresom prebivališta ul. Alekse Lesa Ivanovića, ul.Branka Stamatovića, ul. Bjelasička, ul. Ivana Antuna Nenadića, ul. Kralja Bodina, ul. Ljevorečka, ul. Ljuba Čupića, ul. Nikole Tesle, ul. Starozlatička, ul. Stefana Zanovića, ul. Stevana Mokranjca, ul. Stoje Marković, ul. Tešana Podrugovića i ul. Tina Ujevića i to oni birači čije prezime po azbučnom redu počinje sa slovom „M“ zaključno sa slovom „Š“.

63.

BIRAČKO MJESTO BROJ 23-B,JU OŠ"Branko Božović", ul. Iva Andrića br. 40 – Podgorica – na kome će glasati birači sa adresom prebivališta u naseljima Park šuma Zagorič i Stara

Zlatica i to oni birači čije prezime po azbučnom redu počinje sa slovom „A“ zaključno sa slovom „D“.

64.

BIRAČKO MJESTO BROJ 23-C,JU OŠ„Branko Božović“ ul. Iva Andrića br. 40 – Podgorica – na kome će glasati birači sa adresom prebivališta u naseljima Park šuma Zagorič i Stara Zlatica i to oni birači čije prezime po azbučnom redu počinje sa slovom „Đ“ zaključno sa slovom „O“.

65.

BIRAČKO MJESTO BROJ 23-D,JU OŠ„Branko Božović“, ul. Iva Andrića br. 40 – Podgorica – na kome će glasati birači sa adresom prebivališta u naseljima Park šuma Zagorič i Stara Zlatica i to oni birači čije prezime po azbučnom redu počinje sa slovom „P“ zaključno sa slovom „Š“.

66.

BIRAČKO MJESTO BROJ 24,JU OŠ „Dr Dragiša Ivanović“, ul. Pohorska bb , Zlatica – Podgorica – na kome će glasati biračisa adresom prebivališta ul. Aleksandra Leksa Saičića, ul. Anastasa Bocarića, ul. Branka Ćopića, ul. Bulevar Vilia Branta, ul. Dobrile Ojdanić, ul. dr Jovana Kujačića, ul. Dukljanska, ul. Dunavska, ul. Geteova, ul. Ilije Zlatičanina, ul. Ivana Mažuranića, ul. Jadranska, ul. Janka Vukotića, ul. Lovćenska, ul. Martinićka, ul. Mihaila M. Ivanovića, ul. Miladina Šega Vujoševića, ul. Miloša Gilića, ul. Mira, ul. Mojsija Zečevića, ul. Mosurska, ul. I Crnogorske brigade narodne odbrane, ul. Pljevaljska, ul. Plužinska, ul. Pohorska, ul. Primorska, ul. Starca Milije, ul. Stefana Nešova Belojevića, ul. Ustanička, ul. Vladike Vasilija Petrovića, ul. Vladimira i Kosare, ul. Vojvode Peja Stanojeva, ul. Vuka Bezarevića i Zlatica i to oni birači čije prezime po azbučnom redu počinje sa slovom „A“ zaključno sa slovom „G“.

67.

BIRAČKO MJESTO BROJ 24-A,JU OŠ „Dr Dragiša Ivanović“, ul. Pohorska bb, Zlatica – Podgorica – na kome će glasati biračisa adresom prebivališta ul. Aleksandra Leksa Saičića, ul. Anastasa Bocarića, ul. Branka Ćopića, ul. Bulevar Vilia Branta, ul. Dobrile Ojdanić, ul. dr Jovana Kujačića, ul. Dukljanska, ul. Dunavska, ul. Geteova, ul. Ilije Zlatičanina, ul. Ivana Mažuranića, ul. Jadranska, ul. Janka Vukotića, ul. Lovćenska, ul. Martinićka, ul. Mihaila M. Ivanovića, ul. Miladina Šega Vujoševića, ul. Miloša Gilića, ul. Mira, ul. Mojsija Zečevića, ul. Mosurska, ul. I Crnogorske brigade narodne odbrane, ul. Pljevaljska, ul. Plužinska, ul. Pohorska, ul. Primorska, ul. Starca Milije, ul. Stefana Nešova Belojevića, ul. Ustanička, ul. Vladike Vasilija Petrovića, ul. Vladimira i Kosare, ul. Vojvode Peja Stanojeva, ul. Vuka Bezarevića i Zlatica i to oni birači čije prezime po azbučnom redu počinje sa slovom „D“ zaključno sa slovom „J“.

68.

BIRAČKO MJESTO BROJ 24-B, JU OŠ „Dr Dragiša Ivanović“, ul. Pohorska bb, Zlatica – Podgorica – na kome će glasati biračisa adresom prebivališta ul. Aleksandra Leksa Saičića, ul. Anastasa Bocarića, ul. Branka Ćopića, ul. Bulevar Vilia Branta, ul. Dobrile Ojdanić, ul. dr Jovana Kujačića, ul. Dukljanska, ul. Dunavska, ul. Geteova, ul. Ilije Zlatičanina, ul. Ivana Mažuranića, ul. Jadranska, ul. Janka Vukotića, ul. Lovćenska, ul. Martinićka, ul. Mihaila M. Ivanovića, ul. Miladina Šega Vujoševića, ul. Miloša Gilića, ul. Mira, ul. Mojsija Zečevića, ul. Mosurska, ul. I Crnogorske brigade narodne odbrane, ul. Pljevaljska, ul. Plužinska, ul. Pohorska, ul. Primorska, ul. Starca Milije, ul. Stefana Nešova Belojevića, ul. Ustanička, ul. Vladike Vasilija Petrovića, ul. Vladimira i Kosare, ul. Vojvode Peja Stanojeva, ul. Vuka Bezarevića i Zlatica i to oni birači čije prezime po azbučnom redu počinje sa slovom „K“ zaključno sa slovom „P“.

69.

BIRAČKO MJESTO BROJ 24-C, JU OŠ „Dr Dragiša Ivanović“, ul. Pohorska bb, Zlatica – Podgorica – na kome će glasati biračisa adresom prebivališta ul. Aleksandra Leksa Saičića, ul. Anastasa Bocarića, ul. Branka Ćopića, ul. Bulevar Vilia Branta, ul. Dobrile Ojdanić, ul. dr Jovana Kujačića, ul. Dukljanska, ul. Dunavska, ul. Geteova, ul. Ilije Zlatičanina, ul. Ivana Mažuranića, ul. Jadranska, ul. Janka Vukotića, ul. Lovćenska, ul. Martinićka, ul. Mihaila M. Ivanovića, ul. Miladina Šega Vujoševića, ul. Miloša Gilića, ul. Mira, ul. Mojsija Zečevića, ul. Mosurska, ul. I Crnogorske brigade narodne odbrane, ul. Pljevaljska, ul. Plužinska, ul. Pohorska, ul. Primorska, ul. Starca Milije, ul. Stefana Nešova Belojevića, ul. Ustanička, ul. Vladike Vasilija Petrovića, ul. Vladimira i Kosare, ul. Vojvode Peja Stanojeva, ul. Vuka Bezarevića i Zlatica i to oni birači čije prezime po azbučnom redu počinje sa slovom „R“ zaključno sa slovom „Š“.

70.

BIRAČKO MJESTO BROJ 25,JU OŠ „Vladimir Nazor“, ul. Goce Delčeva br. 7 – Podgorica – na kome će glasati biračisa adresom prebivališta ul. Crnojevića, ul. Goce Delčeva, ul. Ljuba Nenadovića, Masline, ul Petra Lubarde, ul. Pivska, ul. Stefana Mitrova Ljubiše, ul. Vojvode Drekala i ul. Vuka Mićunovića i to oni birači čije prezime po azbučnom redu počinje sa slovom „A“ zaključno sa slovom „LJ“.

71.

BIRAČKO MJESTO BROJ 25-A,JU OŠ „Vladimir Nazor“, ul. Goce Delčeva br. 7 – Podgorica – na kome će glasati biračisa adresom prebivališta ul. Crnojevića, ul. Goce Delčeva, ul. Ljuba Nenadovića, Masline, ul Petra Lubarde, ul. Pivska, ul. Stefana Mitrova Ljubiše, ul. Vojvode Drekala i ul. Vuka Mićunovića i to oni birači čije prezime po azbučnom redu počinje sa slovom „M“ zaključno sa slovom „Š“.

72.

BIRAČKO MJESTO BROJ 26,MZ „Masline“, ul. X crnogorske bb – Podgorica – na kome će glasati biračisa adresom prebivališta ul. Đulje Jovanova Orahovcaul. Fundinske bitke, ul. Jovana Erdeljanovića, ul. Jovana Ćetkovića, ul.Marka Radovanovog Popovića, ul. Mila Peruničića, ul. Nikole Đurkovića, ul. Ohridska, ul. Peka Pavlovića, ul. Ruđera Boškovića, ul. Tripa Kokolja, ul. Valtazara Bogišića, ul. Vojvode Vasa Bracanova, ul. X Crnogorske brigade i Žarka Zrenjanina i to oni birači čije prezime po azbučnom redu počinje sa slovom „A“ zaključno sa slovom „I“.

73.

BIRAČKO MJESTO BROJ 26-A,JU OŠ „Vladimir Nazor“, ul. Goce Delčeva br 7 – Podgorica – na kome će glasati biračisa adresom prebivališta ul. Đulje Jovanova Orahovcaul. Fundinske bitke, ul. Jovana Erdeljanovića, ul. Jovana Ćetkovića, ul.Marka Radovanovog Popovića, ul. Mila Peruničića, ul. Nikole Đurkovića, ul. Ohridska, ul. Peka Pavlovića, ul. Ruđera Boškovića, ul. Tripa Kokolja, ul. Valtazara Bogišića, ul. Vojvode Vasa Bracanova, ul. X Crnogorske brigade i Žarka Zrenjanina i to oni birači čije prezime po azbučnom redu počinje sa slovom „J“ zaključno sa slovom „O“.

 

74.

BIRAČKO MJESTO BROJ 26-B,JU OŠ „Vladimir Nazor“, ul. Goce Delčeva br. 7 – Podgorica – na kome će glasati biračisa adresom prebivališta ul. Đulje Jovanova Orahovcaul. Fundinske bitke, ul. Jovana Erdeljanovića, ul. Jovana Ćetkovića, ul.Marka Radovanovog Popovića, ul. Mila Peruničića, ul. Nikole Đurkovića, ul. Ohridska, ul. Peka Pavlovića, ul. Ruđera Boškovića, ul. Tripa Kokolja, ul. Valtazara Bogišića, ul. Vojvode Vasa Bracanova, ul. X Crnogorske brigade i Žarka Zrenjanina i to oni birači čije prezime po azbučnom redu počinje sa slovom „P“ zaključno sa slovom „Š“.

75.

BIRAČKO MJESTO BROJ 26-C, JU OŠ „Vladimir Nazor“, ul. Goce Delčeva br. 7 – Podgorica – na kome će glasati biračisa adresom prebivališta sa adresom prebivališta u naselju Kakaricka Gora.

76.

BIRAČKO MJESTO BROJ 27, JU OŠ "DR Dragiša Ivanović" - Područna jedinica Doljani (bivša gimnazija Luča), Mosor – Podgorica – na kome će glasati biračisa adresom prebivališta u naseljima Cvilin, Doljani, Račice ,Vrbica. iul. Iveze Vukova.

77.

BIRAČKO MJESTO BR. 28,JU OŠ "Djoko Prelević" Ubli – Područna jedinica Donji Medun - Podgorica - na kome će glasati biračisa adresom prebivališta u naseljimaMedun i Sjenice.

78.

BIRAČKO MJESTO BROJ 29,Dom omladine „Fundina“ – Fundina – Podgorica – na kome će glasati biračisa adresom prebivališta u naselju Fundina i to oni birači čije prezime po azbučnom redu počinje sa slovom „A“ zaključno sa slovom „Š“.

79.

BIRAČKO MJESO BROJ 30,Dom omladine „Ubli – Ubli bb – Podgorica – na kome će glasati biračisa adresom prebivališta u naseljima Kosor, Liješta, Raći, Ubalac i Ubli.

80.

BIRAČKO MJESTO BROJ 31, Dom omladine „Dučići“ – Dučići – Podgorica - na kome će glasati biračisa adresom prebivališta u naselju Dučići.

81.

BIRAČKO MJESTO BROJ 32,JU OŠ „Đoko Prelević“ Ubli, Područna jedinica Koći – Koći – Podgorica – na kome će glasati biračisa adresom prebivališta u naselju Koće.

82.

BIRAČKO MJESTO BROJ 33,JU OŠ „Đoko Prelević“ Ubli, Područna jedinica Orahovo – Orahovo – Podgorica – na kome će glasati biračisa adresom prebivališta u naselju Orahovo.

83.

BIRAČKO MJESTO BROJ 34,JU OŠ „Đoko Prelević“ Ubli, Područna jedinica Bezjovo – Bezjovo – Podgorica – na kome će glasati biračisa adresom prebivališta u naselju Bezjovo

84.

BIRAČKO MJESTO BROJ 35,JU OŠ „Đoko Prelević“ Ubli, Područna jedinica Kržanja – Kržanja – Podgorica – na kome će glasati biračisa adresom prebivališta u naseljima Kržanja i Donje Stravče.

85.

BIRAČKO MJESTO BROJ 36,JU OŠ „Đoko Prelević“ Ubli, Područna jedinica Momče – Momče – Podgorica – na kome će glasati biračisa adresom prebivališta u naseljima Momče i Zagrada.

86.

BIRAČKO MJESTO BROJ 37,MZ „Jedinstvo“, (velika sala) ul. Carev Laz br. 8 – Podgorica – na kome će glasati biračisa adresom prebivališta ul. 8. Jula, ul. Carev laz, ul. dr.Nika Miljanića, ul. Durmitorska, I proleterske, ul. KNOJ-a, ul. Kolašinska, ul.Komska, ul. Milana Kuča, ul. Nikole Kopernika, ul. Novosadska, ul. Perojska, ul. Polimska, ul. Sarajevska, ul.Skopska i ul. Zetskog odreda i to oni birači čije prezime po azbučnom redu počinje sa slovom „A“ zaključno sa slovom „E“.

87.

BIRAČKO MJESTO BROJ 38,MZ „Jedinstvo“, (mala sala) ul. Carev Laz br. 8 – Podgorica – na kome će glasati biračisa adresom prebivališta ul. 8. Jula, ul. Carev laz, ul. dr.Nika Miljanića, ul. Durmitorska, I proleterske, ul. KNOJ-a, ul. Kolašinska, ul.Komska, ul. Milana Kuča, ul. Nikole Kopernika, ul. Novosadska, ul. Perojska, ul. Polimska, ul. Sarajevska, ul.Skopska i ul. Zetskog odreda i to oni birači čije prezime po azbučnom redu počinje sa slovom „Ž“ zaključno sa slovom „O“.

88.

BIRAČKO MJESTO BROJ 38-A,MZ „Jedinstvo“, ul. Carev laz broj 8 – Podgorica – na kome će glasati biračisa adresom prebivališta ul. 8. Jula, ul. Carev laz, ul. dr.Nika Miljanića, ul. Durmitorska, I proleterske, ul. KNOJ-a, ul. Kolašinska, ul.Komska, ul. Milana Kuča, ul. Nikole Kopernika, ul. Novosadska, ul. Perojska, ul. Polimska, ul. Sarajevska, ul.Skopska i ul. Zetskog odreda i to oni birači čije prezime po azbučnom redu počinje sa slovom „P“ zaključno sa slovom „Š“.

89.

BIRAČKO MJESTO BROJ 39,MZ „Proleter“, ul. Franca Rozmana br. 10 (iza kampa) – Podgorica – na kome će glasati biračisa adresom prebivališta ul. Antona Čehova, ul. Balkanska, ul. Casno-a, ul. Emila Zole, ul. Franca Rozmana, ul. Generala Sava Orovića, ul. Goranska, Murtovina, ul. Nikole Lopičića, ul. Orjenska, ul. Pionirskih odreda, ul. Radovana Petrovića, ul. Radosava Popovića, ul. Rožajska, ul. Savska, ul. Sima Matavulja, ul. Veljka Jankovića, ul.Viktora Igoa, ul.Vuka Mandušića, ul.Vukosave Božović i ul. Žabljačka i to oni birači čije prezime po azbučnom redu počinje sa slovom „A“ zaključno sa slovom „D“.

90.

BIRAČKO MJESTO BROJ 39-A,JPU „Đina Vrbica“, vaspitna jedinica “Zvončić”, ul. Franca Rozmana-Masline– Podgorica – na kome će glasati biračisa adresom prebivališta ul. Antona Čehova, ul. Balkanska, ul. Casno-a, ul. Emila Zole, ul. Franca Rozmana, ul. Generala Sava Orovića, ul. Goranska, Murtovina, ul. Nikole Lopičića, ul. Orjenska, ul. Pionirskih odreda, ul. Radovana Petrovića, ul. Radosava Popovića, ul. Rožajska, ul. Savska, ul. Sima Matavulja, ul. Veljka Jankovića, ul.Viktora Igoa, ul.Vuka Mandušića, ul.Vukosave Božović i ul. Žabljačka i to oni birači čije prezime po azbučnom redu počinje sa slovom „Đ“ zaključno sa slovom „LJ“.

91.

BIRAČKO MJESTO BROJ 39-B,JPU „Đina Vrbica“, vaspitna jedinica “Zvončić”, ul. Franca Rozmana-Masline– Podgorica – na kome će glasati biračisa adresom prebivališta ul. Antona Čehova, ul. Balkanska, ul. Casno-a, ul. Emila Zole, ul. Franca Rozmana, ul. Generala Sava Orovića, ul. Goranska, Murtovina, ul. Nikole Lopičića, ul. Orjenska, ul. Pionirskih odreda, ul. Radovana Petrovića, ul. Radosava Popovića, ul. Rožajska, ul. Savska, ul. Sima Matavulja, ul. Veljka Jankovića, ul.Viktora Igoa, ul.Vuka Mandušića, ul.Vukosave Božović i ul. Žabljačka i to oni birači čije prezime po azbučnom redu počinje sa slovom „M“ zaključno sa slovom „P“.

92.

BIRAČKO MJESTO BROJ 39-C,JPU „Đina Vrbica“, vaspitna jedinica “Zvončić”, ul. Franca Rozmana-Masline– Podgorica – na kome će glasati biračisa adresom prebivališta ul. Antona Čehova, ul. Balkanska, ul. Casno-a, ul. Emila Zole, ul. Franca Rozmana, ul. Generala Sava Orovića, ul. Goranska, Murtovina, ul. Nikole Lopičića, ul. Orjenska, ul. Pionirskih odreda, ul. Radovana Petrovića, ul. Radosava Popovića, ul. Rožajska, ul. Savska, ul. Sima Matavulja, ul. Veljka Jankovića, ul.Viktora Igoa, ul.Vuka Mandušića, ul.Vukosave Božović i ul. Žabljačka i to oni birači čije prezime po azbučnom redu počinje sa slovom „R“ zaključno sa slovom „Š“.

93.

BIRAČKO MJESTO BROJ 40,MZ „Rogami“ – (prostorije PTT centrala), Rogami – Podgorica – na kome će glasati biračisa adresom prebivališta u naseljima Rogami, Smokovac i Vranjske njive i to oni birači čije prezime po azbučnom redu počinje sa slovom „L“ zaključno sa slovom „Š“.

 

94.

BIRAČKO MJESTO BROJ 40-A, JU OŠBranko Božović – Područna jedinica Rogami – Podgorica – na kome će glasati biračisa adresom prebivališta u naseljima Rogami, Smokovac i Vranjske njive i to oni birači čije prezime po azbučnom redu počinje sa slovom „A“ zaključno sa slovom „K“.

95.

BIRAČKO MJESTO BROJ 41,JU OŠ „Vojin Popović“ Drezga – Podgorica – na kome će glasati biračisa adresom prebivališta u naseljima Radeća, Stijena i Đurkovići

96.

BIRAČKO MJESTO BROJ 42,JU OŠ „Vojin Popović“ Drezga- Područna jedinica Seoce- Podgorica - na kome će glasati biračisa adresom prebivališta u naselju Seoci.

97.

BIRAČKO MJESTO BROJ 43,JU OŠ „Vojin Popović“ Drezga, Područna jedinica Kopilje (montažni objekat u dvorištu škole) – Kopilje - Podgorica – na kome će glasati biračisa adresom prebivališta u naseljima Kopilje, Ožezi i Radovče.

98.

BIRAČKO MJESTO BROJ 44,MZ „Stijena“ - Lopate – Lopate - Podgorica – na kome će glasati biračisa adresom prebivališta u naseljima Lopate i Pričelje.

99.

BIRAČKO MJESTO BROJ 45,JU OŠ „Vojin Popović“ Drezga, Područna jedinica Stanjevića rupa Stanjevića Rupa - Podgorica – na kome će glasati biračisa adresom prebivališta u naselju Stanjevića Rupa.

100.

BIRAČKO MJESTO BROJ 46,JU OŠ „Vojin Popović“ Drezga, Područna jedinica CrnciCrnci - Podgorica – na kome će glasati biračisa adresom prebivališta u naselju Crnci.

101.

BIRAČKO MJESTO BROJ 47,MZ „Velje Brdo“ – Velje Brdo – Podgorica – na kome će glasati biračisa adresom prebivališta u naselju Velje Brdo.

102.

BIRAČKO MJESTO BROJ 48,JU OŠ „18. oktobar“ Bioče – Bioče - Podgorica – na kome će glasati biračisa adresom prebivališta u naseljima Bioče, Duga, Mrke i Vidijenje.

103.

BIRAČKO MJESTO BROJ 49,JU OŠ „18. oktobar“ Bioče – Bioče – Podgoricana kome će glasati biračisa adresom prebivališta u naselju Rijeka Piperska.

104.

BIRAČKO MJESTO BROJ 50,JU OŠ „18. oktobar“ Bioče – Bioče – Podgorica – na kome će glasati biračisa adresom prebivališta u naseljima Blizna, Petrovići.

105.

BIRAČKO MJESTO BROJ 51,porodične kuće Vlahović Aleksandra -Kupine-Trmanje – Podgorica – na kome će glasati biračisa adresom prebivališta u naselju Trmanje.

106.

BIRAČKO MJESTO BROJ 52,Dom kulturePelev Brijeg Pelev Brijeg - Podgorica – na kome će glasati biračisa adresom prebivališta u naseljima Kisjelica, Klopot, Lutovo, Pelev Brijeg i Vilac.

107.

BIRAČKO MJESTO BROJ 53,JU OŠ „Šćepan Đukić“ Lijeva Rijeka, Područna jedinica BolesestraBolesestra - Podgorica – na kome će glasati biračisa adresom prebivališta u naseljima Bolesestra i Seoštica.

108.

BIRAČKO MJESTO BROJ 54,MK „Brskut“ – Brskut – Podgorica – na kome će glasati biračisa adresom prebivališta u naseljima Brskut, Gornje Stravče, Prisoja i Zaugao.

109.

BIRAČKO MJESTO BROJ 55,JU OŠ „Šćepan Đukić“Lijeva Rijeka – Podgorica – na kome će glasati biračisa adresom prebivališta u naseljima Lijeva Rijeka i.Grbi Do.

110.

BIRAČKO MJESTO BROJ 56,JU OŠ „Šćepan Đukić“ Lijeva Rijeka, Područna jedinica Ptič – Ptič – Podgorica – na kome će glasati biračisa adresom prebivališta u naseljima Duške, Slacko i Stupovi.

111.

BIRAČKO MJESTO BROJ 57,Dječije odmaralište„Podgorica“ „Veruša“ – Podgorica – na kome će glasati biračisa adresom prebivališta u naseljima Veruša i Opasanica.

112.

BIRAČKO MJESTO BROJ 58,JPU „Đina Vrbica“-vaspitna jedinica Đina Vrbica, Bulevar Save Kovačevića bb – Podgorica – na kome će glasati biračisa adresom prebivališta ul. Mitra Bakića i Trg Golootočkih žrtava i to oni birači čije prezime po azbučnom redu počinje sa slovom „A“ zaključno sa slovom „LJ“.

113

BIRAČKO MJESTO BROJ 58-A,JPU “Đina Vrbica”-vaspitna jedinica Đina Vrbica, Bulevar Save Kovačevića bb – Podgorica – na kome će glasati biračisa adresom prebivališta ul. Mitra Bakića i Trg Golootočkih žrtava i to oni birači čije prezime po azbučnom redu počinje sa slovom „M“ zaključno sa slovom „Š“.

114.

BIRAČKO MJESTO BROJ 59,JPU „Đina Vrbica“-vaspitna jedinica Đina Vrbica, Bulevar Save Kovačevića bb – Podgorica – na kome će glasati biračisa adresom prebivališta ul.Bratstva i Jedinstva (neparni brojevi ulice od broja 41. do broja 171.) i ul. Oktobarske Revolucije (parni brojevi ulice od broja 96. do kraja), - i to oni birači čije prezime po azbučnom redu počinje sa slovom „A“ zaključno sa slovom „LJ“ .

115.

BIRAČKO MJESTO BROJ 59-A,JPU „Đina Vrbica“-vaspitna jedinica Đina Vrbica, Bulevar Save Kovačevića bb – Podgorica – na kome će glasati biračisa adresom prebivališta ul.Bratstva i jedinstva (neparni brojevi ulice od broja 41. do broja 171.) i ul. Oktobarske Revolucije (parni brojevi ulice od broja 96. do kraja) i to oni birači čije prezime po azbučnom redu počinje sa slovom „M“ zaključno sa slovom „Š“ .

116.

BIRAČKO MJESTO BROJ 60,„Mašinopromet“ doo, ul. Bulevar Save Kovačevića br. 24 – Podgorica – na kome će glasati biračisa adresom prebivališta Bulevar Save Kovačevića (parni brojevi ulice i bb) i to oni birači čije prezime po azbučnom redu počinje sa slovom „A“ zaključno sa slovom „L“.

117.

BIRAČKO MJESTO BROJ 60-A,poslovni prostor (ranije "BM Mašinopromet"), ul. Bulevar Save Kovačevića br. 15 – Podgorica – na kome će glasati biračisa adresom prebivališta Bulevar Save Kovačevića (parni brojevi ulice i bb) i to oni birači čije prezime po azbučnom redu počinje sa slovom „LJ“ zaključno sa slovom „Š“.

118.

BIRAČKO MJESTO BROJ 61,MZ „19. decembar“, Bulevar Save Kovačevića 115 – Podgorica – na kome će glasati biračisa adresom prebivališta Bulevar Save Kovačevića (neparni brojevi), ul. Bulevar Ibrahima Dreševića, ul. Bracana Bracanovića (kućni brojevi ulice od broja 63. do kraja) i ul. Bratstva jedinstva (neparni brojevi ulice od broja 173. do kraja.) i to oni birači čije prezime po azbučnom redu počinje sa slovom „A“ i zaključno sa slovom „Đ“ .

119.

BIRAČKO MJESTO BROJ 61-A, MZ „19. decembar“, Bulevar Save Kovačevića 115 – Podgorica – na kome će glasati biračisa adresom prebivališta Bulevar Save Kovačevića (neparni brojevi), ul. Bulevar Ibrahima Dreševića, ul. Bracana Bracanovića (kućni brojevi ulice od broja 63. do kraja) i ul. Bratstva jedinstva (neparni brojevi ulice od broja 173. do kraja.) i to oni birači čije prezime po azbučnom redu počinje sa slovom „E“ zaključno sa slovom „N“ .

120.

BIRAČKO MJESTO BROJ 61-B,Savez pronalazača i autora tehničkih unapređenja Crne Gore, Bulevar Save Kovačevića 13b – Podgorica – na kome će glasati biračisa adresom prebivališta Bulevar Save Kovačevića (neparni brojevi), ul. Bulevar Ibrahima Dreševića, ul. Bracana Bracanovića (kućni brojevi ulice od broja 63. do kraja) i ul. Bratstva jedinstva (neparni brojevi ulice od broja 173. do kraja.) i to oni birači čije prezime po azbučnom redu počinje sa slovom „NJ“ zaključno sa slovom „Š“.

121.

BIRAČKO MJESTO BROJ 62,MZ „Stara Varoš“, ul. Oktobarske Revolucije br. 18 – Podgorica – na kome će glasati biračisa adresom prebivališta ul. Bratstva i jedinstva (parni brojevi i BB), ul. Kralja Nikole (parni brojevi od 20. do broja 114 i neparni brojevi od 25. do broja 99.), ul. Oktobarske Revolucije (parni brojevi od 2. do broja 94. i neparni brojevi od 1. do broja 87. i BB), ul. Luke Boljevića, Stara Varoš, Trg Božane Vučinić i Trg Bećir Bega Osmanagića i to oni birači čije prezime po azbučnom redu počinje sa slovom „A“ zaključno sa slovom „G“.

122.

BIRAČKO MJESTO BROJ 62-A,AD „Zaštita“, ul. Oktobarske Revolucije br. 70 - Podgorica - na kome će glasati biračisa adresom prebivališta ul. Bratstva i jedinstva (parni brojevi i BB), ul. Kralja Nikole (parni brojevi od 20. do broja 114 i neparni brojevi od 25. do broja 99.), ul. Oktobarske Revolucije (parni brojevi od 2. do broja 94. i neparni brojevi od 1. do broja 87. i BB), ul. Luke Boljevića, Stara Varoš, Trg Božane Vučinić i Trg Bećir Bega Osmanagića i to oni birači čije prezime po azbučnom redu počinje sa slovom „M“ zaključno sa slovom „P“.

123.

BIRAČKO MJESTO BROJ 63,JU OŠ „Milorad - Musa Burzan“, ul. Bratstva i jedinstva broj 44 – Podgorica – na kome će glasati biračisa adresom prebivališta ul. Bratstva i jedinstva (parni brojevi i BB), ul. Kralja Nikole (parni brojevi od 20. do broja 114 i neparni brojevi od 25. do broja 99.), ul. Oktobarske Revolucije (parni brojevi od 2. do broja 94. i neparni brojevi od 1. do broja 87. i BB), ul. Luke Boljevića, Stara Varoš, Trg Božane Vučinić i Trg Bećir Bega Osmanagića i to oni birači čije prezime po azbučnom redu počinje sa slovom „D“ zaključno sa slovom „LJ“.

124.

BIRAČKO MJESTO BROJ 63-A,JU OŠ „Milorad - Musa Burzan“, ul. Bratstva i jedinstva broj 44 – Podgorica – na kome će glasati biračisa adresom prebivališta ul. Bratstva i jedinstva (parni brojevi i BB), ul. Kralja Nikole (parni brojevi od 20. do broja 114 i neparni brojevi od 25. do broja 99.), ul. Oktobarske Revolucije (parni brojevi od 2. do broja 94. i neparni brojevi od 1. do broja 87. i BB), ul. Luke Boljevića, Stara Varoš, Trg Božane Vučinić i Trg Bećir Bega Osmanagića i to oni birači čije prezime po azbučnom redu počinje sa slovom „R“ zaključno sa slovom „Š“

125.

BIRAČKO MJESTO BROJ 64,MZ „Drač“, ul. V Proleterske br. 5 – Podgorica – na kome će glasati biračisa adresom prebivališta ul. Buta Lekića, Drač, ul. Hotska, ul. Kučka, ul. Mušikića, ul. Orahovačka, ul. Slobodana Škerovića, ul. V Proleterske (parni brojevi ulice od 2. do broja 64. neparni brojevi ulice od broja 1. do broja 103 i BB), ul. Vlada Martinovića, ul. Šarkića i to oni birači čije prezime po azbučnom redu počinje sa slovom „A“ zaključno sa slovom „LJ“ .

126.

BIRAČKO MJESTO BROJ 64-A,MZ „Drač“, ul. V Proleterske br.5 –Podgorica – na kome će glasati biračisa adresom prebivališta ul. Buta Lekića, Drač, ul. Hotska, ul. Kučka, ul. Mušikića, ul. Orahovačka, ul. Slobodana Škerovića, ul. V Proleterske (parni brojevi ulice od 2. do broja 64. neparni brojevi ulice od broja 1. do broja 103 i BB), ul. Vlada Martinovića, ul. Šarkića i to oni birači čije prezime po azbučnom redu počinje sa slovom „M“ zaključno sa slovom „Š“.

127.

BIRAČKO MJESTO BROJ 65,Poreska uprava Crne Gore, PJ Podgorica, ul. V Proleterske br. 36 – Podgorica – na kome će glasati biračisa adresom prebivališta ul. Bratstva i jedinstva (neparni brojevi ulice od broja 1. do broja 39.), ul. Brijeg Ćukovića, ul. Džan, ul. Mirka Vešovića, ul. Oktobarske Revolucije (neparni brojevi ulice od broja 89. do kraja), Omera Abdovića i Đečevićai to oni birači čije prezime po azbučnom redu počinje sa slovom „A“ zaključno sa slovom „LJ“.

128.

BIRAČKO MJESTO BROJ 65-A,Poreska uprava Crne Gore - PJ Podgorica, ul. V Proleterske br. 36 – Podgorica – na kome će glasati biračisa adresom prebivalištaul. Bratstva i jedinstva (neparni brojevi ulice od broja 1. do broja 39.), ul. Brijeg Ćukovića, ul. Džan, ul. Mirka Vešovića, ul. Oktobarske Revolucije (neparni brojevi ulice od broja 89. do kraja), Omera Abdovića i Đečevićai to oni birači čije prezime po azbučnom redu počinje sa slovom „M“ zaključno sa slovom „Š“.

129.

BIRAČKO MJESTO BROJ 66, Ugostiteljski objekat „Brijeg Morače“, vlasnik Ćerić Avuša, ul. Petra Prlje br.84 – Podgorica – na kome će glasati biračisa adresom prebivališta ul. 8.marta, ul. Petra Prlje, ul. Radoja Jovanovića, ul. Spasa Nikolića i ul. Špira. Mugoše i to oni birači čije prezime po azbučnom redu počinje sa slovom „A“ zaključno sa slovom „LJ“.

130.

BIRAČKO MJESTO BROJ 66-A, „Cijevna komerc” –južnastrana, u prostorijama JP „Pogrebne usluge“ Podgorica- preko puta Ortopedskog preduzeća "Rudo Montenegro", Ul. Južni bulevar bb – Podgorica - na kome će glasati biračisa adresom prebivališta ul. 8.marta, ul. Petra Prlje, ul. Radoja Jovanovića, ul. Spasa Nikolića i ul. Špira. Mugoše i to oni birači čije prezime po azbučnom redu počinje sa slovom „M“ zaključno sa slovom „Š“.

131.

BIRAČKO MJESTO BROJ 67,Narodni univerzitet „Milun Božović“, ul. Crnogorskih serdara bb – Podgorica – na kome će glasati biračisa adresom prebivališta ul. Crnogorskih serdara, Ljubović i to oni birači čije prezime po azbučnom redu počinje sa slovom „A“ zaključno sa slovom „Š“.

132.

BIRAČKO MJESTO BROJ 68,bivša zgradaAD "Telekom", ul.Kralja Nikole br.2 – Podgorica – na kome će glasati biračisa adresom prebivališta ul. Gojka Radonjića, ul.Kralja Nikole (parni brojevi od 2. do broja 18. i neparni brojevi od 1. do broja 23), ul. Keše Đurovića, ul. Nemanjića, ul.Sava Lubardei to oni birači čije prezime po azbučnom redu počinje sa slovom „A“ zaključno sa slovom „Š“.

133.

BIRAČKO MJESTO BROJ 69,JU OŠ „Vuk Karadžić“, ul. Radosava Burića bb – Podgorica – na kome će glasati biračisa adresom prebivališta ul. 27. marta (brojevi ulice od broja 8. do kraja), Bulevar Georgija Žukova, Bulevar Miloša Rašovića, Bulevar Vojvode Stanka Radonjića, Bulevar Šarla De Gola, ul. Josipa Sladea i ul. Radosava Burića (parni brojevi ulice od broja 10. do broja 292. i neparni brojevi ulice od 55 do 191.) i to oni birači čije prezime po azbučnom redu počinje sa slovom „A“ zaključno sa slovom „G“.

134.

BIRAČKO MJESTO BROJ 69-A,JU OŠ „Vuk Karadžić“, ul. Radosava Burića bb – Podgorica – na kome će glasati biračisa adresom prebivališta ul. 27. marta (brojevi ulice od broja 8. do kraja), Bulevar Georgija Žukova, Bulevar Miloša Rašovića, Bulevar Vojvode Stanka Radonjića, Bulevar Šarla De Gola, ul. Josipa Sladea i ul. Radosava Burića (parni brojevi ulice od broja 10. do broja 292. i neparni brojevi ulice od 55 do 191.) i to oni birači čije prezime po azbučnom redu počinje sa slovom „D“ zaključno sa slovom „K“.

135.

BIRAČKO MJESTO BROJ 69-B,JU OŠ „Vuk Karadžić“, ul. Radosava Burića bb – Podgorica – na kome će glasati biračisa adresom prebivališta ul. 27. marta (brojevi ulice od broja 8. do kraja), Bulevar Georgija Žukova, Bulevar Miloša Rašovića, Bulevar Vojvode Stanka Radonjića, Bulevar Šarla De Gola, ul. Josipa Sladea i ul. Radosava Burića (parni brojevi ulice od broja 10. do broja 292. i neparni brojevi ulice od 55 do 191.) i to oni birači čije prezime po azbučnom redu počinje sa slovom „L“ zaključno sa slovom „P“.

136.

BIRAČKO MJESTO BROJ 69-C,JU OŠ „Vuk Karadžić“, ul. Radosava Burića bb – Podgorica – na kome će glasati biračisa adresom prebivališta ul. 27. marta (brojevi ulice od broja 8. do kraja), Bulevar Georgija Žukova, Bulevar Miloša Rašovića, Bulevar Vojvode Stanka Radonjića, Bulevar Šarla De Gola, ul. Josipa Sladea i ul. Radosava Burića (parni brojevi ulice od broja 10. do broja 292. i neparni brojevi ulice od 55 do 191.) i to oni birači čije prezime po azbučnom redu počinje sa slovom „R“ zaključno sa slovom „Š“.

137.

BIRAČKO MJESTO BROJ 70, Streljački centar „Ljubović“, ul. Radosava Burića bb – Podgorica - na kome će glasati biračisa adresom prebivališta ul. Kralja Nikole, (parni brojevi ulice od broja 116 do kraja i neparni brojevi ulice od 101. do kraja i bb), ul. Radosava Burića (parni brojevi od 2. do broja 8. i neparni brojevi od 1. do broja 53) i ul. Filipa Lainovićai to oni birači čije prezime po azbučnom redu počinje sa slovom „A“ zaključno sa slovom „I“.

138.

BIRAČKO MJESTO BROJ 70-A,Streljački centar „Ljubović“, ul. Radosava Burića bb – Podgorica – na kome će glasati biračisa adresom prebivališta ul. Kralja Nikole, (parni brojevi ulice od broja 116 do kraja i neparni brojevi ulice od 101. do kraja i bb), ul. Radosava Burića (parni brojevi od 2. do broja 8. i neparni brojevi od 1. do broja 53) i ul. Filipa Lainovića to oni birači čije prezime po azbučnom redu počinje sa slovom „J“ zaključno sa slovom „O“.

139.

BIRAČKO MJESTO BROJ 70-B,Streljački centar „Ljubović“, ul. Radosava Burića bb - Podgorica - na kome će glasati biračisa adresom prebivališta ul. Kralja Nikole, (parni brojevi ulice od broja 116 do kraja i neparni brojevi ulice od 101. do kraja i bb), ul. Radosava Burića (parni brojevi od 2. do broja 8. i neparni brojevi od 1. do broja 53) i ul. Filipa Lainovića i to oni birači čije prezime po azbučnom redu počinje sa slovom „P“ zaključno sa slovom „Š“.

140.

BIRAČKO MJESTO BROJ 71,MZ Ljubović, ul. Bracana Bracanovića br. 54 – Podgorica – na kome će glasati biračisa adresom prebivališta ul. 4. Jul, ul. Bracana Bracanovića (kućni brojevi do broja 62. i BB.), Bulevar Srđana Aleksića, ul. Ljudovita Štura, ul. Nika Simovoga Martinovića i ul. porodice Boška Dedića i to oni birači čije prezime po azbučnom redu počinje sa slovom „A“ zaključno sa slovom „Z“.

141.

BIRAČKO MJESTO BROJ 71-A,Srednja stručna škola „Sergije Stanić“, ul. Kralja Nikole br. 106 – Podgorica – na kome će glasati biračisa adresom prebivališta ul. 4. Jul, ul. Bracana Bracanovića (kućni brojevi do broja 62. i BB.), Bulevar Srđana Aleksića, ul. Ljudovita Štura, ul. Nika Simovoga Martinovića i ul. porodice Boška Dedića i to oni birači čije prezime po azbučnom redu počinje sa slovom „I“ zaključno sa slovom „O“.

142.

BIRAČKO MJESTO BROJ 71-B, Srednja stručna škola „Sergej Stanić“, ul. Kralja Nikole br. 106 – Podgorica – na kome će glasati biračisa adresom prebivališta ul. 4. Jul, ul. Bracana Bracanovića (kućni brojevi do broja 62. i BB.), Bulevar Srđana Aleksića, ul. Ljudovita Štura, ul. Nika Simovoga Martinovića i ul. porodice Boška Dedića i to oni birači čije prezime po azbučnom redu počinje sa slovom „P“ zaključno sa slovom „Š“.

143.

BIRAČKO MJESTO BROJ 72,MZ „Zabjelo“, ul. Radosava Burića br. 290-A – Podgorica - na kome će glasati biračisa adresom prebivališta ul. 27. marta (brojevi ulice do broja 7 i BB) ul. Jerevanska, ul. Jovana Zonjića, ul.Milana Božovića, ul. Murtezira Karađuzovića, ul. Mediteranska, ul. Radosava Burića (parni brojevi ulice od broja 294. do kraja, neparni brojevi od 193 do kraja i BB) i ul. Selme Maljevići to oni birači čije prezime po azbučnom redu počinje sa slovom „A“ zaključno sa slovom „I“.

144.

BIRAČKO MJESTO BROJ 72-A,MZ „Zabjelo“, ul. Radosava Burića br. 290-A – Podgorica – na kome će glasati biračisa adresom prebivališta ul. 27. marta (brojevi ulice do broja 7 i BB) ul. Jerevanska, ul. Jovana Zonjića, ul.Milana Božovića, ul. Murtezira Karađuzovića, ul. Mediteranska, ul. Radosava Burića (parni brojevi ulice od broja 294. do kraja, neparni brojevi od 193 do kraja i BB) i ul. Selme Maljević i to oni birači čije prezime po azbučnom redu počinje sa slovom „J“ zaključno sa slovom „O“.

145.

BIRAČKO MJESTO BROJ 72-B,MZ „Zabjelo“, ul. Radosava Burića br. 290-a – Podgorica – na kome će glasati biračisa adresom prebivališta ul. 27. marta (brojevi ulice do broja 7 i BB) ul. Jerevanska, ul. Jovana Zonjića, ul.Milana Božovića, ul. Murtezira Karađuzovića, ul. Mediteranska, ul. Radosava Burića (parni brojevi ulice od broja 294. do kraja, neparni brojevi od 193 do kraja i BB) i ul. Selme Maljević i to oni birači čije prezime po azbučnom redu počinje sa slovom „P“ zaključno sa slovom „Š“.

146.

BIRAČKO MJESTO BROJ 73,JU Resursni centar za obrazovanje i osposobljavanje „1 Jun“, ul. Princeze Ksenije br. 8 – Podgorica – na kome će glasati biračisa adresom prebivališta ul. Blažene Ozane, ul. Đure Jakšića, ul. Iva Vizina, ul. Milana Mladenovića, naselje Buda Tomovića, ul. Princeze Ksenije, ul. Romanovih, ul Stane Tomašević – Arnesen, ul. Vojislavljevića i ul. Vojvode Ilije Plamenca i to oni birači čije prezime po azbučnom redu počinje sa slovom „Đ“ zaključno sa slovom „LJ“.

147.

BIRAČKO MJESTO BROJ 73-A,JU Resursni centar za obrazovanje i osposobljavanje „1 Jun“, ul. Princeze Ksenije br. 8 – Podgorica – na kome će glasati biračisa adresom prebivališta ul. Blažene Ozane, ul. Đure Jakšića, ul. Iva Vizina, ul. Milana Mladenovića, naselje Buda Tomovića, ul. Princeze Ksenije, ul. Romanovih, ul Stane Tomašević – Arnesen, ul. Vojislavljevića i ul. Vojvode Ilije Plamenca i to oni birači čije prezime po azbučnom redu počinje sa slovom „Đ“ zaključno sa slovom „LJ“.

148.

BIRAČKO MJESTO BROJ 73-B,JU Resursni centar za obrazovanje i osposobljavanje „1 Jun“, ul. Princeze Ksenije br. 8 – Podgorica – na kome će glasati biračisa adresom prebivališta ul. Blažene Ozane, ul. Đure Jakšića, ul. Iva Vizina, ul. Milana Mladenovića, naselje Buda Tomovića, ul. Princeze Ksenije, ul. Romanovih, ul Stane Tomašević – Arnesen, ul. Vojislavljevića i ul. Vojvode Ilije Plamenca i to oni birači čije prezime po azbučnom redu počinje sa slovom „M“ zaključno sa slovom „P“.

149.

BIRAČKO MJESTO BROJ 73-C,JU Resursni centar za obrazovanje i osposobljavanje „1 Jun“ , ul. Princeze Ksenije br. 8 – Podgorica – na kome će glasati biračisa adresom prebivališta ul. Blažene Ozane, ul. Đure Jakšića, ul. Iva Vizina, ul. Milana Mladenovića, naselje Buda Tomovića, ul. Princeze Ksenije, ul. Romanovih, ul Stane Tomašević – Arnesen, ul. Vojislavljevića i ul. Vojvode Ilije Plamenca i to oni birači čije prezime po azbučnom redu počinje sa slovom „R“ zaključno sa slovom „Š“.

150.

BIRAČKO MJESTO BROJ 74,JU OŠ „Oktoih“, ul. Buda Tomovića bb – Podgorica – na kome će glasati biračisa adresom prebivališta ul. AVNOJ-a, ul. Dušana Milutinovića, ul. Janka Đonovića, ul. Jovana Joza Vukčevića, ul. Ksenije Cicvarić, ul. Pera Počeka, ul. Princa Mihaila Petrovića, ul. Ruža, ul. Steva Boljevića i Zabjelo i to oni birači čije prezime po azbučnom redu počinje sa slovom „A“ zaključno sa slovom „D“.

151.

BIRAČKO MJESTO BROJ 74-A,JU OŠ „Oktoih“, ul. Buda Tomovića bb (ulaz sa južne strane) – Podgorica – na kome će glasati biračisa adresom prebivališta ul. AVNOJ-a, ul. Dušana Milutinovića, ul. Janka Đonovića, ul. Jovana Joza Vukčevića, ul. Ksenije Cicvarić, ul. Pera Počeka, ul. Princa Mihaila Petrovića, ul. Ruža, ul. Steva Boljevića i Zabjelo i to oni birači čije prezime po azbučnom redu počinje sa slovom „Đ“ zaključno sa slovom „LJ“.

152.

BIRAČKO MJESTO BROJ 74-B,JU OŠ „Oktoih’“, ul. Buda Tomovića bb – Podgorica – na kome će glasati biračisa adresom prebivališta ul. AVNOJ-a, ul. Dušana Milutinovića, ul. Janka Đonovića, ul. Jovana Joza Vukčevića, ul. Ksenije Cicvarić, ul. Pera Počeka, ul. Princa Mihaila Petrovića, ul. Ruža, ul. Steva Boljevića i Zabjelo i to oni birači čije prezime po azbučnom redu počinje sa slovom „M“ zaključno sa slovom „P“.

153.

BIRAČKO MJESTO BROJ 74-C,JU OŠ „Oktoih’“, ul. Buda Tomovića bb – Podgorica – na kome će glasati biračisa adresom prebivališta ul. AVNOJ-a, ul. Dušana Milutinovića, ul. Janka Đonovića, ul. Jovana Joza Vukčevića, ul. Ksenije Cicvarić, ul. Pera Počeka, ul. Princa Mihaila Petrovića, ul. Ruža, ul. Steva Boljevića i Zabjelo i to oni birači čije prezime po azbučnom redu počinje sa slovom „R“ zaključno sa slovom „Š“.

154.

BIRAČKO MJESTO BROJ 75,JPU Dječiji vrtić „Đina Vrbica“, vaspitna jedinica „Poletarac“ Ul. Radosava Burića bb – Podgorica – na kome će glasati biračisa adresom prebivališta ul. Blaža Boškovića, ul. Botunska, ul. Branka Miljkovića, ul. Dajbabska, ul. Gojka Berkuljana, ul. Jelene Balšić, ul. Jezerska, ul. Lazara Sočice, ul. Lješanska, ul. Manastirska, ul. Miladina Popovića, ul. Popa Boška Popovića, ul. Sergeja Jesenjina, ul. Simona Ivanova, ul. Skadarska, ul. Staro Zabjelo, ul. Taraboška, ul. Vojvode Raduna, ul.Vuka Lopušine, Zelenika i ul. Zetskih vladara i to oni birači čije prezime po azbučnom redu počinje sa slovom „A“ zaključno sa slovom „Đ“.

155.

BIRAČKO MJESTO BROJ 75-A,JPU Dječiji vrtić „Đina Vrbica“, vaspitna jedinica „Poletarac“ u Ulici Radosava Burića bb – Podgorica – na kome će glasati biračisa adresom prebivališta ul. Blaža Boškovića, ul. Botunska, ul. Branka Miljkovića, ul. Dajbabska, ul. Gojka Berkuljana, ul. Jelene Balšić, ul. Jezerska, ul. Lazara Sočice, ul. Lješanska, ul. Manastirska, ul. Miladina Popovića, ul. Popa Boška Popovića, ul. Sergeja Jesenjina, ul. Simona Ivanova, ul. Skadarska, ul. Staro Zabjelo, ul. Taraboška, ul. Vojvode Raduna, ul.Vuka Lopušine, Zelenika i ul. Zetskih vladara i to oni birači čije prezime po azbučnom redu počinje sa slovom „E“ zaključno sa slovom „M“.

156.

BIRAČKO MJESTO BROJ 75-B, JPU Dječiji vrtić „Đina Vrbica“, vaspitna jedinica „Poletarac“, ul. Radosava Burića bb – Podgorica na kome će glasati biračisa adresom prebivališta ul. Blaža Boškovića, ul. Botunska, ul. Branka Miljkovića, ul. Dajbabska, ul. Gojka Berkuljana, ul. Jelene Balšić, ul. Jezerska, ul. Lazara Sočice, ul. Lješanska, ul. Manastirska, ul. Miladina Popovića, ul. Popa Boška Popovića, ul. Sergeja Jesenjina, ul. Simona Ivanova, ul. Skadarska, ul. Staro Zabjelo, ul. Taraboška, ul. Vojvode Raduna, ul.Vuka Lopušine, Zelenika i ul. Zetskih vladara i to oni birači čije prezime po azbučnom redu počinje sa slovom „N“ zaključno sa slovom „Š“.

157.

BIRAČKO MJESTO BROJ 76,MZ „Dajbabe“ – Dajbabe - Podgorica – na kome će glasati biračisa adresom prebivališta u mjestu Dajbabe i to oni birači čije prezime po azbučnom redu počinje sa slovom „A“ zaključno sa slovom „J“.

158.

BIRAČKO MJESTO BROJ 76-A, MZ „Dajbabe“ – Dajbabe - Podgorica – na kome će glasati biračisa adresom prebivališta u mjestu Dajbabe i to oni birači čije prezime po azbučnom redu počinje sa slovom „K“ zaključno sa slovom „Š“.

159.

BIRAČKO MJESTO BROJ 77, JZU Dom zdravlja „Stari Aerodrom“, ul. Aerodromska bb – Podgorica - na kome će glasati biračisa adresom prebivališta, ul. Aerodromska, ul. Bore Stanković, ul. Bulevar Pera Ćetkovića, ul. Petra Dedića, Stari Aerodrom, ul. V proleterske (parni brojevi ulice od broja 66 do kraja), ul. Veljka Vlahovića i ul. Vlaha Bukovca i to oni birači čije prezime po azbučnom redu počinje sa slovom „A“ zaključno sa slovom „D“.

160.

BIRAČKO MJESTO BROJ 77-A,JZU Dom zdravlja „Stari Aerodrom“, ul. Aerodromska bb – Podgorica – na kome će glasati biračisa adresom prebivališta, ul. Aerodromska, ul. Bore Stanković, ul. Bulevar Pera Ćetkovića, ul. Petra Dedića, Stari Aerodrom, ul. V proleterske (parni brojevi ulice od broja 66 do kraja), ul. Veljka Vlahovića i ul. Vlaha Bukovca i to oni birači čije prezime po azbučnom redu počinje sa slovom „Đ“ zaključno sa slovom „LJ“.

161

BIRAČKO MJESTO BROJ 77-B,JZU Dom zdravlja „Stari Aerodrom“, ul. Aerodromska bb – Podgorica - na kome će glasati biračisa adresom prebivališta, ul. Aerodromska, ul. Bore Stanković, ul. Bulevar Pera Ćetkovića, ul. Petra Dedića, Stari Aerodrom, ul. V proleterske (parni brojevi ulice od broja 66 do kraja), ul. Veljka Vlahovića i ul. Vlaha Bukovca i to oni birači čije prezime po azbučnom redu počinje sa slovom „M“ zaključno sa slovom „P“.

162.

BIRAČKO MJESTO BROJ 77-C,JZU Dom zdravlja „Stari Aerodrom“, ul. Aerodromska bb – Podgorica - na kome će glasati biračisa adresom prebivališta, ul. Aerodromska, ul. Bore Stanković, ul. Bulevar Pera Ćetkovića, ul. Petra Dedića, Stari Aerodrom, ul. V proleterske (parni brojevi ulice od broja 66 do kraja), ul. Veljka Vlahovića i ul. Vlaha Bukovca i to oni birači čije prezime po azbučnom redu počinje sa slovom „R“ zaključno sa slovom „Š“.

163.

BIRAČKO MJESTO BROJ 78,JU OŠ „Pavle Rovinski“, ul. Mirka Banjevića bb– Podgorica – na kome će glasati biračisa adresom prebivališta ul. Admirala Zmajevića, ul. Bohinjska, ul. Cara Lazara, ul. Cvijetna, ul. Dositeja Obradovića, ul. Hajduk Veljkova, ul. Josipa Broza Tita ul. Kraljevačka, ul. Miloša Obilića, ul. Miodraga Bulatovića, ul. Mirka Banjevića, ul. Pilota Cvetkovića i Milojevića, ul. Plitvička, ul. Put Radomira Ivanovića, ul. Radoja Domanovića, ul. Radovana Zogovića i ul. Vojislava Grujića i to oni birači čije prezime po azbučnom redu počinje sa slovom „A“ zaključno sa slovom „V“.

164.

BIRAČKO MJESTO BROJ 78-A,JU OŠ „Pavle Rovinski“, ul. Mirka Banjevića bb– Podgorica – na kome će glasati biračisa adresom prebivališta ul. Admirala Zmajevića, ul. Bohinjska, ul. Cara Lazara, ul. Cvijetna, ul. Dositeja Obradovića, ul. Hajduk Veljkova, ul. Josipa Broza Tita ul. Kraljevačka, ul. Miloša Obilića, ul. Miodraga Bulatovića, ul. Mirka Banjevića, ul. Pilota Cvetkovića i Milojevića, ul. Plitvička, ul. Put Radomira Ivanovića, ul. Radoja Domanovića, ul. Radovana Zogovića i ul. Vojislava Grujića i to oni birači čije prezime po azbučnom redu počinje sa slovom „G“ zaključno sa slovom „J“.

165

BIRAČKO MJESTO BROJ 78-B,JU OŠ „Pavle Rovinski“, ul. Mirka Banjevića bb– Podgorica – na kome će glasati biračisa adresom prebivališta ul. Admirala Zmajevića, ul. Bohinjska, ul. Cara Lazara, ul. Cvijetna, ul. Dositeja Obradovića, ul. Hajduk Veljkova, ul. Josipa Broza Tita ul. Kraljevačka, ul. Miloša Obilića, ul. Miodraga Bulatovića, ul. Mirka Banjevića, ul. Pilota Cvetkovića i Milojevića, ul. Plitvička, ul. Put Radomira Ivanovića, ul. Radoja Domanovića, ul. Radovana Zogovića i ul. Vojislava Grujića i to oni birači čije prezime po azbučnom redu počinje sa slovom „K“ zaključno sa slovom „M“.

166.

BIRAČKO MJESTO BROJ 78-C,JU OŠ "Pavle Rovinski“, ul. Mirka Banjevića bb– Podgorica – na kome će glasati biračisa adresom prebivališta ul. Admirala Zmajevića, ul. Bohinjska, ul. Cara Lazara, ul. Cvijetna, ul. Dositeja Obradovića, ul. Hajduk Veljkova, ul. Josipa Broza Tita ul. Kraljevačka, ul. Miloša Obilića, ul. Miodraga Bulatovića, ul. Mirka Banjevića, ul. Pilota Cvetkovića i Milojevića, ul. Plitvička, ul. Put Radomira Ivanovića, ul. Radoja Domanovića, ul. Radovana Zogovića i ul. Vojislava Grujića i to oni birači čije prezime po azbučnom redu počinje sa slovom „N“ zaključno sa slovom „R“.

167.

BIRAČKO MJESTO BROJ 78-D,JU OŠ „Pavle Rovinski“, ul. Mirka Banjevića bb– Podgorica – na kome će glasati biračisa adresom prebivališta ul. Admirala Zmajevića, ul. Bohinjska, ul. Cara Lazara, ul. Cvijetna, ul. Dositeja Obradovića, ul. Hajduk Veljkova, ul. Josipa Broza Tita ul. Kraljevačka, ul. Miloša Obilića, ul. Miodraga Bulatovića, ul. Mirka Banjevića, ul. Pilota Cvetkovića i Milojevića, ul. Plitvička, ul. Put Radomira Ivanovića, ul. Radoja Domanovića, ul. Radovana Zogovića i ul. Vojislava Grujića i to oni birači čije prezime po azbučnom redu počinje sa slovom „S“ zaključno sa slovom „Š“.

168.

BIRAČKO MJESTO BROJ 79,JU OŠ „Pavle Rovinski“, ul. Mirka Banjevića bb– Podgorica – na kome će glasati biračisa adresom prebivališta ul. Andrije Paltašića, ul. Kozaračka, ul. Neznanih junaka i ul. Zmaj Jovina i to oni birači čije prezime po azbučnom redu počinje sa slovom „A“ zaključno sa slovom „I“.

169.

BIRAČKO MJESTO BROJ 79-A,JU OŠ „Pavle Rovinski“, ul. Mirka Banjevića bb– Podgorica – na kome će glasati biračisa adresom prebivališta ul. Andrije Paltašića, ul. Kozaračka, ul. Neznanih junaka i ul. Zmaj Jovina i to oni birači čije prezime po azbučnom redu počinje sa slovom „J“ zaključno sa slovom „O“.

170.

BIRAČKO MJESTO BROJ 79-B,JU OŠ „Pavle Rovinski“, ul. Mirka Banjevića bb– Podgorica – na kome će glasati biračisa adresom prebivališta ul. Andrije Paltašića, ul. Kozaračka, ul. Neznanih junaka i ul. Zmaj Jovina i to oni birači čije prezime po azbučnom redu počinje sa slovom „P“ zaključno sa slovom „Š“.

171.

BIRAČKO MJESTO BROJ 80,JPU Dječiji vrtić „Đina Vrbica“, vaspitna jedinica "Jelena Ćetković", ul. Spasoja Raspopovića br. 34 - Konik – Podgorica - na kome će glasati biračisa adresom prebivališta ul. Avda Međedovića, Bulevar dr Ibrahima Koristovića, Bulevar Peka Dapčevića, ul. Franca Prešerna, ul. Matije Gubca, ul. Mojkovačka, ul. Prištinska, ul. Spasoja Raspopovića,ul V proleterske (neparni brojevi ulice od broja 105 do kraja),ul. Zagrebačka i Žrtava fašizma i to oni birači čije prezime po azbučnom redu počinje sa slovom „A“ zaključno sa slovom „E“.

172.

BIRAČKO MJESTO BROJ 80-A,ugostiteljski objekat „Pod orah“ (suteren) vlasništvo Čeljić Senada, ul. Spasoja Raspopovića br. 54 – Podgorica – na kome će glasati biračisa adresom prebivalištaul. Avda Međedovića, Bulevar dr Ibrahima Koristovića, Bulevar Peka Dapčevića, ul. Franca Prešerna, ul. Matije Gubca, ul. Mojkovačka, ul. Prištinska, ul. Spasoja Raspopovića,ul V proleterske (neparni brojevi ulice od broja 105 do kraja),ul. Zagrebačka i Žrtava fašizma i to oni birači čije prezime po azbučnom redu počinje sa slovom „Ž“ zaključno sa slovom „O“.

173.

BIRAČKO MJESTO BROJ 80-B,JPU Dječiji vrtić „Đina Vrbica“, vaspitna jedinica "Jelena Ćetković", ul. Spasoja Raspopovića br. 34 - Konik – Podgorica – na kome će glasati biračisa adresom prebivališta ul. Avda Međedovića, Bulevar dr Ibrahima Koristovića, Bulevar Peka Dapčevića, ul. Franca Prešerna, ul. Matije Gubca, ul. Mojkovačka, ul. Prištinska, ul. Spasoja Raspopovića,ul V proleterske (neparni brojevi ulice od broja 105 do kraja),ul. Zagrebačka i Žrtava fašizma i to oni birači čije prezime po azbučnom redu počinje sa slovom „P“ zaključno sa slovom „Š“.

174.

BIRAČKO MJESTO BROJ 81,JU OŠ „Marko Miljanov“, ul. Žrtava fašizma bb - Konik– Podgorica – na kome će glasati biračisa adresom prebivališta ul. Braće Ribara, ul. Aleksandra Puškina, ul. Vojvode Mirka Petrovića, ul. Georgi Dimitrova, ul. Gavrila Principa, ul. Mila Milunovića, ul. Medunska, ul VI Crnogorske brigade i ul. Tuška - i to oni birači čije prezime po azbučnom redu počinje sa slovom „A“ zaključno sa slovom „G“.

175.

BIRAČKO MJESTO BROJ 81-A,JU OŠ „Marko Miljanov“, ul. Žrtava fašizma bb - Konik – Podgorica – na kome će glasati biračisa adresom prebivališta ul. Braće Ribara, ul. Aleksandra Puškina, ul. Vojvode Mirka Petrovića, ul. Georgi Dimitrova, ul. Gavrila Principa, ul. Mila Milunovića, ul. Medunska, ul VI Crnogorske brigade i ul. Tuška i to oni birači čije prezime po azbučnom redu počinje sa slovom „L“ zaključno sa slovom „P“.

176.

BIRAČKO MJESTO BROJ 82,Dom omladine na Koniku, ul. Braće Ribara br. 28 – Podgorica – na kome će glasati biračisa adresom prebivališta ul. Braće Ribara, ul. Aleksandra Puškina, ul. Vojvode Mirka Petrovića, ul. Georgi Dimitrova, ul. Gavrila Principa, ul. Mila Milunovića, ul. Medunska, ul VI Crnogorske brigade i ul. Tuška i to oni birači čije prezime po azbučnom redu počinje sa slovom „D“ zaključno sa slovom „K“.

177.

BIRAČKO MJESTO BROJ 82-A,JU OŠ „Marko Miljanov“, ul. Žrtava fašizma bb- Konik – Podgorica – na kome će glasati birači sa adresom prebivalištaul. Braće Ribara, ul. Aleksandra Puškina, ul. Vojvode Mirka Petrovića, ul. Georgi Dimitrova, ul. Gavrila Principa, ul. Mila Milunovića, ul. Medunska, ul VI Crnogorske brigade i ul. Tuška i to oni birači čije prezime po azbučnom redu počinje sa slovom „R“ zaključno sa slovom „Š“.

178.

BIRAČKO MJESTO BROJ 83,MZ „Konik“ (Dom omladine 25. maj), ul. Braće Ribara bb – Podgorica – na kome će glasati biračisa adresom prebivališta ul. Alekse Šantića, ul. Anta Dakovića, ul. Branka Radičevića, ul. Grahovačka, ul. Igmanska, ul. II Proleterske dalmatinske brigade, ul. II Sandžačke brigade, ul. Ivana Gorana Kovačića, ul. Jelke Mašković, ul. Marka Mašanovića, ul. Muharema Asovića, ul. Novaka Ramova, ul. Petra Kočića, ul. Prvog maja, ul. Triglavska, ul. VIII Crnogorske udarne brigade, ul. X Hercegovačke brigade, ul. Ćamila Sijerića, ul. Ćazima Lekića i Španskih boraca i to oni birači čije prezime po azbučnom redu počinje sa slovom „A“ zaključno sa slovom „I“.

179.

BIRAČKO MJESTO BROJ 83-A,Poslovnom prostoru Milačić Svetislava (preko puta bivšeg stovarišta „Marković“), ul. Braće Ribara br.194 – Podgorica – na kome će glasati biračisa adresom prebivališta ul. Alekse Šantića, ul. Anta Dakovića, ul. Branka Radičevića, ul. Grahovačka, ul. Igmanska, ul. II Proleterske dalmatinske brigade, ul. II Sandžačke brigade, ul. Ivana Gorana Kovačića, ul. Jelke Mašković, ul. Marka Mašanovića, ul. Muharema Asovića, ul. Novaka Ramova, ul. Petra Kočića, ul. Prvog maja, ul. Triglavska, ul. VIII Crnogorske udarne brigade, ul. X Hercegovačke brigade, ul. Ćamila Sijerića, ul. Ćazima Lekića i Španskih boraca i to oni birači čije prezime po azbučnom redu počinje sa slovom „J“ zaključno sa slovom „P“.

180.

BIRAČKO MJESTO BROJ 83-B,Poslovni prostorkladionice „LOB“, ul. Braće Ribara 184 – Podgorica – na kome će glasati biračisa adresom prebivališta ul. Alekse Šantića, ul. Anta Dakovića, ul. Branka Radičevića, ul. Grahovačka, ul. Igmanska, ul. II Proleterske dalmatinske brigade, ul. II Sandžačke brigade, ul. Ivana Gorana Kovačića, ul. Jelke Mašković, ul. Marka Mašanovića, ul. Muharema Asovića, ul. Novaka Ramova, ul. Petra Kočića, ul. Prvog maja, ul. Triglavska, ul. VIII Crnogorske udarne brigade, ul. X Hercegovačke brigade, ul. Ćamila Sijerića, ul. Ćazima Lekića i Španskih boraca i to oni birači čije prezime po azbučnom redu počinje sa slovom „R“ zaključno sa slovom „Š“.

181.

BIRAČKO MJESTO BROJ 84,JU OŠ „Božidar Vuković Podgoričanin“, ul. VIII Crnogorske udarne brigade bb – Vrela Ribnička – Podgorica - na kome će glasati biračisa adresom prebivališta ul. Drvarska, ul. Husinskih rudara, ul. Isidore Sekulić, ul. Kadinjača, ul. Kosovska, Konik, ul. Marka Biljurića, ul. Plavska, ul. Proleterska, ul. Vardarska i Vrela ribnička i to oni birači čije prezime po azbučnom redu počinje sa slovom „A“ zaključno sa slovom „V“.

182.

BIRAČKO MJESTO BROJ 84-A,JU OŠ „Božidar Vuković Podgoričanin“, ul. VIII Crnogorske udarne brigade bb-Vrela Ribnička – Podgorica – na kome će glasati biračisa adresom prebivališta ul. Drvarska, ul. Husinskih rudara, ul. Isidore Sekulić, ul. Kadinjača, ul. Kosovska, Konik, ul. Marka Biljurića, ul. Plavska, ul. Proleterska, ul. Vardarska i Vrela ribnička i to oni birači čije prezime po azbučnom redu počinje sa slovom „G“ zaključno sa slovom „K“.

183.

BIRAČKO MJESTO BROJ 84-B,JU OŠ „Božidar Vuković Podgoričanin“, ul. VIII Crnogorske udarne brigade bb – Vrela Ribnička – Podgorica – na kome će glasati biračisa adresom prebivališta ul. Drvarska, ul. Husinskih rudara, ul. Isidore Sekulić, ul. Kadinjača, ul. Kosovska, Konik, ul. Marka Biljurića, ul. Plavska, ul. Proleterska, ul. Vardarska i Vrela ribnička i to oni birači čije prezime po azbučnom redu počinje sa slovom „L“ zaključno sa slovom „M“.

184.

BIRAČKO MJESTO BROJ 84-C,JU OŠ„Božidar Vuković Podgoričanin“ ul. VIII Crnogorske udarne brigade bb –Vrela Ribnička – Podgorica – na kome će glasati biračisa adresom prebivališta ul. Drvarska, ul. Husinskih rudara, ul. Isidore Sekulić, ul. Kadinjača, ul. Kosovska, Konik, ul. Marka Biljurića, ul. Plavska, ul. Proleterska, ul. Vardarska i Vrela ribnička i to oni birači čije prezime po azbučnom redu počinje sa slovom „N“ zaključno sa slovom „S“.

185.

BIRAČKO MJESTO BROJ 84-D,JU OŠ„Božidar Vuković Podgoričanin“ ul. VIII Crnogorske udarne brigade bb –Vrela Ribnička – Podgorica – na kome će glasati biračisa adresom prebivališta ul. Drvarska, ul. Husinskih rudara, ul. Isidore Sekulić, ul. Kadinjača, ul. Kosovska, Konik, ul. Marka Biljurića, ul. Plavska, ul. Proleterska, ul. Vardarska i Vrela ribnička i to oni birači čije prezime po azbučnom redu počinje sa slovom „T“ zaključno sa slovom „Š“.

186.

BIRAČKO MJESTO BROJ 85, Pošte br. 4.-Konik (zgrada Omladinskog doma „25.maj“), ul. Španskih boraca bb – Podgorica – na kome će glasati biračisa adresom prebivališta ul. Bora i Ramiza, ul. III Sandžačke proleterske brigade, ul. Koste Racina, ul. Novice Cerovića, ul. Ratnih veterana i ul. Žikice Jovanovića Španca i to oni birači čije prezime po azbučnom redu počinje sa slovom „A“ zaključno sa slovom „K“.

187.

BIRAČKO MJESTO BROJ 85-A,MZ Konik (Klub penzionera), ul. Španskih boraca bb – Podgorica – na kome će glasati biračisa adresom prebivališta ul. Bora i Ramiza, ul. III Sandžačke proleterske brigade, ul. Koste Racina, ul. Novice Cerovića, ul. Ratnih veterana i ul. Žikice Jovanovića Španca i to oni birači čije prezime po azbučnom redu počinje sa slovom „L“ zaključno sa slovom „Š“.

188.

BIRAČKO MJESTO BROJ 86,Dom omladine„Golubovci“ (Tomića Uba) – Golubovci- Podgorica – na kome će glasati biračisa adresom prebivališta na području naselja Golubovci i to oni birači čije prezime po azbučnom redu počinje sa slovom „A“ zaključno sa slovom „V“.

189.

BIRAČKO MJESTO BROJ 86-A,Dom omladine „Golubovci“ (Tomića Uba) – Golubovci- Podgorica – na kome će glasati biračisa adresom prebivališta na području naselja Golubovci i to oni birači čije prezime po azbučnom redu počinje sa slovom „G“ zaključno sa slovom „LJ“.

190.

BIRAČKO MJESTO BROJ 86-B,Dom omladine „Golubovci“ (Tomića Uba) Golubovci- Podgorica – na kome će glasati biračisa adresom prebivališta u naseljuGolubovci i to oni birači čije prezime po azbučnom redu počinje sa slovom „M“ zaključno sa slovom „Š“.

191.

BIRAČKO MJESTO BROJ 87,Dom omladine ,,Mahala’’ – Mahala - Podgorica – na kome će glasati biračisa adresom prebivališta u naseljuMahala i to oni birači čije prezime po azbučnom redu počinje sa slovom „A“ zaključno sa slovom „LJ“.

192.

BIRAČKO MJESTO BROJ 87-A,Dom omladine „Mahala’ “ – Mahala - Podgorica – na kome će glasati biračisa adresom prebivališta u naseljuMahala i to oni birači čije prezime po azbučnom redu počinje sa slovom „M“ zaključno sa slovom „Š“.

193.

BIRAČKO MJESTO BROJ 88,Dom omladine „Mojanovići“ – Mojanovići - Podgorica – na kome će glasati biračisa adresom prebivališta u naseljuMojanovići i to oni birači čije prezime po azbučnom redu počinje sa slovom „A“ zaključno sa slovom „Đ“.

194.

BIRAČKO MJESTO BROJ 88-A,Dom omladime „Mojanovići“Mojanovići- Podgorica – na kome će glasati biračisa adresom prebivališta u naseljuMojanovići i to oni birači čije prezime po azbučnom redu počinje sa slovom „E“ zaključno sa slovom „Š“.

195.

BIRAČKO MJESTO BROJ 89, Poslovne prostorije "Elektrodistribucije" – Područna jedinica Golubovci – Podgorica – na kome će glasati biračisa adresom prebivališta na području naseljaGoričani.

196.

BIRAČKO MJESTO BROJ 90,Dom omladine „ZETA“ (zgrada Gradske opštine Golubovci) – Golubovci - Podgorica – na kome će glasati biračisa adresom prebivališta u naselju Anovi.

197.

BIRAČKO MJESTO BROJ 90 -A,objekat Anđušić Panta Joka, Golubovci – Podgorica – na kome će glasati biračisa adresom prebivališta u naseljuGošići.

198.

BIRAČKO MJESTO BROJ 91,JU OŠ „Vladika Danilo“Srpska – Srpska - Podgorica – na kome će glasati biračisa adresom prebivališta u naseljuSrpska.

199.

BIRAČKO MJESTO BROJ 92,porodičnakuća Milenka Vida Maraša, Mitrovići – Podgorica – na kome će glasati biračisa adresom prebivališta u naseljuMitrovići.

200.

BIRAČKO MJESTO BROJ 93,JU OŠ „Milan Vukotić“ - Golubovci – Područna jedinica Botun – Botun - Podgorica – na kome će glasati biračisa adresom prebivališta u naselju Botun.

201.

BIRAČKO MJESTO BROJ 94,Dom omladine „Ljajkovići“ – Ljajkovići - Podgorica – na kome će glasati biračisa adresom prebivališta u naseljuLjajkovići.

202.

BIRAČKO MJESTO BROJ 94-A,ugostiteljskiobjekat „Cijevna“, vlasništvo Stijepović Verke, Golubovci – Podgorica – na kome će glasati biračisa adresom prebivališta u naseljuDonja Cijevna.

203.

BIRAČKO MJESTO BROJ 95,Dom omladine „Balabani“ – Balabani - Podgorica – na kome će glasati biračisa adresom prebivališta u naseljuBalabani.

204.

BRAČKO MJESTO BROJ 96,Dom omladine „Špiro Kaluđerović“ - Mataguži – Podgorica – na kome će glasati biračisa adresom prebivališta u naseljuMataguži i to oni birači čije prezime po azbučnom redu počinje sa slovom „A“ zaključno sa slovom „M“.I

205.

BIRAČKO MJESTO BROJ 96-A,Dom omladine „Špiro Kaluđerović“ - Mataguži – Podgorica – na kome će glasati biračisa adresom prebivališta u naseljiuMataguži i to oni birači čije prezime po azbučnom redu počinje sa slovom „N“ zaključno sa slovom „Š“.

206.

BIRAČKO MJESTO BROJ 97,Dom omladine„Berislavci“ – Berislavci - Podgorica – na kome će glasati biračisa adresom prebivališta u naseljuBerislavci.

207.

BIRAČKO MJESTO BROJ 98,Porodična kuća Stana Prenkića – Gostilj – Podgorica – na kome će glasati biračisa adresom prebivališta u naseljuGostilj.

208.

BIRAČKO MJESTO BROJ 99,Dom omladine „ZETA“ - Golubovci – Podgorica – na kome će glasati biračisa adresom prebivališta u naseljuŠušunja.

209.

BIRAČKO MJESTO BROJ 100,JU OŠ „Niko Maraš“ Bijelo Polje – Bijelo Polje - Podgorica – na kome će glasati biračisa adresom prebivališta u naseljuBijelo Polje.

210.

BIRAČKO MJESTO BROJ 101,Objekta - vlasništvo Ivana Mijovića, Bistrice – Podgorica – na kome će glasati biračisa adresom prebivališta na području naselja Bistrice i Kurilo.

211.

BIRAČKO MJESTO BROJ 102,JU OŠ „Niko Maraš“ Bijelo Polje – Područna jedinica Ponari – Ponari - Podgorica – na kome će glasati biračisa adresom prebivališta u naselju Ponari.

212.

BIRAČKO MJESTO BROJ 103,JU OŠ „Milan Vukotić“ - Golubovci – Područna jedinica Vukovci – Vukovci - Podgorica – na kome će glasati biračisa adresom prebivališta u

naselju Vukovci.

213.

BIRAČKO MJESTO BROJ 104,JU OŠ „Niko Maraš“ Bijelo Polje – Područna jedinica VranjinaVranjina - Podgorica – na kome će glasati biračisa adresom prebivališta koji imaju prebivalište u naselju Vranjina.

214.

BIRAČKO MJESTO BROJ 105,Dom omladine „Gornja Gorica’“ - Ul. Miloja Pavlovića broj 19 – Podgorica – na kome će glasati biračisa adresom prebivališta ul. Borisa Kidriča, ul. Branka Deletića, ul. Cetinjska, ul. Gorička, Gornja Gorica, ul. Ivana Cankara, Kosmajska, ul. Kragujevačka, ul. Lička, ul. Miloja Pavlovića, ul. Majevička, ul. Moračka, ul. Nikšićka, ul. Rusa Radulovića, ul. Sitnička, ul. Vinogradska, ul. Vojvođanska i ul. Đure Daničića i to oni birači čije prezime po azbučnom redu počinje sa slovom „A“ zaključno sa slovom „V“.

215.

BIRAČKO MJESTO BROJ 105-A,JPU„Ljubica Popović“, vaspitna jedinica „Palčica“, ul.Miloja Pavlovića – Podgorica – na kome će glasati biračisa adresom prebivališta ul. Borisa Kidriča, ul. Branka Deletića, ul. Cetinjska, ul. Gorička, Gornja Gorica, ul. Ivana Cankara, Kosmajska, ul. Kragujevačka, ul. Lička, ul. Miloja Pavlovića, ul. Majevička, ul. Moračka, ul. Nikšićka, ul. Rusa Radulovića, ul. Sitnička, ul. Vinogradska, ul. Vojvođanska i ul. Đure Daničića i to oni birači čije prezime po azbučnom redu počinje sa slovom „G“ zaključno sa slovom „J“.

216.

BIRAČKO MJESTO BROJ 105-B,Doma Omladine „Gornja Gorica“- ul. Miloja Pavlovića broj 19 – Podgorica – na kome će glasati biračisa adresom prebivališta ul. Borisa Kidriča, ul. Branka Deletića, ul. Cetinjska, ul. Gorička, Gornja Gorica, ul. Ivana Cankara, Kosmajska, ul. Kragujevačka, ul. Lička, ul. Miloja Pavlovića, ul. Majevička, ul. Moračka, ul. Nikšićka, ul. Rusa Radulovića, ul. Sitnička, ul. Vinogradska, ul. Vojvođanska i ul. Đure Daničića i to oni birači čije prezime po azbučnom redu počinje sa slovom „K“ zaključno sa slovom „NJ“.

217.

BIRAČKO MJESTO BROJ 105-C,JPU „Ljubica Popović“, vaspitna jedinica „Palčica“, Ul.Miloja Pavlovića – južni ulaz – Podgorica – na kome će glasati biračisa adresom prebivališta ul. Borisa Kidriča, ul. Branka Deletića, ul. Cetinjska, ul. Gorička, Gornja Gorica, ul. Ivana Cankara, Kosmajska, ul. Kragujevačka, ul. Lička, ul. Miloja Pavlovića, ul. Majevička, ul. Moračka, ul. Nikšićka, ul. Rusa Radulovića, ul. Sitnička, ul. Vinogradska, ul. Vojvođanska i ul. Đure Daničića i to onibirači čije prezime po azbučnom redu počinje sa slovom „O“ zaključno sa slovom „R“.

218.

BIRAČKO MJESTO BROJ 105-D,JPU „Ljubica Popović“, vaspitna jedinica „Palčica“, Ul.Miloja Pavlovića – južni ulaz – Podgorica – na kome će glasati biračisa adresom prebivališta ul. Borisa Kidriča, ul. Branka Deletića, ul. Cetinjska, ul. Gorička, Gornja Gorica, ul. Ivana Cankara, Kosmajska, ul. Kragujevačka, ul. Lička, ul. Miloja Pavlovića, ul. Majevička, ul. Moračka, ul. Nikšićka, ul. Rusa Radulovića, ul. Sitnička, ul. Vinogradska, ul. Vojvođanska i ul. Đure Daničića i to onibirači čije prezime po azbučnom redu počinje sa slovom „S“ zaključno sa slovom „Š“.

219.

BIRAČKO MJESTO BROJ 106,Dom omladine„Donja Gorica“Omladinski klub, ul. Dušana Duće Mugoše br.1 – Podgorica – na kome će glasati biračisa adresom prebivališta ul. Arhonta Petra, ul. Berska, ul. Bore Tamindžića, ul. Desanke Maksimović, Donja Gorica, ul. dr. Anta Gvozdenovića, ul. Dušana Duće Mugoše, ul. Filipa Radičevića, Golužba, ul. Jelene Savojske, ul. Krickog odreda, ul Lješkopoljska, ul. Marka Martinovića, ul. Novice Sekulića, ul. Oktoih, ul. Pavla Mijovića, ul. Raka Mugoše, ul. Rista Ratkovića, ul. Toma Asanova Miranovića, ul. Vladike Ruvima II Boljevića, ul. Vojina Popovića Španca, ul. Vojvode Miloša Krivokapića i ul. Zlate Raičević i to oni birači čije prezime po azbučnom redu počinje sa slovom „A“ zaključno sa slovom „G“.

220.

BIRAČKO MJESTO BROJ 106-A,Dom omladine„Donja Gorica“Klub penzionera, ul. Dušana Duće Mugoše br.1 – Podgorica – na kome će glasati biračisa adresom prebivališta ul. Arhonta Petra, ul. Berska, ul. Bore Tamindžića, ul. Desanke Maksimović, Donja Gorica, ul. dr. Anta Gvozdenovića, ul. Dušana Duće Mugoše, ul. Filipa Radičevića, Golužba, ul. Jelene Savojske, ul. Krickog odreda, ul Lješkopoljska, ul. Marka Martinovića, ul. Novice Sekulića, ul. Oktoih, ul. Pavla Mijovića, ul. Raka Mugoše, ul. Rista Ratkovića, ul. Toma Asanova Miranovića, ul. Vladike Ruvima II Boljevića, ul. Vojina Popovića Španca, ul. Vojvode Miloša Krivokapića i ul. Zlate Raičević i to oni birači čije prezime po azbučnom redu počinje sa slovom „D“ zaključno sa slovom „LJ“.

221.

BIRAČKO MJESTO BROJ 106-B,Dom omladine„Donja Gorica“-sala za sastanke na spratu, ul. Dušana Duće Mugoše br.1 – Podgorica – na kome će glasati biračisa adresom prebivališta ul. Arhonta Petra, ul. Berska, ul. Bore Tamindžića, ul. Desanke Maksimović, Donja Gorica, ul. dr. Anta Gvozdenovića, ul. Dušana Duće Mugoše, ul. Filipa Radičevića, Golužba, ul. Jelene Savojske, ul. Krickog odreda, ul Lješkopoljska, ul. Marka Martinovića, ul. Novice Sekulića, ul. Oktoih, ul. Pavla Mijovića, ul. Raka Mugoše, ul. Rista Ratkovića, ul. Toma Asanova Miranovića, ul. Vladike Ruvima II Boljevića, ul. Vojina Popovića Španca, ul. Vojvode Miloša Krivokapića i ul. Zlate Raičević i to oni birači čije prezime po azbučnom redu počinje sa slovom „M“.

222.

BIRAČKO MJESTO BROJ 106-C,JPU „Ljubica Popović“, vaspitna jedinica „Bajka“, Donja Gorica, ul. Desanke Maksimović bb – Podgorica – na kome će glasati biračisa adresom prebivališta ul. Arhonta Petra, ul. Berska, ul. Bore Tamindžića, ul. Desanke Maksimović, Donja Gorica, ul. dr. Anta Gvozdenovića, ul. Dušana Duće Mugoše, ul. Filipa Radičevića, Golužba, ul. Jelene Savojske, ul. Krickog odreda, ul Lješkopoljska, ul. Marka Martinovića, ul. Novice Sekulića, ul. Oktoih, ul. Pavla Mijovića, ul. Raka Mugoše, ul. Rista Ratkovića, ul. Toma Asanova Miranovića, ul. Vladike Ruvima II Boljevića, ul. Vojina Popovića Španca, ul. Vojvode Miloša Krivokapića i ul. Zlate Raičević i to oni birači čije prezime po azbučnom redu počinje sa slovom „S“ zaključno sa slovom „Š“.

223.

BIRAČKO MJESTO BROJ 106-D,Dom omladine„Donja Gorica“ – velika sala Donja Gorica,– Podgorica – na kome će glasati biračisa adresom prebivališta ul. Arhonta Petra, ul. Berska, ul. Bore Tamindžića, ul. Desanke Maksimović, Donja Gorica, ul. dr. Anta Gvozdenovića, ul. Dušana Duće Mugoše, ul. Filipa Radičevića, Golužba, ul. Jelene Savojske, ul. Krickog odreda, ul Lješkopoljska, ul. Marka Martinovića, ul. Novice Sekulića, ul. Oktoih, ul. Pavla Mijovića, ul. Raka Mugoše, ul. Rista Ratkovića, ul. Toma Asanova Miranovića, ul. Vladike Ruvima II Boljevića, ul. Vojina Popovića Španca, ul. Vojvode Miloša Krivokapića i ul. Zlate Raičević i to oni birači čije prezime po azbučnom redu počinje sa slovom „N“ zaključno sa slovom „R“.

224.

BIRAČKO MJESTO BROJ 107,MZ „Barutana“ – Podgoricana kome će glasati biračisa adresom prebivališta u naseljimaBegova Glavica, Bigor, Brežine, Briđe, Goljemadi, Gornji Kokoti, Kornet, Liješnje i Podstrana.

225.

BIRAČKO MJESTO BROJ 108,MZ „Gradac“ – Gradac - Podgorica – na kome će glasati biračisa adresom prebivališta u naseljimaGradac, Parci i Staniseljići.

226.

BIRAČKO MJESTO BROJ 109, JU OŠ „Savo Kažić“ Barutana – Područna jedinica Buronje – Buronje - Podgorica – na kome će glasati biračisa adresom prebivališta u naseljima Buronje i Draževina.

227.

BIRAČKO MJESTO BROJ 110,Lovačkog doma „Progonovići“ – Progonovići - Podgorica – na kome će glasati biračisa adresom prebivališta u naseljimaOrasi, Progonovići, Releza i Ćepetići.

228.

BIRAČKO MJESTO BROJ 111,MZ „Komani“- Baloči – Podgorica – na kome će glasati biračisa adresom prebivališta u naseljimaBaloči i Ćafa.

229.

BIRAČKO MJESTO BROJ 112,JU OŠ „Boško – Božo Radulović“– Dolovi – Podgorica – na kome će glasati biračisa prebivalištem: u naseljimaCrvena Paprat, Dolovi, Milati i Oraovice .

230.

BIRAČKO MJESTO BROJ 113,JU OŠ „Vlado Milić“ Donja Gorica, Područna jedinica „Grbavci“ – Grbavci – Podgorica – na kome će glasati biračisa adresom prebivališta u naseljuGrbavci.

231.

BIRAČKO MJESTO BROJ 114,JU OŠ „Vlado Milić“ Donja Gorica, Područna jedinica „Farmaci“ – Farmaci – Podgorica – na kome će glasati biračisa adresom prebivališta u u naseljima Donji Kokoti, Farmaci i Lekići i to oni birači čije prezime po azbučnom redu počinje sa slovom „A“ zaključno sa slovom „M“.

232.

BIRAČKO MJESTO BROJ 114-A,JU OŠ „Vlado Milić“ Donja Gorica, Područna jedinica „Farmaci“ – Podgorica – na kome će glasati biračisa adresom prebivališta u naseljimaDonji Kokoti, Farmaci i Lekići i to oni birači čije prezime po azbučnom redu počinje sa slovom „N“ zaključno sa slovom „Š“.

233.

BIRAČKO MJESTO BROJ 115,JU OŠ „Vlado Milić“ Donja Gorica, Područna jedinica „Beri“ – Beri – Podgorica – na kome će glasati biračisa adresom prebivališta u naseljimaBeri i Krusi.

234.

BIRAČKO MJESTO BROJ 116,Gradska opštine Tuzi (ranije JU OŠ Mahmut Lekić), Tuzi – Podgorica – na kome će glasati biračisa adresom prebivališta u naseljimaTuzi i Šipčanik – i to oni birači čije prezime po azbučnom redu počinje sa slovom „A“ zaključno sa slovom „V“.

235.

BIRAČKO MJESTO BROJ 116-A, Gradska opštine Tuzi (ranije JU OŠ Mahmut Lekić), Tuzi – Podgorica – na kome će glasati biračisa adresom prebivališta u naseljima Tuzi i Šipčanik i to oni birači čije prezime po azbučnom redu počinje sa slovom „G“ zaključno sa slovom „D“.

236.

BIRAČKO MJESTO BROJ 116-B,Gradska opštine Tuzi (ranije JU OŠ Mahmut Lekić), Tuzi – Podgorica – na kome će glasati biračisa adresom prebivališta u naseljimaTuzi i Šipčanik i to oni birači čije prezime po azbučnom redu počinje sa slovom „Đ“ zaključno sa slovom „Ј“.

237.

BIRAČKO MJESTO BROJ 116-C,Gradska opštine Tuzi (ranije JU OŠ Mahmut Lekić), Tuzi – Podgorica – na kome će glasati biračisa adresom prebivališta u naseljimaTuzi i Šipčanik i to oni birači čije prezime po azbučnom redu počinje sa slovom „K“ zaključno sa slovom „LJ“.

238.

BIRAČKO MJESTO BROJ 116-D,KIC „MALESIJA“, Tuzi – Podgorica – na kome će glasati biračisa adresom prebivališta Tuzi i Šipčanik i to oni birači čije prezime po azbučnom redu počinje sa slovom „M“ zaključno sa slovom „O“.

239.

BIRAČKO MJESTO BROJ 116-E,KIC „MALESIJA“, Tuzi – Podgorica – na kome će glasati biračisa adresom prebivališta Tuzi i Šipčanik i to oni birači čije prezime po azbučnom redu počinje sa slovom „P“ zaključno sa slovom „S“.

240.

BIRAČKO MJESTO BROJ 116-F,KIC „MALESIJA“, Tuzi – Podgorica – na kome će glasati biračisa adresom u naseljimaTuzi i Šipčanik i to oni birači čije prezime po azbučnom redu počinje sa slovom „T“ zaključno sa slovom „Š“.

241.

BIRAČKO MJESTO BROJ 117,JU OŠ „29. novembar“ – Dinoša – Podgorica – na kome će glasati biračisa prebivalištem u naseljima Dinoša, Omerbožovići, Planica i Hadžaj i to oni birači čije prezime po azbučnom redu počinje sa slovom „A“ zaključno sa slovom „K“.

242.

BIRAČKO MJESTO BROJ 117-A,JU OŠ „29. novembar“ Dinoša – Podgorica – na kome će glasati biračisa adresom prebivališta u naseljima Dinoša, Omerbožovići, Planica i Hadžaj i to oni birači čije prezime po azbučnom redu počinje sa slovom „L“ zaključno sa slovom „Š“.

243.

BIRAČKO MJESTO BROJ 118,JU OŠ „29. novembar“ Dinoša, Područna jedinica Prifte – Prifta - Podgorica – na kome će glasati biračisa adresom prebivališta u naseljima Lovke, Pikalja, Prifta.

 

244.

BIRAČKO MJESTO BROJ 119,JU OŠ „29. novembar“ Dinoša,Područna jedinica Selište – Podgorica – na kome će glasati biračisa adresom prebivališta u naseljima Donja Selišta i Gornja Selišta.

245.

BIRAČKO MJESTO BROJ 120,JU OŠ „Mahmut Lekić“ – Tuzi, Područna jedinica „Milješ“ – Podgorica – na kome će glasati biračisa adresom prebivališta u naseljima Donji Milješ, Gornji Milješ, Kuće Rakića i Rogath.

246.

BIRAČKO MJESTO BROJ 121,JU OŠ „29. novembar“ Dinoša,Područna jedinica Krševo – Krševo - Podgorica – na kome će glasati biračisa adresom prebivališta u naseljima Gurec, Krševo i Passhkala.

247.

BIRAČKO MJESTO BROJ 122,Dom omladine – „Sukuruć“ – Sukuruć – Podgorica – na kome će glasati biračisa adresom prebivališta u naseljima Dušice, Koderbudan i Sukuruć.

248.

BIRAČKO MJESTO BROJ 123,MZ „Vranj“ – Vranj – Podgorica – na kome će glasati biračisa adresom prebivališta u naseljima Lekaj i Vranj – i to oni birači čije prezime po azbučnom redu počinje sa slovom „A“ zaključno sa slovom „LJ“.

249.

BIRAČKO MJESTO BROJ 123-A,MZ „Vranj“ – Vranj – Podgorica – na kome će glasati biračisa adresom prebivališta u naseljima Lekaj i Vranj – i to oni birači čije prezime po azbučnom redu počinje sa slovom „M“ zaključno sa slovom „Š“.

250.

BIRAČKO MJESTO BROJ 124, MZ „Vladne“ Vladne – Podgorica – na kome će glasati birači sa adresom prebivališta u naselju Vladne.

251.

BIRAČKO MJESTO BROJ 125,JU OŠ „Jedinstvo“ Skorać, Područna jedinica Traboin – Traboin - Podgorica – na kome će glasati birači sa adresom prebivališta u naseljima Helmica, Nabom i Traboin.

252.

BIRAČKO MJESTO BROJ 126,JU OŠ „Jedinstvo“ Skorać – Skorać - Podgorica – na kome će glasati biračisa adresom prebivališta u naseljima Arza, Barlaj, Skorać i Spinja

253.

BIRAČKO MJESTO BROJ 127,JU OŠ „Jedinstvo“ Skorać, Područna jedinica „Ranza“(Donje Drume) – Drume - Podgoricana kome će glasati biračisa adresom prebivališta u naselju Drume.

254.

BIRAČKO MJESTO BROJ 128,JU OŠ „Mahmut Lekić“, Područna jedinica „Vuksanlekići“,Tuzi - Podgorica – na kome će glasati biračisa adresom prebivališta u naseljima Vuksanlekići.

255.

BIRAČKO MJESTO BROJ 129,JU OŠ „Mahmut Lekić“, Područna jedinica „Vuksanlekići“,Tuzi – Podgorica – na kome će glasati biračisa adresom prebivališta u naseljima Drešaj i Pothum.

256.

BIRAČKO MJESTO BROJ 130,JU OŠ „Đerđ Kastriot Skenderbeg“ Područna jedinicaPoprati– Poprat - Podgorica – na kome će glasati biračisa adresom prebivališta u naseljima Benkaj i Poprat.

257.

BIRAČKO MJESTO BROJ 131,JU OŠ „Đerđ Kastriot Skenderbeg“ Područna jedinica„Stjepovo“, Tuzi – Stjepovo - Podgorica – na kome će glasati biračisa adresom prebivališta u naseljima Budza, Delaj, Stjepovo i Zatrijebač.

258.

BIRAČKO MJESTO BROJ 132,JU OŠ „Đerđ Kastriot Skenderbeg“ Područna jedinica „Rudine“, Tuzi– Rudine - Podgorica – na kome će glasati biračisa adresom prebivališta u naseljima Mužečka, Nik Maraš i Rudine.

259.

BIRAČKO MJESTO BROJ 133,JU OŠ „Đerđ Kastrioti Skenderbeg“ Područna jedinica„Cijevna“ – Tuzi– Podgorica – na kome će glasati biračisa prebivalištem u mjestu Cijevna.

260.

BIRAČKO MJESTO BROJ 134, Fabrika D.o.o.„PLASAL“ (vlasnik Esad Škrijelj) - Karabuško polje – Podgorica – na kome će glasati biračisa adresom prebivališta u mjestu Karabuško polje.Broj: 4854/18

PODGORICA, 15.mart 2018.godine

 

 

PREDSJEDNIK,

Srđan Raičević

 

 


Dokument koji možete preuzeti: