skip to main content

ODLUKA O OBLIKU I IZGLEDU GLASAČKIH LISTIĆA, NAČINU, MJESTU I KONTROLI ŠTAMPANJA, OVJERI I DISTRIBUCIJI GLASAČKIH LISTIĆA, KAO I O UNIŠTAVANJU MATRICE

2017.godina

 

 

Na osnovu člana 73,73a i 74 Zakona o izboru odbornika i poslanika (Službeni list RCG, br.04/98, 17/98, 14/00, 09/01, 41/02, 46/02, 48/06 i Službeni list CG.broj 46/11,14/14, 47/14, i 12/16) Izborna komisija Glavnog grada Podgorica, na sjednici od 17. 11. 2017. godine, donijela je

 

O D L U K U

 

O OBLIKU I IZGLEDU GLASAČKIH LISTIĆA,

NAČINU, MJESTU I KONTROLI ŠTAMPANJA, OVJERI I DISTRIBUCIJI GLASAČKIH LISTIĆA, KAO I O UNIŠTAVANJU MATRICE

 

 Svi glasački listići su iste veličine i oblika i sadržine utvrđene članom 73,73a i 74 Zakona o izboru odbornika i pslanika (Službeni list RCG, br.04/98, 17/98, 14/00, 09/01, 41/02, 46/02, 48/06 i Službeni list CG.broj 46/11,14/14, 47/14, i 12/16)

 

Član 1

Glasački listić za izbor odbornika u Skupštini opštine Tuzi opštine u okviru Glavnog grada Podgorice je bijele boje na zaštićenom papiru 120 gr sa utisnutim vodenim žigom UV i hemijskom zaštitom.


...

 

više ▾

Dokument koji možete preuzeti: