skip to main content

ZAKLJUČCI O ISPUNJENJU USLOVA ZA ODREDJIVANJE PREDSTAVNIKA PODNOSIOCA IZBORNE LISTE U PROŠIRENI SASTAV ORGANA ZA SPROVOĐENJE IZBORA

Na osnovu člana 26. Zakona o izboru odbornika i poslanika (Službeni list RCG", br.04/98, 17/98, 14/00, 09/01, 41/02, 46/02, 48/06 i Službeni list CG".broj 46/11,14/14, 47/14 i 12/16) Izborna komisija Glavnog grada Podgorice na sjednici održanoj 31.10. 2017. godine, donijela je

Z A K LJ U Č A K

O ISPUNJENJU USLOVA ZA ODREDJIVANJE PREDSTAVNIKA PODNOSIOCA IZBORNE LISTE U PROŠIRENI SASTAV ORGANA ZA SPROVOĐENJE IZBORA

 ...


Dokumenta koja možete preuzeti: