skip to main content

IZBORNI KALENDAR

 

GLAVNI GRAD –PODGORICA

IZBORNA KOMISIJA GLAVNOG GRADA

 

 

Na osnovu člana 13 stav 2 Zakona o izboru odbornika i poslanika („Službeni list RCG“, br. 04/98, 05/98, 17/98, 14/00, 18/00, 09/01, 41/02, 46/02, 45/04, 48/06, 56/06 i „Sl. list CG“, broj 46/11, 14/14, 47/14 i 12/16), Izborna komisija Glavnog grada, objavljuje ...

 

više ▾

Dokument koji možete preuzeti:
📰 19.10.2017 IZBORNI KALENDAR