skip to main content

ODLUKE

26.12.2017 ZAPISNIK O RADU IZBORNE KOMISIJE GLAVNOG GRADA ZA UTVRDJIVANJE KONAČNIH REZULTATA ZA IZBOR ODBORNIKA NA SVIM BIRAČKIM MJESTIMA U SKUPŠTINI OPŠTINE TUZI OPŠTINE U OKVIRU GLAVNOG GRADA PODGORICE

Dokument koji možete preuzeti:
26.12.2017 IZVJEŠTAJ KONAČNIH REZULTATA ZA IZBOR ODBORNIKA NA SVIM BIRAČKIM MJESTIMA U SKUPŠTINI OPŠTINE TUZI OPŠTINE U OKVIRU GLAVNOG GRADA PODGORICE

Dokument koji možete preuzeti:
23.12.2017 ZAPISNIK O RADU IZBORNE KOMISIJE GLAVNOG GRADA ZA UTVRDJIVANJE PRIVREMENIH REZULTATA ZA IZBOR ODBORNIKA NA SVIM BIRAČKIM MJESTIMA U SKUPŠTINI OPŠTINE TUZI OPŠTINE U OKVIRU GLAVNOG GRADA PODGORICE

Dokument koji možete preuzeti:
23.12.2017 IZVJEŠTAJ PRIVREMENIH REZULTATA ZA IZBOR ODBORNIKA NA SVIM BIRAČKIM MJESTIMA U SKUPŠTINI OPŠTINE TUZI OPŠTINE U OKVIRU GLAVNOG GRADA PODGORICE

Dokument koji možete preuzeti:
20.12.2017 ODLUKA O RASPISIVANJU PONOVNIH IZBORA ZA IZBOR ODBORNIKA U SKUPŠTINI OPŠTINE TUZI U OKVIRU GLAVNOG GRADA NA BIRAČKOM MJESTU 123-A

 

GLAVNI GRAD PODGORICA

Izborna komisija Glavnog grada – Podgorica

 

Na osnovu člana 102 stav 4 Zakona o izboru odbornika i poslanika („Službeni list RCG“ br. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 31/02, 46/02, 45/04, 48/06, 56/06, i („Službeni list RCG“ br. 46/11, 14/14, 47/14,12/16 i 60/17) Izborna komisija Glavnog grada Podgorice, na sjednici održanoj 20. 12..2017.godine, donijela je

 

ODLUKU

 

Član 1

 

Izborna komisija Glavnog grada Podgorice raspisuje PONOVNE IZBORE za izbor odbornika u Skupštini opštine Tuzi opštine u okviru Glavnog grada na biračkom mjestu 123 – A.


...

više ▾

Dokument koji možete preuzeti:
26.11.2017 ZAPISNIK O RADU IZBORNE KOMISIJE GLAVNOG GRADA ZA UTVRDJIVANJE PRIVREMENIH REZULTATA ZA IZBOR ODBORNIKA NA SVIM BIRAČKIM MJESTIMA U SKUPŠTINI OPŠTINE TUZI OPŠTINE U OKVIRU GLAVNOG GRADA PODGORICE

Dokument koji možete preuzeti:
26.11.2017 IZVJEŠTAJ PRIVREMENIH REZULTATA ZA IZBOR ODBORNIKA NA SVIM BIRAČKIM MJESTIMA U SKUPŠTINI OPŠTINE TUZI OPŠTINE U OKVIRU GLAVNOG GRADA PODGORICE

Dokument koji možete preuzeti:
17.11.2017 ODLUKA O OBLIKU I IZGLEDU GLASAČKIH LISTIĆA, NAČINU, MJESTU I KONTROLI ŠTAMPANJA, OVJERI I DISTRIBUCIJI GLASAČKIH LISTIĆA, KAO I O UNIŠTAVANJU MATRICE

2017.godina

 

 

Na osnovu člana 73,73a i 74 Zakona o izboru odbornika i poslanika (Službeni list RCG, br.04/98, 17/98, 14/00, 09/01, 41/02, 46/02, 48/06 i Službeni list CG.broj 46/11,14/14, 47/14, i 12/16) Izborna komisija Glavnog grada Podgorica, na sjednici od 17. 11. 2017. godine, donijela je

 

O D L U K U

 

O OBLIKU I IZGLEDU GLASAČKIH LISTIĆA,

NAČINU, MJESTU I KONTROLI ŠTAMPANJA, OVJERI I DISTRIBUCIJI GLASAČKIH LISTIĆA, KAO I O UNIŠTAVANJU MATRICE

 

 Svi glasački listići su iste veličine i oblika i sadržine utvrđene članom 73,73a i 74 Zakona o izboru odbornika i pslanika (Službeni list RCG, br.04/98, 17/98, 14/00, 09/01, 41/02, 46/02, 48/06 i Službeni list CG.broj 46/11,14/14, 47/14, i 12/16)

 

Član 1

Glasački listić za izbor odbornika u Skupštini opštine Tuzi opštine u okviru Glavnog grada Podgorice je bijele boje na zaštićenom papiru 120 gr sa utisnutim vodenim žigom UV i hemijskom zaštitom.


...

 

više ▾

Dokument koji možete preuzeti:
16.11.2017 OGLAŠAVANJE BIRAČKIH MJESTA ZA OPŠTINU TUZI U OKVIRU GLAVNOG GRADA

IZBORNA KOMISIJA GLAVNOG GRADA - PODGORICA

 

 

 

Na osnovu člana 65. stav 4 Zakona o izboru odbornika i poslanika ("Službeni list RCG", br. 4/98, 5/98, 17/98, 14/00, 18/00, 9/01, 41/02, 46/02, 45/04, 48/06, 56/06 i "Službeni list CG", br. 46/11,14/14, 47/14 i 12/16), Izborna komisija Glavnog grada PODGORICAOGLAŠAVA

BIRAČKA MJESTA ZA OPŠTINU TUZI OPŠTINU U OKVIRU GLAVNOG GRADA,ZA IZBORE KOJI ĆE SE ODRŽATI 26. novembra 2017.godine

 

 ...

više ▾

Dokument koji možete preuzeti:
09.11.2017 IZVJEŠTAJ O ŽRIJEBANJU PREDSJEDNIKA I ZAMJENIKA PREDSJEDNIKA BIRAČKIH ODBORA

Crna Gora

GLAVNI GRAD – PODGORICA

Izborna komisija Glavnog grada - Podgorica

Broj:4685 – 6/17

Podgorica, 08.11.2017.godine

 

IZVJEŠTAJ

O ŽRIJEBANJE PREDSJEDNIKA BIRAČKIHODBORA,

ZA OPŠTINU TUZI OPŠTINU U OKVIRU GLAVNOG GRADA

ZA PRIJEVREMENE LOKALNE IZBOREKOJI ĆE SE ODRŽATI 26. novembra2017.godine

 

...

više ▾

Dokumenta koja možete preuzeti:
08.11.2017 RJEŠENJE O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA ZA IZBOR ODBORNIKA U SKUPŠTINU OPŠTINE TUZI OPŠTINE U OKVIRU GLAVNOG GRADA

 

IZBORNA KOMISIJA GLAVNOG GRADA - PODGORICA

 

Na osnovu člana 65. stav 2 Zakona o izboru odbornika i poslanika ("Službeni list RCG", br. 004/98, 005/98, 017/98, 014/00, 018/00, 9/01, 041/02, 046/02, 045/04, 048/06, 056/06 i "Službeni list CG", br. 046/11, 014/14, 047/14 i 012/16), Izborna komisija Glavnog grada Podgoorica, donijela je

 

RJEŠENJE

O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA ZA IZBOR ODBORNIKA U SKUPŠTINU OPŠTINE TUZI OPŠTINE U OKVIRU GLAVNOG GRADA

ZA IZBORE KOJI ĆE SE ODRŽATI 26. novembra 2017. godine


...

više ▾

Dokument koji možete preuzeti:
03.11.2017 REDOSLJED ZBIRNE IZBORNE LISTE ZA ODBORNIKE U SKUPŠTINI OPŠTINE TUZI OPŠTINE U OKVIRU GLAVNOG GRADA PODGORICE

Dokument koji možete preuzeti:
03.11.2017 ZBIRNA IZBORNA LISTA ZA IZBOR ODBORNIKA U SKUPŠTINI OPŠTINE TUZI OPŠTINE U OKVIRU GLAVNOG GRADA PODGORICA

На основу члана 49 став 1 Закона о избору одборника и посланика (“Службени лист РЦГ”, бр. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02 и 48/06и “Службени лист ЦГ”, бр. 46/11,14/14,47/14 и 12/16), Изборна комисија Главног града Подгорице, на сједници одржаној 03. 11. 2017. године утврдила је

 

Në bazë të nenit 49 paragrafi 1 të Ligjit për zgjedhjen e këshilltarëve dhe deputetëve (“Fleta zyrtare RMZ” nr. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02, i 48/06 dhe “Fleta zyrtare MZ” 46/11,14/14) 47/14 i 12/16), Komisioni zgjedhor i kryeqytetit Podgorica, në mbledhjen e mbajtur më 03. 11. 2017. ka përcaktuar

 

ЗБИРНУ ИЗБОРНУ ЛИСТУ ЗА ИЗБОР

ОДБОРНИКА У СКУПШТИНИ ОПШТИНE ТУЗИ ОПШТИНЕ У ОКВИРУ ГЛАВНОГ ГРАДА ПОДГОРИЦА

 

LISTEN PËRMBLEDHËSE ZGjEDHORE PËR ZGJEDHJEN

E KËSHILLTARËVE TË KUVENDIT TË KOMUNËS SË TUZIT

KOMUNË NË KUADER TË KRYEQYTETIT PODGORICA

 

...

više ▾

Dokument koji možete preuzeti:
02.11.2017 RJEŠENJA O UTVRĐIVANJU I PROGLAŠAVANJU IZBORNIH LISTA

 Na osnovu člana 48 Zakona o izboru odbornika i poslanika (Službeni list RCG, br.04/98, 17/98, 14/00, 09/01, 41/02, 46/02, 48/06 i Službeni list CG.broj 46/11,14/14, 47/14 i 12/16) Izborna komisija Glavnog grada Podgorice na sjednici održanoj 01.11. 2017. godine, donijela je

  R J E Š E NJ E

  1. UTVRĐUJE SE I PROGLAŠAVA IZBORNA LISTA ...


više ▾

Dokumenta koja možete preuzeti:
02.11.2017 ZAKLJUČCI O ISPUNJENJU USLOVA ZA ODREDJIVANJE PREDSTAVNIKA PODNOSIOCA IZBORNE LISTE U PROŠIRENI SASTAV ORGANA ZA SPROVOĐENJE IZBORA

Na osnovu člana 26. Zakona o izboru odbornika i poslanika (Službeni list RCG", br.04/98, 17/98, 14/00, 09/01, 41/02, 46/02, 48/06 i Službeni list CG".broj 46/11,14/14, 47/14 i 12/16) Izborna komisija Glavnog grada Podgorice na sjednici održanoj 31.10. 2017. godine, donijela je

Z A K LJ U Č A K

O ISPUNJENJU USLOVA ZA ODREDJIVANJE PREDSTAVNIKA PODNOSIOCA IZBORNE LISTE U PROŠIRENI SASTAV ORGANA ZA SPROVOĐENJE IZBORA

 ...

više ▾

Dokumenta koja možete preuzeti: