skip to main content

Rješenje br. 298/14 - Utvrđuje se i proglašava izborna lista SNP-MLADOST.MUDROST.HRABROST-MR.ALEKSA BEČIĆ za izbor odbornika u Skupštini Glavnog grada - Podgorice

Na osnovu člana 48 Zakona o izboru odbornika i poslanika ("Službeni list RCG", br.4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02, 48/06 i "Službeni list CG".broj 46/11 i 14/14) Izborna komisija Glavnog grada Podgorice na sjednici održanoj 15. 04. 2014. godine, donijela je

 

R J E Š E NJ E

 

1. UTVRĐUJE SE I PROGLAŠAVA IZBORNA LISTA SNP – MLADOST. MUDROST. HRABROST. – MR ALEKSA BEČIĆ za izbor odbornika u Skupštini Glavnog grada – Podgorice.

...

više ▾

Dokument koji možete preuzeti: