skip to main content

ODLUKE

23.06.2014 ZAPISNIK O RADU IZBORNE KOMISIJE GLAVNOG GRADA ZA UTVRDJIVANJE KONAČNIH REZULTATA IZBORA ODBORNIKA NA BIRAČKIM MJESTIMA U GLAVNOM GRADU PODGORICI

Obrazac PG - 24

(član 92 i 98 Zakona)

 

Z A P I S N I K

O RADU IZBORNE KOMISIJE GLAVNOG GRADA ZA UTVRDJIVANJE

KONAČNIH REZULTATA IZBORA ODBORNIKA NA BIRAČKIM MJESTIMA

U GLAVNOM GRADU PODGORICI

 

Radjen dana 23.06..2014 godine, u 13:00 časova.

Prisutni članovi Komisije:

- DRAGICA KNEŽEVIĆ

- ĐORĐIJE ULIĆEVIĆ

- ŽELJKO VUKOVIĆ

- MIŠELA MANOJLOVIĆ

- SVETLANA ULIĆ

- MARICA BABOVIĆ

- RADOSAV JOKIĆ

- ŽELJKO VUJOTIĆ

- SRĐA SMATLIK

- GORAN MIRANOVIĆ

- NUO GOJÇAJ

 

Komisija je primila zapisnik i drugi izborni materijal od svih biračkih odbora sa područja Glavnog grada Podgorice.

Na osnovu primljenog izbornog materijala, utvrdjeno je:

 

- da je u birački spisak ukupno upisano 149087 birača;

- da je na biračkim mjestima glasalo 104407 birača;

- da je van biračkih mjesta, odnosno putem pisma glasalo 2240 birača;

- da je ukupno glasalo 106647 birača;

- da je ukupno bilo 149382 primljenih glasačkih listića;

- da je bilo 42735 neupotrijebljenih glasačkih listića;

- da je bilo 106647 kontrolnih kupona;

- da je bilo 106647 upotrijebljenih glasačkih listića;

- da je bilo 1927 nevažećih glasačkih listića;

- da je bilo 104720 važećih glasačkih listića;

- da je bilo 295 glasačkih listića uzetih iz rezervne kvote za glasanje pritvorenih i zatvorenih lica.

 

Na osnovu rezultata glasanja na svim biračkim mjestima u Glavnom gradu Podgorici, izborna komisija

utvrdjuje da je pojedina izborna lista dobila sljedeći broj glasova, i to:


. . .


Dokument koji možete preuzeti:
23.06.2014 IZVJEŠTAJ O REZULTATIMA GLASANJA ZA IZBOR ODBORNIKA U GLAVNOM GRADU PODGORICI

 

I Z V J E Š T A J

O REZULTATIMA GLASANJA ZA IZBOR ODBORNIKA U GLAVNOM GRADU PODGORICI

 

 

Izborna komisija na sjednici održanoj dana 23.06.2014 godine, u 13:00 časova,razmotrila je izvještaje sa svih biračkih mjesta u Glavnom gradu Podgorici.

 

Na osnovu izbornog materijala sa svih biračkih mjesta u Glavnom gradu Podgorici, izborna komisija utvrdjuje da je pojedina izborna lista dobila sljedeći broj glasova, i to:

. ..


Dokumenta koja možete preuzeti:
23.06.2014 ZAPISNIK O RADU IZBORNE KOMISIJE GLAVNOG GRADA ZA UTVRDJIVANJE KONAČNIH REZULTATA IZBORA ODBORNIKA NA BIRAČKIM MJESTIMA U GRADSKOJ OPŠTINI GOLUBOVCI

Obrazac PG - 24

(član 92 i 98 Zakona)

 

Z A P I S N I K

O RADU IZBORNE KOMISIJE GLAVNOG GRADA ZA UTVRDJIVANJE

KONAČNIH REZULTATA IZBORA ODBORNIKA NA BIRAČKIM MJESTIMA

U GRADSKOJ OPŠTINI GOLUBOVCI

 

Radjen dana 23.06.2014 godine, u 13:00 časova.

Prisutni članovi Komisije:

- DRAGICA KNEŽEVIĆ

- ĐORĐIJE ULIĆEVIĆ

- ŽELJKO VUKOVIĆ

- MIŠELA MANOJLOVIĆ

- SVETLANA ULIĆ

- RADOSAV JOKIĆ

- NATAŠA GLIGOROVIĆ

- ŽELJKO VUJOTIĆ

- MILENA KOVAČEVIĆ

- LENKA KAŽIĆ

- BUDIMIR KLIKOVAC

 

Komisija je primila zapisnik i drugi izborni materijal od svih biračkih odbora sa područja gradske opštine Golubovci.

Na osnovu primljenog izbornog materijala, utvrdjeno je:

 

- da je u birački spisak ukupno upisano 11375 birača;

- da je na biračkim mjestima glasalo 8640 birača;

- da je van biračkih mjesta, odnosno putem pisma glasalo 500 birača;

- da je ukupno glasalo 9140 birača;

- da je ukupno bilo 11405 primljenih glasačkih listića;

- da je bilo 2265 neupotrijebljenih glasačkih listića;

- da je bilo 9140 kontrolnih kupona;

- da je bilo 9140 upotrijebljenih glasačkih listića;

- da je bilo 145 nevažećih glasačkih listića;

- da je bilo 8995 važećih glasačkih listića;

- da je bilo 30 glasačkih listića uzetih iz rezervne kvote za glasanje pritvorenih i zatvorenih lica.

 

Na osnovu rezultata glasanja na svim biračkim mjestima u gradskoj opštini Golubovci, izborna komisija

utvrdjuje da je pojedina izborna lista dobila sljedeći broj glasova, i to:


. . .


Dokument koji možete preuzeti:
23.06.2014 IZVJEŠTAJ O REZULTATIMA GLASANJA ZA IZBOR ODBORNIKA U GRADSKOJ OPŠTINI GOLUBOVCI

 

I Z V J E Š T A J

O REZULTATIMA GLASANJA ZA IZBOR ODBORNIKA U GRADSKOJ OPŠTINI GOLUBOVCI

 

 

Izborna komisija na sjednici održanoj dana 23.06.2014 godine, u 13:00 časova,razmotrila je izvještaje sa svih biračkih mjesta u gradskoj opštini Golubovci.

 

Na osnovu izbornog materijala sa svih biračkih mjesta u gradskoj opštini Golubovci, izborna komisija utvrdjuje da je pojedina izborna lista dobila sljedeći broj glasova, i to:

. . .


Dokumenta koja možete preuzeti:
23.06.2014 ZAPISNIK O RADU IZBORNE KOMISIJE GLAVNOG GRADA ZA UTVRDJIVANJE KONAČNIH REZULTATA IZBORA ODBORNIKA NA BIRAČKIM MJESTIMA U GRADSKOJ OPŠTINI TUZI

Obrazac PG - 24

(član 92 i 98 Zakona)

 

Z A P I S N I K

O RADU IZBORNE KOMISIJE GLAVNOG GRADA ZA UTVRDJIVANJE

KONAČNIH REZULTATA IZBORA ODBORNIKA NA BIRAČKIM MJESTIMA

U GRADSKOJ OPŠTINI TUZI

 

Radjen dana 23.06.2014 godine, u 13:00 časova.

Prisutni članovi Komisije:

- DRAGICA KNEŽEVIĆ

- ĐORĐIJE ULIĆEVIĆ

- ŽELJKO VUKOVIĆ

- MIŠELA MANOJLOVIĆ

- SVETLANA ULIĆ

- RADOSAV JOKIĆ

- NATAŠA GLIGOROVIĆ

- ŽELJKO VUJOTIĆ

- GORAN MIRANOVIĆ

- VALBONA SINISTAJ

- LEON BERIŠAJ

 

Komisija je primila zapisnik i drugi izborni materijal od svih biračkih odbora sa područja gradske opštine Tuzi.

Na osnovu primljenog izbornog materijala, utvrdjeno je:

 

- da je u birački spisak ukupno upisano 10722 birača;

- da je na biračkim mjestima glasalo 6097 birača;

- da je van biračkih mjesta, odnosno putem pisma glasalo 207 birača;

- da je ukupno glasalo 6304 birača;

- da je ukupno bilo 10737 primljenih glasačkih listića;

- da je bilo 4433 neupotrijebljenih glasačkih listića;

- da je bilo 6304 kontrolnih kupona;

- da je bilo 6304 upotrijebljenih glasačkih listića;

- da je bilo 220 nevažećih glasačkih listića;

- da je bilo 6084 važećih glasačkih listića;

- da je bilo 15 glasačkih listića uzetih iz rezervne kvote za glasanje pritvorenih i zatvorenih lica.

 

Na osnovu rezultata glasanja na svim biračkim mjestima u gradskoj opštini Tuzi, izborna komisija

utvrdjuje da je pojedina izborna lista dobila sljedeći broj glasova, i to:


Dokument koji možete preuzeti:
23.06.2014 IZVJEŠTAJ O REZULTATIMA GLASANJA ZA IZBOR ODBORNIKA U GRADSKOJ OPŠTINI TUZI

 

I Z V J E Š T A J

O REZULTATIMA GLASANJA ZA IZBOR ODBORNIKA U GRADSKOJ OPŠTINI TUZI

 

 

Izborna komisija na sjednici održanoj dana 23.06.2014 godine, u 13:00 časova,razmotrila je izvještaje sa svih biračkih mjesta u gradskoj opštini Tuzi.

 

Na osnovu izbornog materijala sa svih biračkih mjesta u gradskoj opštini Tuzi, izborna komisija utvrdjuje da je pojedina izborna lista dobila sljedeći broj glasova, i to:


Dokumenta koja možete preuzeti:
23.06.2014 IZVJEŠTAJI SKUPŠTINI GLAVNOG GRADA – PODGORICE, SKUPŠTINI GRADSKE OPŠTINE GOLUBOVCI I SKUPŠTINI GRADSKE OPŠTINE TUZI

Dokumenta koja možete preuzeti:
📰 23.06.2014 IZVJEŠTAJ O BROJU MANDATA
03.06.2014 Odluka o raspisivanju ponovnih izbora za izbor odbornika u Skupštini gradske opštine Tuzi na biračka mjesta 32, 117 i 117–A

 

GLAVNI GRAD – PODGORICA

Izborna komisija Glavnog grada – Podgorica

 

Na osnovu člana 32 stav 1 tačka 5 Zakona o izboru odbornika i poslanika («Službeni list RCG», br. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02 i 48/06 i „Službeni list CG“, broj 46/11 i 14/14), Izborna komisija Glavnog grada Podgorice, na sjednici održanoj 03.06.2014. godine, donijela je

 

ODLUKU

 

Član 1

Izborna komisija glavnog grada Podgorice raspisuje ponovne izbore za izbor odbornika u Skupštini gradske opštine Tuzi na biračka mjesta 32, 117 i 117–A.

 

. . .

 

više ▾

Dokument koji možete preuzeti:
15.05.2014 KONAČNO RJEŠENJE O BROJU BIRAČA

Dokument koji možete preuzeti:
30.04.2014 Rješenje br. 339/14 - Utvrđuje se i proglašava izborna lista KOALICIJA ZA EVROPSKU PODGORICU – MILO ĐUKANOVIĆza izbor odbornika u Skupštini Glavnog grada – Podgorice

Na osnovu člana 48 Zakona o izboru odbornika i poslanika ("Službeni list RCG", br.4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02, 48/06 i "Službeni list CG".broj 46/11 i 14/14) Izborna komisija Glavnog grada Podgorice na sjednici održanoj 30. 04. 2014. godine, donijela je

 

R J E Š E NJ E

 

1.UTVRĐUJE SE I PROGLAŠAVA IZBORNA LISTA KOALICIJA ZA EVROPSKU PODGORICU – MILO ĐUKANOVIĆza izbor odbornika u Skupštini Glavnog grada – Podgorice.

 

 

O b r a z l o ž e nj e

 

IZBORNA LISTA KOALICIJA ZA EVROPSKU PODGORICU – MILO ĐUKANOVIĆ, u postupku predlaganja i . . .

više ▾

Dokument koji možete preuzeti:
30.04.2014 Rješenje br. 340/14 - Utvrđuje se i proglašava izborna lista Demokratski front – Miodrag Lekić za izbor odbornika u Skupštini Glavnog grada – Podgorice

Na osnovu člana 48 Zakona o izboru odbornika i poslanika ("Službeni list RCG", br.4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02, 48/06 i "Službeni list CG".broj 46/11 i 14/14) Izborna komisija Glavnog grada Podgorice na sjednici održanoj 30. 04. 2014. godine, donijela je

 

R J E Š E NJ E

 

1.UTVRĐUJE SE I PROGLAŠAVA IZBORNA LISTA Demokratski front – Miodrag Lekić” za izbor odbornika u Skupštini Glavnog grada – Podgorice.

 

 

O b r a z l o ž e nj e

 

IZBORNA LISTA Demokratski front – Miodrag Lekić”, u postupku predlaganja i . . .

više ▾

Dokument koji možete preuzeti:
30.04.2014 Rješenje br. 341/14 - Utvrđuje se i proglašava izborna lista Evropsko lice Podgorice – prof.dr Dragan Bogojević – SDP – PCG za izbor odbornika u Skupštini Glavnog grada – Podgorice

 

Na osnovu člana 48 Zakona o izboru odbornika i poslanika ("Službeni list RCG", br.4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02, 48/06 i "Službeni list CG".broj 46/11 i 14/14) Izborna komisija Glavnog grada Podgorice na sjednici održanoj 30. 04. 2014. godine, donijela je

 

R J E Š E NJ E

 

1.UTVRĐUJE SE I PROGLAŠAVA IZBORNA LISTA Evropsko lice Podgorice – prof. dr Dragan Bogojević – SDP – PCG “ za izbor odbornika u Skupštini Glavnog grada – Podgorice.

 

 

O b r a z l o ž e nj e

 

IZBORNA LISTA Evropsko lice Podgorice – prof.dr Dragan Bogojević – SDP – PCG “, u postupku predlaganja i . . .

više ▾

Dokument koji možete preuzeti:
30.04.2014 Rješenje br. 342/14 - Utvrđuje se i proglašava izborna lista KOALICIONI SHQIPTARE – ALBANSKA KOALICIJA za izbor odbornika u Skupštini Glavnog grada – Podgorice

 

Na osnovu člana 48 Zakona o izboru odbornika i poslanika ("Službeni list RCG", br.4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02, 48/06 i "Službeni list CG".broj 46/11 i 14/14) Izborna komisija Glavnog grada Podgorice na sjednici održanoj 30. 04. 2014. godine, donijela je

 

R J E Š E NJ E

 

1.UTVRĐUJE SE I PROGLAŠAVA IZBORNA LISTA KOALICIONI SHQIPTARE – ALBANSKA KOALICIJA za izbor odbornika u Skupštini Glavnog grada – Podgorice.

2. Utvrđuje se da izborna lista KOALICIONI SHQIPTARE – ALBANSKA KOALICIJA za izbor odbornika ispunjava uslove za korišćenje prava iz člana 94 stav 2 i 3 Zakona.

 

 

O b r a z l o ž e nj e

 

IZBORNA LISTA KOALICIONI SHQIPTARE – ALBANSKA KOALICIJA, u postupku predlaganja i . . .

više ▾

Dokument koji možete preuzeti:
30.04.2014 Rješenje br. 343/14 - Utvrđuje se i proglašava izborna lista ZA EVROPSKE GOLUBOVCE – MILO ĐUKANOVIĆ za izbor odbornika u Skupštini Gradske opštine Golubovci

Na osnovu člana 48 Zakona o izboru odbornika i poslanika ("Službeni list RCG", br.4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02, 48/06 i "Službeni list CG".broj 46/11 i 14/14) Izborna komisija Glavnog grada Podgorice na sjednici održanoj 30. 04. 2014. godine, donijela je

 

R J E Š E NJ E

 

 

1.UTVRĐUJE SE I PROGLAŠAVA IZBORNA LISTA ZA EVROPSKE GOLUBOVCE – MILO ĐUKANOVIĆ za izbor odbornika u Skupštini Gradske opštine Golubovci.

 

 

O b r a z l o ž e nj e

 

IZBORNA LISTA ZA EVROPSKE GOLUBOVCE – MILO ĐUKANOVIĆu postupku predlaganja i . . .

više ▾

Dokument koji možete preuzeti:
30.04.2014 Rješenje br. 344/14 - Utvrđuje se i proglašava izborna lista SDP ČIST IZBOR – Čedo Dobrović za izbor odbornika u Skupštini Gradske opštine Golubovci

 

Na osnovu člana 48 Zakona o izboru odbornika i poslanika ("Službeni list RCG", br.4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02, 48/06 i "Službeni list CG".broj 46/11 i 14/14) Izborna komisija Glavnog grada Podgorice na sjednici održanoj 30. 04. 2014. godine, donijela je

 

R J E Š E NJ E

 

 

1.UTVRĐUJE SE I PROGLAŠAVA IZBORNA LISTA SDP ČIST IZBOR – Čedo Dobrović “ za izbor odbornika u Skupštini Gradske opštine Golubovci.

 

 

O b r a z l o ž e nj e

 

IZBORNA LISTA SDP ČIST IZBOR – Čedo Dobrović “ u postupku predlaganja i . . .

više ▾

Dokument koji možete preuzeti:
30.04.2014 Rješenje br. 346/14 - Utvrđuje se i proglašava izborna lista POZITIVNA CRNA GORA – ALEKSANDAR ĐURETIĆ za izbor odbornika u Skupštini Gradske opštine Golubovci

Na osnovu člana 48 Zakona o izboru odbornika i poslanika ("Službeni list RCG", br.4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02, 48/06 i "Službeni list CG".broj 46/11 i 14/14) Izborna komisija Glavnog grada Podgorice na sjednici održanoj 30. 04. 2014. godine, donijela je

 

R J E Š E NJ E

 

 

1.UTVRĐUJE SE I PROGLAŠAVA IZBORNA LISTA „POZITIVNA CRNA GORA – ALEKSANDAR ĐURETIĆ” za izbor odbornika u Skupštini Gradske opštine Golubovci.

 

 

O b r a z l o ž e nj e

 

IZBORNA LISTA „POZITIVNA CRNA GORA – ALEKSANDAR ĐURETIĆ” u postupku predlaganja i . . .

više ▾

Dokument koji možete preuzeti:
30.04.2014 Rješenje br. 347/14 - Utvrđuje se i proglašava izborna lista KOALICIJA ZA EVROPSKE TUZI –MILO ĐUKANOVIĆ za izbor odbornika u Skupštini Gradske opštine Tuzi

 

Na osnovu člana 48 Zakona o izboru odbornika i poslanika ("Službeni list RCG", br.4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02, 48/06 i "Službeni list CG".broj 46/11 i 14/14) Izborna komisija Glavnog grada Podgorice na sjednici održanoj 30. 04. 2014. godine, donijela je

 

R J E Š E NJ E

 

 

1. UTVRĐUJE SE I PROGLAŠAVA IZBORNA LISTA KOALICIJA ZA EVROPSKE TUZI –MILO ĐUKANOVIĆ, za izbor odbornika u Skupštini Gradske opštine Tuzi.

 

 

O b r a z l o ž e nj e

 

IZBORNA LISTA KOALICIJA ZA EVROPSKE TUZI – MILO ĐUKANOVIĆ, u postupku predlaganja i . . .

više ▾

Dokument koji možete preuzeti:
30.04.2014 Rješenje br. 348/14 - Utvrđuje se i proglašava izborna lista Evropsko lice Tuzi – mr Selman Adžović – SDP- PCG za izbor odbornika u Skupštini Gradske opštine Tuzi

Na osnovu člana 48 Zakona o izboru odbornika i poslanika ("Službeni list RCG", br.4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02, 48/06 i "Službeni list CG".broj 46/11 i 14/14) Izborna komisija Glavnog grada Podgorice na sjednici održanoj 00. 05. 2014. godine, donijela je

 

R J E Š E NJ E

 

 

1.UTVRĐUJE SE I PROGLAŠAVA IZBORNA LISTA KOALICIJA ,,Evropsko lice Tuzi – mr Selman Adžović – SDP- PCG”, za izbor odbornika u Skupštini Gradske opštine Tuzi.

 

 

O b r a z l o ž e nj e

 

IZBORNA LISTA ,,Evropsko lice Tuzi – mr Selman Adžović – SDP- PCG”, u postupku predlaganja i

više ▾

Dokument koji možete preuzeti:
30.04.2014 Rješenje br. 349/14 - Utvrđuje se i proglašava izborna lista KOALICIONI SHQIPTARE – ALBANSKA KOALICIJA za izbor odbornika u Skupštini Gradske opštine Tuzi

Na osnovu člana 48 Zakona o izboru odbornika i poslanika ("Službeni list RCG", br.4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02, 48/06 i "Službeni list CG".broj 46/11 i 14/14) Izborna komisija Glavnog grada Podgorice na sjednici održanoj 30. 04. 2014. godine, donijela je

 

R J E Š E NJ E

 

1.UTVRĐUJE SE I PROGLAŠAVA IZBORNA LISTA KOALICIONI SHQIPTARE – ALBANSKA KOALICIJA za izbor odbornika u Skupštini Gradske opštine Tuzi.

 

 

O b r a z l o ž e nj e

 

IZBORNA LISTA KOALICIONI SHQIPTARE – ALBANSKA KOALICIJA, u postupku predlaganja i . . .

više ▾

Dokument koji možete preuzeti:
30.04.2014 Zaključak 350/14 - KOALICIJA ZA EVROPSKU PODGORICU MILO ĐUKANOVIĆ - ZAKLJUČAK O ISPUNJENJU USLOVA ZA ODREĐIVANJE PREDSTAVNIKA PODNOSIOCA IZBORNE LISTE U PROŠIRENI SASTAV ORGANA ZA SPROVOĐENJE IZBORA

Na osnovu člana 26 i 36 Zakona o izboru odbornika i poslanika ("Službeni list RCG", br.4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02, 48/06 i Službeni list CG".broj 46/11 i 14/14) Izborna komisija Glavnog grada Podgorice na sjednici održanoj 30. 04. 2014. godine, donijela je

 

 

Z A K LJ U Č A K

 

O ISPUNJENJU USLOVA ZA ODREDJIVANJE PREDSTAVNIKA PODNOSIOCA IZBORNE LISTE U PROŠIRENI SASTAV ORGANA ZA SPROVOĐENJE IZBORA

 

 

Podnosilac izborne liste, KOALICIJA ZA EVROPSKU PODGORICU MILO ĐUKANOVIĆ, za izbor odbornika u Skupštini Glavnog grada Podgorice, ispunjava uslove za određivanje predstavnika u prošireni sastav Izborne komisije Glavnog grada Podgorica, u koju će opunomoćeni predstavnik podnosioca izborne liste ući u prošireni sastav.

 

Poziva se podnosilac izborne liste da . . .

više ▾

Dokument koji možete preuzeti:
30.04.2014 Zaključak 351/14 - Demokratski front – Miodrag Lekić - ZAKLJUČAK O ISPUNJENJU USLOVA ZA ODREĐIVANJE PREDSTAVNIKA PODNOSIOCA IZBORNE LISTE U PROŠIRENI SASTAV ORGANA ZA SPROVOĐENJE IZBORA

 

Na osnovu člana 26 i 36 Zakona o izboru odbornika i poslanika ("Službeni list RCG", br.4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02, 48/06 i Službeni list CG".broj 46/11 i 14/14) Izborna komisija Glavnog grada Podgorice na sjednici održanoj 00. 05. 2014. godine, donijela je

 

 

Z A K LJ U Č A K

 

O ISPUNJENJU USLOVA ZA ODREDJIVANJE PREDSTAVNIKA PODNOSIOCA IZBORNE LISTE U PROŠIRENI SASTAV ORGANA ZA SPROVOĐENJE IZBORA

 

 

Podnosilac izborne liste, Demokratski front – Miodrag Lekić, za izbor odbornika u Skupštini Glavnog grada Podgorice, ispunjava uslove za određivanje predstavnika u prošireni sastav Izborne komisije Glavnog grada Podgorica, u koju će opunomoćeni predstavnik podnosioca izborne liste ući u prošireni sastav.

 

Poziva se podnosilac izborne liste da . . .

više ▾

Dokument koji možete preuzeti:
30.04.2014 Zaključak 352/14 - Evropsko lice Podgorice – prof.dr Dragan Bogojević – SDP – PCG - ZAKLJUČAK O ISPUNJENJU USLOVA ZA ODREĐIVANJE PREDSTAVNIKA PODNOSIOCA IZBORNE LISTE U PROŠIRENI SASTAV ORGANA ZA SPROVOĐENJE IZBORA

 

Na osnovu člana 26 i 36 Zakona o izboru odbornika i poslanika ("Službeni list RCG", br.4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02, 48/06 i Službeni list CG".broj 46/11 i 14/14) Izborna komisija Glavnog grada Podgorice na sjednici održanoj 00. 05. 2014. godine, donijela je

 

 

Z A K LJ U Č A K

 

O ISPUNJENJU USLOVA ZA ODREDJIVANJE PREDSTAVNIKA PODNOSIOCA IZBORNE LISTE U PROŠIRENI SASTAV ORGANA ZA SPROVOĐENJE IZBORA

 

 

Podnosilac izborne liste, Evropsko lice Podgorice prof.dr Dragan BogojevićSDP – PCG”, za izbor odbornika u Skupštini Glavnog grada Podgorice, ispunjava uslove za određivanje predstavnika u prošireni sastav Izborne komisije Glavnog grada Podgorica, u koju će opunomoćeni predstavnik podnosioca izborne liste ući u prošireni sastav.

 

Poziva se podnosilac izborne liste da . . .


više ▾

Dokument koji možete preuzeti:
30.04.2014 Zaključak 352/14 - KOALICIONI SHQIPTARE – ALBANSKA KOALICIJA - ZAKLJUČAK O ISPUNJENJU USLOVA ZA ODREĐIVANJE PREDSTAVNIKA PODNOSIOCA IZBORNE LISTE U PROŠIRENI SASTAV ORGANA ZA SPROVOĐENJE IZBORA

Na osnovu člana 26 i 36 Zakona o izboru odbornika i poslanika ("Službeni list RCG", br.4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02, 48/06 i Službeni list CG".broj 46/11 i 14/14) Izborna komisija Glavnog grada Podgorice na sjednici održanoj 30. 04. 2014. godine, donijela je

 

 

Z A K LJ U Č A K

 

O ISPUNJENJU USLOVA ZA ODREDJIVANJE PREDSTAVNIKA PODNOSIOCA IZBORNE LISTE U PROŠIRENI SASTAV ORGANA ZA SPROVOĐENJE IZBORA

 

 

Podnosilac izborne liste, KOALICIONI SHQIPTARE – ALBANSKA KOALICIJA, za izbor odbornika u Skupštini Glavnog grada Podgorice, ispunjava uslove za određivanje predstavnika u prošireni sastav Izborne komisije Glavnog grada Podgorica, u koju će opunomoćeni predstavnik podnosioca izborne liste ući u prošireni sastav.

 

Poziva se podnosilac izborne liste da . . .

više ▾

Dokument koji možete preuzeti:
30.04.2014 Zaključak 353-1/14 - POZITIVNA CRNA GORA – ALEKSANDAR ĐURETIĆ - ZAKLJUČAK O ISPUNJENJU USLOVA ZA ODREĐIVANJE PREDSTAVNIKA PODNOSIOCA IZBORNE LISTE U PROŠIRENI SASTAV ORGANA ZA SPROVOĐENJE IZBORA

Na osnovu člana 26 i 36 Zakona o izboru odbornika i poslanika ("Službeni list RCG", br.4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02, 48/06 i Službeni list CG".broj 46/11 i 14/14) Izborna komisija Glavnog grada Podgorice na sjednici održanoj 30. 04. 2014. godine, donijela je

 

 

Z A K LJ U Č A K

 

O ISPUNJENJU USLOVA ZA ODREDJIVANJE PREDSTAVNIKA PODNOSIOCA IZBORNE LISTE U PROŠIRENI SASTAV ORGANA ZA SPROVOĐENJE IZBORA

 

 

Podnosilac izborne liste, „POZITIVNA CRNA GORA – ALEKSANDAR ĐURETIĆ“ za izbor odbornika u Skupštini Gradske opštine Golubovci, ispunjava uslove za određivanje predstavnika u prošireni sastav Izborne komisije Glavnog grada Podgorica, u koju će opunomoćeni predstavnik podnosioca izborne liste ući u prošireni sastav.

 

Poziva se podnosilac izborne liste da . . .

više ▾

Dokument koji možete preuzeti:
30.04.2014 Zaključak 353-1/14 - SDP – ČIST IZBOR – Čedo Dobrović - ZAKLJUČAK O ISPUNJENJU USLOVA ZA ODREĐIVANJE PREDSTAVNIKA PODNOSIOCA IZBORNE LISTE U PROŠIRENI SASTAV ORGANA ZA SPROVOĐENJE IZBORA

Na osnovu člana 26 i 36 Zakona o izboru odbornika i poslanika ("Službeni list RCG", br.4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02, 48/06 i Službeni list CG".broj 46/11 i 14/14) Izborna komisija Glavnog grada Podgorice na sjednici održanoj 30. 04. 2014. godine, donijela je

 

 

Z A K LJ U Č A K

 

O ISPUNJENJU USLOVA ZA ODREDJIVANJE PREDSTAVNIKA PODNOSIOCA IZBORNE LISTE U PROŠIRENI SASTAV ORGANA ZA SPROVOĐENJE IZBORA

 

 

Podnosilac izborne liste, SDP – ČIST IZBOR – Čedo Dobrović za izbor odbornika u Skupštini Gradske opštine Golubovci, ispunjava uslove za određivanje predstavnika u prošireni sastav Izborne komisije Glavnog grada Podgorica, u koju će opunomoćeni predstavnik podnosioca izborne liste ući u prošireni sastav.

 

Poziva se podnosilac izborne liste da . . .

više ▾

Dokument koji možete preuzeti:
30.04.2014 Zaključak 353-1/14 - ZA EVROPSKE GOLUBOVCE- MILO ĐUKANOVIĆ - ZAKLJUČAK O ISPUNJENJU USLOVA ZA ODREĐIVANJE PREDSTAVNIKA PODNOSIOCA IZBORNE LISTE U PROŠIRENI SASTAV ORGANA ZA SPROVOĐENJE IZBORA

Na osnovu člana 26 i 36 Zakona o izboru odbornika i poslanika ("Službeni list RCG", br.4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02, 48/06 i Službeni list CG".broj 46/11 i 14/14) Izborna komisija Glavnog grada Podgorice na sjednici održanoj 30. 04. 2014. godine, donijela je

 

 

Z A K LJ U Č A K

 

O ISPUNJENJU USLOVA ZA ODREDJIVANJE PREDSTAVNIKA PODNOSIOCA IZBORNE LISTE U PROŠIRENI SASTAV ORGANA ZA SPROVOĐENJE IZBORA

 

 

Podnosilac izborne liste, ZA EVROPSKE GOLUBOVCE- MILO ĐUKANOVIĆ za izbor odbornika u Skupštini Gradske opštine Golubovci, ispunjava uslove za određivanje predstavnika u prošireni sastav Izborne komisije Glavnog grada Podgorica, u koju će opunomoćeni predstavnik podnosioca izborne liste ući u prošireni sastav.

 

Poziva se podnosilac izborne liste da . . .

više ▾

Dokument koji možete preuzeti:
30.04.2014 Zaključak 353/14 - POZITIVNA CRNA GORA – ALEKSANDAR ĐURETIĆ - ZAKLJUČAK O ISPUNJENJU USLOVA ZA ODREĐIVANJE PREDSTAVNIKA PODNOSIOCA IZBORNE LISTE U PROŠIRENI SASTAV ORGANA ZA SPROVOĐENJE IZBORA

 

Na osnovu člana 26 i 36 Zakona o izboru odbornika i poslanika ("Službeni list RCG", br.4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02, 48/06 i Službeni list CG".broj 46/11 i 14/14) Izborna komisija Glavnog grada Podgorice na sjednici održanoj 30. 04. 2014. godine, donijela je

 

 

Z A K LJ U Č A K

 

O ISPUNJENJU USLOVA ZA ODREDJIVANJE PREDSTAVNIKA PODNOSIOCA IZBORNE LISTE U PROŠIRENI SASTAV ORGANA ZA SPROVOĐENJE IZBORA

 

 

Podnosilac izborne liste,POZITIVNA CRNA GORA – ALEKSANDAR ĐURETIĆ”, za izbor odbornika u Skupštini Glavnog grada Podgorice, ispunjava uslove za određivanje predstavnika u prošireni sastav Izborne komisije Glavnog grada Podgorica, u koju će opunomoćeni predstavnik podnosioca izborne liste ući u prošireni sastav.

 

Poziva se podnosilac izborne liste da . . .


više ▾

Dokument koji možete preuzeti:
15.04.2014 Rješenje br. 298/14 - Utvrđuje se i proglašava izborna lista SNP-MLADOST.MUDROST.HRABROST-MR.ALEKSA BEČIĆ za izbor odbornika u Skupštini Glavnog grada - Podgorice

Na osnovu člana 48 Zakona o izboru odbornika i poslanika ("Službeni list RCG", br.4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02, 48/06 i "Službeni list CG".broj 46/11 i 14/14) Izborna komisija Glavnog grada Podgorice na sjednici održanoj 15. 04. 2014. godine, donijela je

 

R J E Š E NJ E

 

1. UTVRĐUJE SE I PROGLAŠAVA IZBORNA LISTA SNP – MLADOST. MUDROST. HRABROST. – MR ALEKSA BEČIĆ za izbor odbornika u Skupštini Glavnog grada – Podgorice.

...

više ▾

Dokument koji možete preuzeti:
15.04.2014 Rješenje br. 299/14 - Utvrđuje se i proglašava izborna lista SNP-MLADOST.MUDROST.HRABROST za izbor odbornika u Skupštini Gradske opštine Golubovci

Na osnovu člana 48 Zakona o izboru odbornika i poslanika ("Službeni list RCG", br.4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02, 48/06 i "Službeni list CG".broj 46/11 i 14/14) Izborna komisija Glavnog grada Podgorice na sjednici održanoj 15. 04. 2014. godine, donijela je

 

R J E Š E NJ E

 

1.UTVRĐUJE SE I PROGLAŠAVA IZBORNA LISTA SNP – MLADOST. MUDROST. HRABROST. za izbor odbornika u Skupštini Gradske opštine Golubovci.

...

više ▾

Dokument koji možete preuzeti:
15.04.2014 Rješenje br. 300/14 - Utvrđuje se i proglašava izborna lista SNP-MLADOST.MUDROST.HRABROST za izbor odbornika u Skupštini Gradske opštine Tuzi

 

Na osnovu člana 48 Zakona o izboru odbornika i poslanika ("Službeni list RCG", br.4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02, 48/06 i "Službeni list CG".broj 46/11 i 14/14) Izborna komisija Glavnog grada Podgorice na sjednici održanoj 15. 04. 2014. godine, donijela je

 

R J E Š E NJ E

 

 

1. UTVRĐUJE SE I PROGLAŠAVA IZBORNA LISTA SNP – MLADOST. MUDROST. HRABROST. za izbor odbornika u SkupštinI Gradske opštine Tuzi.

...

više ▾

Dokument koji možete preuzeti:
15.04.2014 Zaključak 301/14 - SNP – MLADOST. MUDROST. HRABROST. – MR ALEKSA BEČIĆ - ZAKLJUČAK O ISPUNJENJU USLOVA ZA ODREĐIVANJE PREDSTAVNIKA PODNOSIOCA IZBORNE LISTE U PROŠIRENI SASTAV ORGANA ZA SPROVOĐENJE IZBORA

Na osnovu člana 26 i 36 Zakona o izboru odbornika i poslanika ("Službeni list RCG", br.4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02, 48/06 i Službeni list CG".broj 46/11 i 14/14) Izborna komisija Glavnog grada Podgorice na sjednici održanoj 15. 04. 2014. godine, donijela je

 

 

Z A K LJ U Č A K

 

O ISPUNJENJU USLOVA ZA ODREDJIVANJE PREDSTAVNIKA PODNOSIOCA IZBORNE LISTE U PROŠIRENI SASTAV ORGANA ZA SPROVOĐENJE IZBORA

 

 

Podnosilac izborne liste, SNP – MLADOST. MUDROST. HRABROST. – MR ALEKSA BEČIĆ, za izbor odbornika u Skupštini Glavnog grada Podgorice, ispunjava uslove za određivanje predstavnika u prošireni sastav Izborne komisije Glavnog grada Podgorica, u koju će opunomoćeni predstavnik podnosioca izborne liste ući u prošireni sastav.

 

 

Poziva se podnosilac izborne liste da . . .

više ▾

Dokument koji možete preuzeti:
03.04.2014 Rješenje br. 345/14 - Utvrđuje se i proglašava izborna lista Demokratski front – Miodrag Lekić za izbor odbornika u Skupštini Gradske opštine Golubovci

 

Na osnovu člana 48 Zakona o izboru odbornika i poslanika ("Službeni list RCG", br.4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02, 48/06 i "Službeni list CG".broj 46/11 i 14/14) Izborna komisija Glavnog grada Podgorice na sjednici održanoj 30. 04. 2014. godine, donijela je

 

R J E Š E NJ E

 

 

1.UTVRĐUJE SE I PROGLAŠAVA IZBORNA LISTA Demokratski front – Miodrag Lekić”za izbor odbornika u Skupštini Gradske opštine Golubovci.

 

 

O b r a z l o ž e nj e

 

IZBORNA LISTA Demokratski front – Miodrag Lekić”u postupku predlaganja i . . .

više ▾

Dokument koji možete preuzeti:
27.03.2014 IZBORNI KALENDAR ZA SPROVOĐENJE IZBORNIH RADNJI ZA IZBORE KOJI ĆE SE ODRŽATI 25. MAJA 2014. GODINE

GLAVNI GRAD -PODGORICA

IZBORNA KOMISIJA GLAVNOG GRADA

Broj: 279/14

Podgorica, 27.03. 2014. godine

 

 

Na osnovu člana 13 stav 2 i člana 32 Zakona o izboru odbornika i poslanika («Službeni list RCG», br. 4/98, 5/98, 17/98, 14/00, 18/00, 9/01, 41/02, 46/02, 45/04, 48/06, 56/06 i „Sl. list CG“, broj 46/11 i 14/14), Izvorna komisija Glavnog grada, objavljuje

 

 

IZBORNI KALENDAR

ZA SPROVOĐENJE IZBORNIH RADNJI ZA IZBORE KOJI ĆE SE

ODRŽATI 25. MAJA 2014. GODINE


.  .  .

više ▾

Dokument koji možete preuzeti: