skip to main content

Rješenje na prigovor - IKGG br.137-13

Crna Gora

GLAVNI GRAD – PODGORICA

Izborna komisija Glavnog grada - Podgorica

Broj: IKGG – 137/13

Podgorica, 08.04.2013. godine

 

Izborna komisija Glavnog grada – Podgorice, odlučujući o prigovoru Dragana Perišića iz Podgorice, broj IKG-137/13 od 07.04.2013. godine, zbog povrede biračkog prava, na osnovu člana 109 stav 1 Zakona o izboru odbornika i poslanika („Službeni list RCG“ br. 4/98, 17/98, 14/00, 18/00, 9/01, 41/02, 46/02, 45/04, 48/06, 56/06 i „Služebeni list CG“, broj 46/11), na sjednici održanoj 08.04.2013.godine, u 10 sati, donijela je

 

R J E Š E NJ E

 

ODBIJA SE prigovor, kao neosnovan.

 O b r a z lo ž e nj e

 

Dragan Perišić, iz Podgorice, ...

više ▾

Dokument koji možete preuzeti: