skip to main content

Rješenje na prigovor - IKGG br.156-13

Crna Gora

glavni grad podgorica

IZBORNA KOMISIJA GLAVNOG GRADA

Broj :IKGG-156/13 

Podgorica, 10.04.2013. godine

  

Izborna komisija Glavnog grada –Podgorice,odlučujući o prigovoru Božidar Savović, Branislava Savović, Miljuša Savović, Draginja Vulević i Bogić Vulević, svi iz Podgorice, Dučići, broj IKG-156/13 od 10.04.2013. godine, zbog povrede biračkog prava, na osnovu člana 109 stav 1 Zakona o izboru odbornika i poslanika (″Službeni list RCG″, br. 4/98, 17/98, 14/00, 18/00, 9/01, 41/02, 46/02, 45/04, 48/06, 56/06 i ″Službeni list CG″, broj 46/11), na sjednici održanoj 10. 04. 2013. godine, u 20 sati, donijela je

 

R J E Š E NJ E

ODBIJA SE prigovor, kao neosnovan.


O b r a z l o ž e nj e

Božidar Savović, Branislava Savović, Miljuša Savović, Draginja Vulević, i Bogić Vulević, svi iz Podgorice, ...

više ▾

Dokument koji možete preuzeti: