skip to main content

Rješenja na prigovor

15.04.2013 Rješenje na prigovor - IKGG br.137-13

Crna Gora

GLAVNI GRAD – PODGORICA

Izborna komisija Glavnog grada - Podgorica

Broj: IKGG – 137/13

Podgorica, 08.04.2013. godine

 

Izborna komisija Glavnog grada – Podgorice, odlučujući o prigovoru Dragana Perišića iz Podgorice, broj IKG-137/13 od 07.04.2013. godine, zbog povrede biračkog prava, na osnovu člana 109 stav 1 Zakona o izboru odbornika i poslanika („Službeni list RCG“ br. 4/98, 17/98, 14/00, 18/00, 9/01, 41/02, 46/02, 45/04, 48/06, 56/06 i „Služebeni list CG“, broj 46/11), na sjednici održanoj 08.04.2013.godine, u 10 sati, donijela je

 

R J E Š E NJ E

 

ODBIJA SE prigovor, kao neosnovan.

 O b r a z lo ž e nj e

 

Dragan Perišić, iz Podgorice, ...

više ▾

Dokument koji možete preuzeti:
15.04.2013 Rješenje na prigovor - IKGG br.140-13

Crna Gora

GLAVNI GRAD – PODGORICA

Izborna komisija Glavnog grada - Podgorica

Broj: IKGG – 140/13

Podgorica, 08.04.2013. godine

 

 

Izborna komisija Glavnog grada – Podgorice, odlučujući o prigovoru Novaka Đurišića iz Podgorice, broj IKG-137/13 od 07.04.2013. godine, zbog povrede biračkog prava, na osnovu člana 109 stav 1 Zakona o izboru odbornika i poslanika („Službeni list RCG“ br. 4/98, 17/98, 14/00, 18/00, 9/01, 41/02, 46/02, 45/04, 48/06, 56/06 i „Služebeni list CG“, broj 46/11), na sjednici održanoj 08.04.2013.godine, u 10 sati, donijela je

 

 

R J E Š E NJ E

 

ODBIJA SE prigovor, kao neosnovan.

 

 

O b r a z lo ž e nj e

 

Novak Đurišić, iz Podgorice, ...

 

više ▾

Dokument koji možete preuzeti:
15.04.2013 Rješenje na prigovor - IKGG br.155-13

Crna Gora

glavni grad podgorica

IZBORNA KOMISIJA GLAVNOG GRADA

Broj :IKGG-155/13 

Podgorica, 10.04.2013. godine

  

Izborna komisija Glavnog grada –Podgorice,odlučujući o prigovoru Veliše Vujović, Vukosave Vujović, Maše Vujović, Đine Radinović i Velimira Radinović, svi iz Podgorice, selo Grbavci, broj IKG-155/13 od 10.04.2013. godine, zbog povrede biračkog prava, na osnovu člana 109 stav 1 Zakona o izboru odbornika i poslanika (″Službeni list RCG″, br. 4/98, 17/98, 14/00, 18/00, 9/01, 41/02, 46/02, 45/04, 48/06, 56/06 i ″Službeni list CG″, broj 46/11), na sjednici održanoj 10. 04. 2013. godine, u 20 sati, donijela je

 

R J E Š E NJ E

ODBIJA SE prigovor, kao neosnovan.


O b r a z l o ž e nj e

Veliša Vujović, Vukosava Vujović, Maša Vujović, Đina Radinović i Velimir Radinović, svi iz Podgorice, selo Grbavci, ...

više ▾

Dokument koji možete preuzeti:
15.04.2013 Rješenje na prigovor - IKGG br.156-13

Crna Gora

glavni grad podgorica

IZBORNA KOMISIJA GLAVNOG GRADA

Broj :IKGG-156/13 

Podgorica, 10.04.2013. godine

  

Izborna komisija Glavnog grada –Podgorice,odlučujući o prigovoru Božidar Savović, Branislava Savović, Miljuša Savović, Draginja Vulević i Bogić Vulević, svi iz Podgorice, Dučići, broj IKG-156/13 od 10.04.2013. godine, zbog povrede biračkog prava, na osnovu člana 109 stav 1 Zakona o izboru odbornika i poslanika (″Službeni list RCG″, br. 4/98, 17/98, 14/00, 18/00, 9/01, 41/02, 46/02, 45/04, 48/06, 56/06 i ″Službeni list CG″, broj 46/11), na sjednici održanoj 10. 04. 2013. godine, u 20 sati, donijela je

 

R J E Š E NJ E

ODBIJA SE prigovor, kao neosnovan.


O b r a z l o ž e nj e

Božidar Savović, Branislava Savović, Miljuša Savović, Draginja Vulević, i Bogić Vulević, svi iz Podgorice, ...

više ▾

Dokument koji možete preuzeti:
15.04.2013 Rješenje na prigovor - IKGG br.160-13

Crna Gora

glavni grad podgorica

IZBORNA KOMISIJA GLAVNOG GRADA

Broj :IKGG-160/13- 

Podgorica, 11.04.2013. godine

  

Izborna komisija Glavnog grada –Podgorice,odlučujući o prigovoru nezavisnog kandidata za Predsjednika Crne Gore, Miodraga Lekića, koga zastupa Goran Danilović, iz Podgorice, Predsjednik Centralnog izbornog štaba Miodraga Lekića, broj IKG-160/13 od 10.04.2013. godine u 19,50h, na rad biračkih odbora na biračkim mjestima broj: 117, 107, 92, 86, 102, 85, 100, 116-C, 134, 117-A, 128, 127, 126, 124, 123, 121, 120, 84-C, 116-B, 104, 94, 81, 76, 106-B, 64-A, 64, 123-A, 3, 118, 97, 84-A, 54, 15 i 84, na osnovu člana 109 stav 1 Zakona o izboru odbornika i poslanika (″Službeni list RCG″, br. 4/98, 17/98, 14/00, 18/00, 9/01, 41/02, 46/02, 45/04, 48/06, 56/06 i ″Službeni list CG″, broj 46/11), na sjednici održanoj 11. 04. 2013. godine, od 11h do 16,10h, većinom glasova donijela je -

 

R J E Š E NJ E

ODBIJA SE prigovor, kao neosnovan.


O b r a z l o ž e nj e

Nezavisni kandidat za Predsjednika Crne Gore, Miodrag Lekić, koga zastupa Goran Danilović, ...

više ▾

Dokument koji možete preuzeti:
15.04.2013 Rješenje na prigovor - IKGG br.161-13

Crna Gora

glavni grad podgorica

IZBORNA KOMISIJA GLAVNOG GRADA

Broj :IKGG-161/13 

Podgorica, 11.04.2013. godine

 

 

Izborna komisija Glavnog grada –Podgorice,odlučujući o prigovoru nezavisnog kandidata za Predsjednika Crne Gore, Miodraga Lekića, koga zastupa Goran Danilović, iz Podgorice, Predsjednik Centralnog izbornog štaba Miodraga Lekića, broj IKG-161/13 od 10.04.2013. godine u 19,50h, na rad biračkog odbora na biračkom mjestu broj: 15, na osnovu člana 109 stav 1 Zakona o izboru odbornika i poslanika (″Službeni list RCG″, br. 4/98, 17/98, 14/00, 18/00, 9/01, 41/02, 46/02, 45/04, 48/06, 56/06 i ″Službeni list CG″, broj 46/11), na sjednici održanoj 11. 04. 2013. godine, od 11h do 16,10h, većinom glasova donijela je -

 

R J E Š E NJ E

ODBIJA SE prigovor, kao neosnovan.

O b r a z l o ž e nj e

Nezavisni kandidat za Predsjednika Crne Gore, Miodrag Lekić, koga zastupa Goran Danilović, Predsjednik Centralnog izbornog štaba Miodraga Lekića, ...

više ▾

Dokument koji možete preuzeti:
15.04.2013 Rješenje na prigovor - IKGG br.162-13

Crna Gora

glavni grad podgorica

IZBORNA KOMISIJA GLAVNOG GRADA

Broj :IKGG-162/13 

Podgorica, 11.04.2013. godine

 

 

Izborna komisija Glavnog grada –Podgorice,odlučujući o prigovoru nezavisnog kandidata za Predsjednika Crne Gore, Miodraga Lekića, koga zastupa Goran Danilović, iz Podgorice, Predsjednik Centralnog izbornog štaba Miodraga Lekića, broj IKG-162/13 od 10.04.2013. godine u 19,50h, na rad biračkog odbora na biračkom mjestu broj: 84, na osnovu člana 109 stav 1 Zakona o izboru odbornika i poslanika (″Službeni list RCG″, br. 4/98, 17/98, 14/00, 18/00, 9/01, 41/02, 46/02, 45/04, 48/06, 56/06 i ″Službeni list CG″, broj 46/11), na sjednici održanoj 11. 04. 2013. godine, od 11h do 16,10h, većinom glasova donijela je -

 

R J E Š E NJ E

ODBIJA SE prigovor, kao neosnovan.

O b r a z l o ž e nj e

Nezavisni kandidat za Predsjednika Crne Gore, Miodrag Lekić, koga zastupa Goran Danilović, Predsjednik Centralnog izbornog štaba Miodraga Lekića,...

više ▾

Dokument koji možete preuzeti:
15.04.2013 Rješenje na prigovor - IKGG br.163-13

Crna Gora

glavni grad podgorica

IZBORNA KOMISIJA GLAVNOG GRADA

Broj :IKGG-163/13 

Podgorica, 11.04.2013. godine

  

  

Izborna komisija Glavnog grada –Podgorice,odlučujući o prigovoru nezavisnog kandidata za Predsjednika Crne Gore, Miodraga Lekića, koga zastupa Goran Danilović, iz Podgorice, Predsjednik Centralnog izbornog štaba Miodraga Lekića, broj IKG-163/13 od 10.04.2013. godine u 19,50h, na rad biračkog odbora na biračkom mjestu broj: 84-A, na osnovu člana 109 stav 1 Zakona o izboru odbornika i poslanika (″Službeni list RCG″, br. 4/98, 17/98, 14/00, 18/00, 9/01, 41/02, 46/02, 45/04, 48/06, 56/06 i ″Službeni list CG″, broj 46/11), na sjednici održanoj 11. 04. 2013. godine, od 11h do 16,10h, većinom glasova donijela je -

 

 

R J E Š E NJ E

ODBIJA SE prigovor, kao neosnovan.


O b r a z l o ž e nj e

Nezavisni kandidat za Predsjednika Crne Gore, Miodrag Lekić, koga zastupa Goran Danilović, Predsjednik Centralnog izbornog štaba Miodraga Lekića, ...

više ▾

Dokument koji možete preuzeti:
15.04.2013 Rješenje na prigovor - IKGG br.164-13

Crna Gora

glavni grad podgorica

IZBORNA KOMISIJA GLAVNOG GRADA

Broj :IKGG-164/13 

Podgorica, 11.04.2013. godine

 

 

Izborna komisija Glavnog grada –Podgorice,odlučujući o prigovoru nezavisnog kandidata za Predsjednika Crne Gore, Miodraga Lekića, koga zastupa Goran Danilović, iz Podgorice, Predsjednik Centralnog izbornog štaba Miodraga Lekića, broj IKG-164/13 od 10.04.2013. godine u 19,50h, na rad biračkog odbora na biračkom mjestu broj: 54, na osnovu člana 109 stav 1 Zakona o izboru odbornika i poslanika (″Službeni list RCG″, br. 4/98, 17/98, 14/00, 18/00, 9/01, 41/02, 46/02, 45/04, 48/06, 56/06 i ″Službeni list CG″, broj 46/11), na sjednici održanoj 11. 04. 2013. godine, od 11h do 16,10h, većinom glasova donijela je -

 

R J E Š E NJ E

ODBIJA SE prigovor, kao neosnovan.

O b r a z l o ž e nj e

Nezavisni kandidat za Predsjednika Crne Gore, Miodrag Lekić, koga zastupa Goran Danilović, Predsjednik Centralnog izbornog štaba Miodraga Lekića, ...

više ▾

Dokument koji možete preuzeti:
15.04.2013 Rješenje na prigovor - IKGG br.165-13

Crna Gora

glavni grad podgorica

IZBORNA KOMISIJA GLAVNOG GRADA

Broj :IKGG-165/13 

Podgorica, 11.04.2013. godine

  

  

Izborna komisija Glavnog grada –Podgorice,odlučujući o prigovoru nezavisnog kandidata za Predsjednika Crne Gore, Miodraga Lekića, koga zastupa Goran Danilović, iz Podgorice, Predsjednik Centralnog izbornog štaba Miodraga Lekića, broj IKG-165/13 od 10.04.2013. godine u 19,50h, na rad biračkog odbora na biračkom mjestu broj: 84-B, na osnovu člana 109 stav 1 Zakona o izboru odbornika i poslanika (″Službeni list RCG″, br. 4/98, 17/98, 14/00, 18/00, 9/01, 41/02, 46/02, 45/04, 48/06, 56/06 i ″Službeni list CG″, broj 46/11), na sjednici održanoj 11. 04. 2013. godine, od 11h do 16,10h, većinom glasova donijela je -

 

 

R J E Š E NJ E

ODBIJA SE prigovor, kao neosnovan.


O b r a z l o ž e nj e

Nezavisni kandidat za Predsjednika Crne Gore, Miodrag Lekić, koga zastupa Goran Danilović, Predsjednik Centralnog izbornog štaba Miodraga Lekića, ...

više ▾

Dokument koji možete preuzeti:
15.04.2013 Rješenje na prigovor - IKGG br.166-13

Crna Gora

glavni grad podgorica

IZBORNA KOMISIJA GLAVNOG GRADA

Broj :IKGG-166/13

Podgorica, 11.04.2013. godine

 

 

Izborna komisija Glavnog grada –Podgorice,odlučujući o prigovoru nezavisnog kandidata za Predsjednika Crne Gore, Miodraga Lekića, koga zastupa Goran Danilović, iz Podgorice, Predsjednik Centralnog izbornog štaba Miodraga Lekića, broj IKG-166/13 od.04.2013. godine u 19,50h, na rad biračkog odbora na biračkom mjestu broj: 97, osnovu člana 109 stav 1 Zakona o izboru odbornika i poslanika (″Službeni list RCG″, br. 4/98, 17/98, 14/00, 18/00, 9/01, 41/02, 46/02, 45/04, 48/06, 56/06 i ″Službeni list CG″, broj 46/11), na sjednici održanoj 11. 04. 2013. godine, od 11h do 16,10h, većinom glasova donijela je -

 

R J E Š E NJ E

ODBIJA SE prigovor, kao neosnovan.

O b r a z l o ž e nj e

Nezavisni kandidat za Predsjednika Crne Gore, Miodrag Lekić, koga zastupa Goran Danilović, Predsjednik Centralnog izbornog štaba Miodraga Lekića, ...

 

više ▾

Dokument koji možete preuzeti:
15.04.2013 Rješenje na prigovor - IKGG br.167-13

Crna Gora

glavni grad podgorica

IZBORNA KOMISIJA GLAVNOG GRADA

Broj :IKGG-167/13 

Podgorica, 11.04.2013. godine

  

  

Izborna komisija Glavnog grada –Podgorice,odlučujući o prigovoru nezavisnog kandidata za Predsjednika Crne Gore, Miodraga Lekića, koga zastupa Goran Danilović, iz Podgorice, Predsjednik Centralnog izbornog štaba Miodraga Lekića, broj IKG-167/13 od 10.04.2013. godine u 19,50h, na rad biračkog odbora na biračkom mjestu broj: 118, na osnovu člana 109 stav 1 Zakona o izboru odbornika i poslanika (″Službeni list RCG″, br. 4/98, 17/98, 14/00, 18/00, 9/01, 41/02, 46/02, 45/04, 48/06, 56/06 i ″Službeni list CG″, broj 46/11), na sjednici održanoj 11. 04. 2013. godine, od 11h do 16,10h, većinom glasova donijela je -

 

 

R J E Š E NJ E

ODBIJA SE prigovor, kao neosnovan.


O b r a z l o ž e nj e

Nezavisni kandidat za Predsjednika Crne Gore, Miodrag Lekić, koga zastupa Goran Danilović, Predsjednik Centralnog izbornog štaba Miodraga Lekića, ...

 

 

više ▾

Dokument koji možete preuzeti:
15.04.2013 Rješenje na prigovor - IKGG br.168-13

Crna Gora

glavni grad podgorica

IZBORNA KOMISIJA GLAVNOG GRADA

Broj :IKGG-168/13 

Podgorica, 11.04.2013. godine

 

 

Izborna komisija Glavnog grada –Podgorice,odlučujući o prigovoru nezavisnog kandidata za Predsjednika Crne Gore, Miodraga Lekića, koga zastupa Goran Danilović, iz Podgorice, Predsjednik Centralnog izbornog štaba Miodraga Lekića, broj IKG-168/13 od 10.04.2013. godine u 19,50h, na rad biračkog odbora na biračkom mjestu broj: 3, na osnovu člana 109 stav 1 Zakona o izboru odbornika i poslanika (″Službeni list RCG″, br. 4/98, 17/98, 14/00, 18/00, 9/01, 41/02, 46/02, 45/04, 48/06, 56/06 i ″Službeni list CG″, broj 46/11), na sjednici održanoj 11. 04. 2013. godine, od 11h do 16,10h, većinom glasova donijela je -

 

R J E Š E NJ E

ODBIJA SE prigovor, kao neosnovan.

O b r a z l o ž e nj e

Nezavisni kandidat za Predsjednika Crne Gore, Miodrag Lekić, koga zastupa Goran Danilović, Predsjednik Centralnog izbornog štaba Miodraga Lekića, ...

 

više ▾

Dokument koji možete preuzeti:
15.04.2013 Rješenje na prigovor - IKGG br.169-13

Crna Gora

glavni grad podgorica

IZBORNA KOMISIJA GLAVNOG GRADA

Broj :IKGG-169/13 

Podgorica, 11.04.2013. godine

  

  

Izborna komisija Glavnog grada –Podgorice,odlučujući o prigovoru nezavisnog kandidata za Predsjednika Crne Gore, Miodraga Lekića, koga zastupa Goran Danilović, iz Podgorice, Predsjednik Centralnog izbornog štaba Miodraga Lekića, broj IKG-169/13 od 10.04.2013. godine u 19,50h, na rad biračkog odbora na biračkom mjestu broj: 123-A, na osnovu člana 109 stav 1 Zakona o izboru odbornika i poslanika (″Službeni list RCG″, br. 4/98, 17/98, 14/00, 18/00, 9/01, 41/02, 46/02, 45/04, 48/06, 56/06 i ″Službeni list CG″, broj 46/11), na sjednici održanoj 11. 04. 2013. godine, od 11h do 16,10h, većinom glasova donijela je -

 

 

R J E Š E NJ E

ODBIJA SE prigovor, kao neosnovan.


O b r a z l o ž e nj e

Nezavisni kandidat za Predsjednika Crne Gore, Miodrag Lekić, koga zastupa Goran Danilović, Predsjednik Centralnog izbornog štaba Miodraga Lekića,...

više ▾

Dokument koji možete preuzeti:
15.04.2013 Rješenje na prigovor - IKGG br.170-13

Crna Gora

glavni grad podgorica

IZBORNA KOMISIJA GLAVNOG GRADA

Broj :IKGG-170/13 

Podgorica, 11.04.2013. godine

 

 

 

Izborna komisija Glavnog grada –Podgorice,odlučujući o prigovoru nezavisnog kandidata za Predsjednika Crne Gore, Miodraga Lekića, koga zastupa Goran Danilović, iz Podgorice, Predsjednik Centralnog izbornog štaba Miodraga Lekića, broj IKG-170/13 od 10.04.2013. godine u 19,50h, na rad biračkog odbora na biračkom mjestu broj: 64, na osnovu člana 109 stav 1 Zakona o izboru odbornika i poslanika (″Službeni list RCG″, br. 4/98, 17/98, 14/00, 18/00, 9/01, 41/02, 46/02, 45/04, 48/06, 56/06 i ″Službeni list CG″, broj 46/11), na sjednici održanoj 11. 04. 2013. godine, od 11h do 16,10h, većinom glasova donijela je -

 

R J E Š E NJ E

ODBIJA SE prigovor, kao neosnovan.

O b r a z l o ž e nj e

Nezavisni kandidat za Predsjednika Crne Gore, Miodrag Lekić, koga zastupa Goran Danilović, Predsjednik Centralnog izbornog štaba Miodraga Lekića, ...

 

više ▾

Dokument koji možete preuzeti:
15.04.2013 Rješenje na prigovor - IKGG br.171-13

Crna Gora

glavni grad podgorica

IZBORNA KOMISIJA GLAVNOG GRADA

Broj :IKGG-171/13 

Podgorica, 11.04.2013. godine

 

 

Izborna komisija Glavnog grada –Podgorice,odlučujući o prigovoru nezavisnog kandidata za Predsjednika Crne Gore, Miodraga Lekića, koga zastupa Goran Danilović, iz Podgorice, Predsjednik Centralnog izbornog štaba Miodraga Lekića, broj IKG-171/13 od 10.04.2013. godine u 19,50h, na rad biračkog odbora na biračkom mjestu broj: 64-A, na osnovu člana 109 stav 1 Zakona o izboru odbornika i poslanika (″Službeni list RCG″, br. 4/98, 17/98, 14/00, 18/00, 9/01, 41/02, 46/02, 45/04, 48/06, 56/06 i ″Službeni list CG″, broj 46/11), na sjednici održanoj 11. 04. 2013. godine, od 11h do 16,10h, većinom glasova donijela je -

 

R J E Š E NJ E

ODBIJA SE prigovor, kao neosnovan.

O b r a z l o ž e nj e

Nezavisni kandidat za Predsjednika Crne Gore, Miodrag Lekić, koga zastupa Goran Danilović,...

 

više ▾

Dokument koji možete preuzeti:
15.04.2013 Rješenje na prigovor - IKGG br.172-13

Crna Gora

glavni grad podgorica

IZBORNA KOMISIJA GLAVNOG GRADA

Broj :IKGG-172/13 

Podgorica, 11.04.2013. godine

 

 

Izborna komisija Glavnog grada –Podgorice,odlučujući o prigovoru nezavisnog kandidata za Predsjednika Crne Gore, Miodraga Lekića, koga zastupa Goran Danilović, ...

 

više ▾

Dokument koji možete preuzeti:
15.04.2013 Rješenje na prigovor - IKGG br.173-13

Crna Gora

glavni grad podgorica

IZBORNA KOMISIJA GLAVNOG GRADA

Broj :IKGG-173/13 

Podgorica, 11.04.2013. godine

  

  

Izborna komisija Glavnog grada –Podgorice,odlučujući o prigovoru nezavisnog kandidata za Predsjednika Crne Gore, Miodraga Lekića, koga zastupa Goran Danilović, iz Podgorice, ...

 

više ▾

Dokument koji možete preuzeti:
15.04.2013 Rješenje na prigovor - IKGG br.174-13

Crna Gora

glavni grad podgorica

IZBORNA KOMISIJA GLAVNOG GRADA

Broj :IKGG-174/13 

Podgorica, 11.04.2013. godine

  

  

Izborna komisija Glavnog grada –Podgorice,odlučujući o prigovoru nezavisnog kandidata za Predsjednika Crne Gore, Miodraga Lekića, koga zastupa Goran Danilović, ...

više ▾

Dokument koji možete preuzeti:
15.04.2013 Rješenje na prigovor - IKGG br.175-13

Crna Gora

glavni grad podgorica

IZBORNA KOMISIJA GLAVNOG GRADA

Broj :IKGG-175/13 

Podgorica, 11.04.2013. godine

 

 

Izborna komisija Glavnog grada –Podgorice,odlučujući o prigovoru nezavisnog kandidata za Predsjednika Crne Gore, Miodraga Lekića, koga zastupa Goran Danilović, iz Podgorice, Predsjednik Centralnog izbornog štaba Miodraga Lekića, broj IKG-175/13 od 10.04.2013. godine u 19,50h, na rad biračkog odbora na biračkom mjestu broj: 120, na osnovu člana 109 stav 1 Zakona o izboru odbornika i poslanika (″Službeni list RCG″, br. 4/98, 17/98, 14/00, 18/00, 9/01, 41/02, 46/02, 45/04, 48/06, 56/06 i ″Službeni list CG″, broj 46/11), na sjednici održanoj 11. 04. 2013. godine, od 11h do 16,10h, većinom glasova donijela je -

 

R J E Š E NJ E

ODBIJA SE prigovor, kao neosnovan.

O b r a z l o ž e nj e

Nezavisni kandidat za Predsjednika Crne Gore, Miodrag Lekić, koga zastupa Goran Danilović, Predsjednik Centralnog izbornog štaba Miodraga Lekića, ...

više ▾

Dokument koji možete preuzeti:
15.04.2013 Rješenje na prigovor - IKGG br.176-13

Crna Gora

glavni grad podgorica

IZBORNA KOMISIJA GLAVNOG GRADA

Broj :IKGG-176/13 

Podgorica, 11.04.2013. godine

 

 

Izborna komisija Glavnog grada –Podgorice,odlučujući o prigovoru nezavisnog kandidata za Predsjednika Crne Gore, Miodraga Lekića, koga zastupa Goran Danilović, ...

 

 

više ▾

Dokument koji možete preuzeti:
15.04.2013 Rješenje na prigovor - IKGG br.177-13

Crna Gora

glavni grad podgorica

IZBORNA KOMISIJA GLAVNOG GRADA

Broj :IKGG-177/13 

Podgorica, 11.04.2013. godine

 

 

Izborna komisija Glavnog grada –Podgorice,odlučujući o prigovoru nezavisnog kandidata za Predsjednika Crne Gore, Miodraga Lekića, koga zastupa Goran Danilović, ...

 

 

više ▾

Dokument koji možete preuzeti:
15.04.2013 Rješenje na prigovor - IKGG br.178-13

Crna Gora

glavni grad podgorica

IZBORNA KOMISIJA GLAVNOG GRADA

Broj :IKGG-178/13 

Podgorica, 11.04.2013. godine

 

 

 

Izborna komisija Glavnog grada –Podgorice,odlučujući o prigovoru nezavisnog kandidata za Predsjednika Crne Gore, Miodraga Lekića, koga zastupa Goran Danilović, ...

 

više ▾

Dokument koji možete preuzeti:
15.04.2013 Rješenje na prigovor - IKGG br.179-13

Crna Gora

glavni grad podgorica

IZBORNA KOMISIJA GLAVNOG GRADA

Broj :IKGG-179/13 

Podgorica, 11.04.2013. godine

 

 

Izborna komisija Glavnog grada –Podgorice,odlučujući o prigovoru nezavisnog kandidata za Predsjednika Crne Gore, Miodraga Lekića, koga zastupa Goran Danilović, ...

više ▾

Dokument koji možete preuzeti:
15.04.2013 Rješenje na prigovor - IKGG br.180-13

Crna Gora

glavni grad podgorica

IZBORNA KOMISIJA GLAVNOG GRADA

Broj :IKGG-180/13 

Podgorica, 11.04.2013. godine

  

  

Izborna komisija Glavnog grada –Podgorice,odlučujući o prigovoru nezavisnog kandidata za Predsjednika Crne Gore, Miodraga Lekića, koga zastupa Goran Danilović, ...

 

više ▾

Dokument koji možete preuzeti:
15.04.2013 Rješenje na prigovor - IKGG br.181-13

Crna Gora

glavni grad podgorica

IZBORNA KOMISIJA GLAVNOG GRADA

Broj :IKGG-181/13 

Podgorica, 11.04.2013. godine

 

 

Izborna komisija Glavnog grada –Podgorice,odlučujući o prigovoru nezavisnog kandidata za Predsjednika Crne Gore, Miodraga Lekića, koga zastupa Goran Danilović, ...

 

više ▾

Dokument koji možete preuzeti:
15.04.2013 Rješenje na prigovor - IKGG br.182-13

Crna Gora

glavni grad podgorica

IZBORNA KOMISIJA GLAVNOG GRADA

Broj :IKGG-182/13 

Podgorica, 11.04.2013. godine

 

 

Izborna komisija Glavnog grada –Podgorice,odlučujući o prigovoru nezavisnog kandidata za Predsjednika Crne Gore, Miodraga Lekića, koga zastupa Goran Danilović, iz Podgorice, Predsjednik Centralnog izbornog štaba Miodraga Lekića, broj IKG-182/13 od 10.04.2013. godine u 19,50h, na rad biračkog odbora na biračkom mjestu broj: 117-A, na osnovu člana 109 stav 1 Zakona o izboru odbornika i poslanika (″Službeni list RCG″, br. 4/98, 17/98, 14/00, 18/00, 9/01, 41/02, 46/02, 45/04, 48/06, 56/06 i ″Službeni list CG″, broj 46/11), na sjednici održanoj 11. 04. 2013. godine, od 11h do 16,10h, većinom glasova donijela je -

 

R J E Š E NJ E

PONIŠTAVAJU SE izbori za PREDSJEDNIKA Crne Gore održani dana 07. aprila 2013. godine, na biračkom mjestu broj 117-A.

O b r a z l o ž e nj e

Nezavisni kandidat za Predsjednika Crne Gore, Miodrag Lekić, koga zastupa Goran Danilović, ...

 

više ▾

Dokument koji možete preuzeti:
15.04.2013 Rješenje na prigovor - IKGG br.183-13

Crna Gora

glavni grad podgorica

IZBORNA KOMISIJA GLAVNOG GRADA

Broj :IKGG-183/13 

Podgorica, 11.04.2013. godine

 

 

Izborna komisija Glavnog grada –Podgorice,odlučujući o prigovoru nezavisnog kandidata za Predsjednika Crne Gore, Miodraga Lekića, koga zastupa Goran Danilović, iz Podgorice, Predsjednik Centralnog izbornog štaba Miodraga Lekića, broj IKG-183/13 od 10.04.2013. godine u 19,50h, na rad biračkog odbora na biračkom mjestu broj: 134, na osnovu člana 109 stav 1 Zakona o izboru odbornika i poslanika (″Službeni list RCG″, br. 4/98, 17/98, 14/00, 18/00, 9/01, 41/02, 46/02, 45/04, 48/06, 56/06 i ″Službeni list CG″, broj 46/11), na sjednici održanoj 11. 04. 2013. godine, od 11h do 16,10h, većinom glasova donijela je -

 

 

R J E Š E NJ E

 

ODBIJA SE prigovor, kao neosnovan.

O b r a z l o ž e nj e

Nezavisni kandidat za Predsjednika Crne gore, Miodrag Lekić,koga zastupa Goran Danilović, ...

 

više ▾

Dokument koji možete preuzeti:
15.04.2013 Rješenje na prigovor - IKGG br.184-13

Crna Gora

glavni grad podgorica

IZBORNA KOMISIJA GLAVNOG GRADA

Broj :IKGG-184/13 

Podgorica, 11.04.2013. godine

 

 

Izborna komisija Glavnog grada –Podgorice,odlučujući o prigovoru nezavisnog kandidata za Predsjednika Crne Gore, Miodraga Lekića, koga zastupa Goran Danilović, iz Podgorice, Predsjednik Centralnog izbornog štaba Miodraga Lekića, broj IKG-184/13 od 10.04.2013. godine u 19,50h, na rad biračkog odbora na biračkom mjestu broj: 116-C, na osnovu člana 109 stav 1 Zakona o izboru odbornika i poslanika (″Službeni list RCG″, br. 4/98, 17/98, 14/00, 18/00, 9/01, 41/02, 46/02, 45/04, 48/06, 56/06 i ″Službeni list CG″, broj 46/11), na sjednici održanoj 11. 04. 2013. godine, od 11h do 16,10h, većinom glasova donijela je -

 

R J E Š E NJ E

ODBIJA SE prigovor, kao neosnovan.

O b r a z l o ž e nj e

Nezavisni kandidat za Predsjednika Crne Gore, Miodrag Lekić, koga zastupa Goran Danilović, ...

 

 

više ▾

Dokument koji možete preuzeti:
15.04.2013 Rješenje na prigovor - IKGG br.185-13

Crna Gora

glavni grad podgorica

IZBORNA KOMISIJA GLAVNOG GRADA

Broj :IKGG-185/13 

Podgorica, 11.04.2013. godine

  

  

Izborna komisija Glavnog grada –Podgorice,odlučujući o prigovoru nezavisnog kandidata za Predsjednika Crne Gore, Miodraga Lekića, koga zastupa Goran Danilović, iz Podgorice, Predsjednik Centralnog izbornog štaba Miodraga Lekića, broj IKG-185/13 od 10.04.2013. godine u 19,50h, na rad biračkih odbora na biračkim mjestima broj: 92, 86, 102, 85 i 100, na osnovu člana 109 stav 1 Zakona o izboru odbornika i poslanika (″Službeni list RCG″, br. 4/98, 17/98, 14/00, 18/00, 9/01, 41/02, 46/02, 45/04, 48/06, 56/06 i ″Službeni list CG″, broj 46/11), na sjednici održanoj 11. 04. 2013. godine, od 11h do 16,10h, većinom glasova donijela je -

 

 

R J E Š E NJ E

ODBIJA SE prigovor, kao neosnovan.


O b r a z l o ž e nj e

Nezavisni kandidat za Predsjednika Crne Gore, Miodrag Lekić, koga zastupa Goran Danilović, ...

 

više ▾

Dokument koji možete preuzeti:
15.04.2013 Rješenje na prigovor - IKGG br.186-13

Crna Gora

glavni grad podgorica

IZBORNA KOMISIJA GLAVNOG GRADA

Broj :IKGG-186/13 

Podgorica, 11.04.2013. godine

 

  

Izborna komisija Glavnog grada –Podgorice,odlučujući o prigovoru nezavisnog kandidata za Predsjednika Crne Gore, Miodraga Lekića, koga zastupa Goran Danilović, iz Podgorice, Predsjednik Centralnog izbornog štaba Miodraga Lekića, broj IKG-186/13 od 10.04.2013. godine u 19,50h, na rad biračkog odbora na biračkom mjestu broj: 107, na osnovu člana 109 stav 1 Zakona o izboru odbornika i poslanika (″Službeni list RCG″, br. 4/98, 17/98, 14/00, 18/00, 9/01, 41/02, 46/02, 45/04, 48/06, 56/06 i ″Službeni list CG″, broj 46/11), na sjednici održanoj 11. 04. 2013. godine, od 11h do 16,10h, većinom glasova donijela je -

 

 

R J E Š E NJ E

ODBIJA SE prigovor, kao neosnovan.


O b r a z l o ž e nj e

Nezavisni kandidat za Predsjednika Crne Gore, Miodrag Lekić, koga zastupa Goran Danilović,...

 

više ▾

Dokument koji možete preuzeti:
15.04.2013 Rješenje na prigovor - IKGG br.187-13

Crna Gora

glavni grad podgorica

IZBORNA KOMISIJA GLAVNOG GRADA

Broj :IKGG-187/13 

Podgorica, 11.04.2013. godine

 

 

Izborna komisija Glavnog grada –Podgorice,odlučujući o prigovoru nezavisnog kandidata za Predsjednika Crne Gore, Miodraga Lekića, koga zastupa Goran Danilović, iz Podgorice, Predsjednik Centralnog izbornog štaba Miodraga Lekića, broj IKG-187/13 od 10.04.2013. godine u 19,50h, na rad biračkog odbora na biračkom mjestu broj: 117, na osnovu člana 109 stav 1 Zakona o izboru odbornika i poslanika (″Službeni list RCG″, br. 4/98, 17/98, 14/00, 18/00, 9/01, 41/02, 46/02, 45/04, 48/06, 56/06 i ″Službeni list CG″, broj 46/11), na sjednici održanoj 11. 04. 2013. godine, od 11h do 16,10h, većinom glasova donijela je -

 

R J E Š E NJ E

PONIŠTAVAJU SE izbori za PREDSJEDNIKA Crne Gore održani dana 07. aprila 2013. godine, na biračkom mjestu broj 117.

O b r a z l o ž e nj e

Nezavisni kandidat za Predsjednika Crne Gore, Miodrag Lekić, koga zastupa Goran Danilović, ...

 

više ▾

Dokument koji možete preuzeti: